Chino Hàn new 90-92%. Chất dày dặn và mềm mịn cực đẹp. B 84cm. D 104cm. Ố 17.5-18cm. Giá 200k