Kaki jeans Hàn new 98-99%. B 86cm, D 94cm. Ố 15-16cm. Chất dày dặn và co dãn. Giá 300k