Clutch Louis Vuitton Taiga Baikal authentic new 92% 
Size 15x25 
Em thanh lý giá 4 triệu x
Liên hệ : 0989139662