Jeans uniqlo new 99% lai biên. B 88cm. D 101cm. Ố 17cm. Chất. Jeans dày dặn. Co dãn nhẹ. Giá 450k