Kaki Hàn new 97-98%. Chất dày dặn cực đẹp và chất. B 86cm. D 103cm. Ố 18.5cm. Giá 350k