Jeans ****ies lai biên new 93-95%. B 84cm. D 102cm. Ố 17cm, chất jeans đặc trung của hãng cực kì dầy dặn và chất. Mềm. Mịn. Giá 450k