Short ruff hewn mad ẹn nepal. New 96-97%. Chất dày dặn cực đẹp. B 88cm. D 57cm. Ố 29-30cm. Giá 250k