sp da giao luu

Thông tin mô tả
A281: 450k. da ban 
____Ships JET ( made in japan )
----Vai 43, ngưc 51, dài lung 68.
__áo new 100% mất tag, vải 100% cotton Oxford.
gal_150264_62f8529a028c6.jpg 
gal_150264_62f8529bcf086.jpg 
gal_150264_62f8529fe7795.jpg 
gal_150264_62f852a552483.jpg 
gal_150264_62f852a8825a9.jpg 

 

A431: 390k da ban 

_____TBJ ( made in vietnam )

---Vai 41, ngưc 48, dài lung 70 

__áo new 100% mất tag, vải 100% cotton.

gal_150264_639e69396e3d2.jpg 

gal_150264_639e69577e455.jpg 

gal_150264_639e695c5ced6.jpg 

gal_150264_639e69607087f.jpg 

gal_150264_639e69648e6d4.jpg 

 

A457: 440k  da ban 

_____BEAN POLE ( made in korea )

--Vai 45, ngưc 53, dài lung 71 

____2ndhand new 95%, vải 100% cotton. nền áo dệt 3 loại tầng mầu, kiểu dệt đặc biệt khó áo đẳng cấp.

gal_150264_63beaf4984d0b.jpg 

gal_150264_63beaf4c05f5f.jpg 

gal_150264_63beaf4f08995.jpg 

gal_150264_63beaf5194bc9.jpg 

gal_150264_63beaf53d0e4d.jpg 

gal_150264_63beaf571c543.jpg 

 

C235: 180k da ban 

______CANTERBURRY ( made in bangladesh )

---VAi 45, ngưc 53 dai lung 73 

___2ndhand new 95%, vải 100% cotton jeans.

gal_150264_634e6ac126238.jpg 

gal_150264_634e6ac34bfff.jpg 

gal_150264_634e6ac5cb0d6.jpg 

gal_150264_634e6ac90dd4d.jpg 

 
A258: 390k da ban 
______OLZEN ( made in korea )
---VAi 46, ngưc 55, dai lung 72 
___2ndhand new 95%, vải 85% cotton 15% linen. chất xịn nhẹ.
gal_150264_6356ec3ce5974.jpg 
gal_150264_6356ec3f19341.jpg 
gal_150264_6356ec445a25c.jpg 
gal_150264_6356ec48699be.jpg 
gal_150264_6356ec4c85d6b.jpg 
 
A257: 350k da ban 
_____TAKA ( made in japan )
---VAi 46, ngưc 54, dài lung 72 
__áo new 100% mất tag, vải 100% cotton.
gal_150264_6356ec8c08dc4.jpg 
gal_150264_6356ec8de9138.jpg 
gal_150264_6356ec904d11c.jpg 
gal_150264_6356ec972a631.jpg 
gal_150264_6356ec9a2ed76.jpg 

 

A432: 430k da ban 

______Mind ( made in korea )

---Vai 44, ngưc 54, dai lung 71 

___2nhdand new 95%, vải 65% cotton 35% linen. hoa văn đẹp.

gal_150264_639e68e7807bf.jpg 

gal_150264_639e68ebbe8ba.jpg 

gal_150264_639e68efb6292.jpg 

gal_150264_639e68f323bd4.jpg 

 

A450: 460k da ban 

_____S.T.Dupont ( made in korea )

---Vai  45, ngưc 53, dai lung 72 

___2nhdand new 95%, vải 100% cotton, hoa văn quá đẹp.

gal_150264_63a7c34379eed.jpg 

gal_150264_63a7c3473f5ff.jpg 

gal_150264_63a7c34c0654c.jpg 

gal_150264_63a7c34f4fa7f.jpg 

gal_150264_63a7c3528b251.jpg 

gal_150264_63a7c358eb01f.jpg 

 

A428: 390k da ban 

_____Premium Linen Polham ( made in korea )

--Vai 43, ngưc 50, dai lung 69, dai tay 60 

__2ndhand new 95%, vải 100% linen. 

gal_150264_639e6a6c098a6.jpg 

gal_150264_639e6a6ea7d31.jpg 

gal_150264_639e6a755c3c1.jpg 

gal_150264_639e6a788670a.jpg 

gal_150264_639e6a7bc0db8.jpg 

 
T176: 180k da ban 
__Ralph Lauren  (made in china )
---VAi 48,ngưc 59, dai lung 78, dai tay 61 
_2ndhand new 95%, vải 100% cotton. 
gal_150264_60941cc976971.jpg 
gal_150264_60941ccc3fefd.jpg 
gal_150264_60941cced7957.jpg 
gal_150264_60941cd214154.jpg 
 
C200: 180k da ban 
____Halhai ( made in japan )
---Vai 41, ngưc 50, dai lung 68 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. pha linen chuẩn áo
gal_150264_628b5f1631685.jpg 
gal_150264_628b5f17e3340.jpg 
gal_150264_628b5f1a0e0a6.jpg 
gal_150264_628b5f40a02a1.jpg
 
C229: 180k da ban 
_____CIRCA  ( made in china )
-----Vai 48,ngưc 58, dai lung 72 
___2ndhand new 95%, vải 100% lua. Silk  cao cấp.
gal_150264_62783f30a4687.jpg 
gal_150264_62783f345f713.jpg 
gal_150264_62783f3b3754a.jpg 
gal_150264_62783f4019aa0.jpg 
gal_150264_62783f4d3ef9d.jpg 
 
C246: 180k  gạch 
_____MICHEL KLEIN ( made in japan )
---Vai 42, ngưc 48, dai lung 68 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. áo đen tuyền 
gal_150264_63593b34cf992.jpg 
gal_150264_63593b486d86b.jpg 
gal_150264_63593b3ee18b8.jpg 
gal_150264_63593b52b9684.jpg 
gal_150264_63593b557f477.jpg 
 
C251: 180k da ban 
_____MAJI ( made in vietnam )
---Vai 43, ngưc 49, dài lung 72, dài tay 59 
____2ndhand new 95%, vải 100% cotton pure cao cấp.
gal_150264_6362510c4e4b5.jpg 
gal_150264_636251107f5b4.jpg 
gal_150264_636251141e8c9.jpg 
gal_150264_636251180407a.jpg 
gal_150264_6362511bc599b.jpg
 
A65: 330k  da ban 
___23Takeo ( made in japan )
--Vai 42, ngưc 50, dai lung 64.
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton. dệt kim denim. luxury đẳng cấp.
gal_150264_62e7bc61ca0fd.jpg 
gal_150264_62e7bc654c4ed.jpg 
gal_150264_62e7bc67c5830.jpg 
gal_150264_62e7bc6fd937a.jpg 
gal_150264_62e7bc74be5ea.jpg 
 
A161: 380k. dfa ban 
____TRENZA ( made in japan )
---Vai 50, nguc 59, dài 72.
____aó new 100% mất tag, vải 100% cotton sợi gai có pha linen.
gal_150264_6335c2afd40ad.jpg 
gal_150264_6335c2b48c6a1.jpg 
gal_150264_6335c2b7a0d98.jpg 
gal_150264_6335c2c0146d7.jpg 
gal_150264_6335c2c2d30fb.jpg 
 
A198: 370k ad vban 
_____1one ( made in vietnam )
---Vai 46, ngưc 55, dai lung 75, dai tay 61
__áo new 100% mất tag, vải 55% cotton 45% linen. màu vàng ngọt ngào.
gal_150264_633f9e74ae189.jpg 
gal_150264_633f9e776718d.jpg 
gal_150264_633f9e7b91ca9.jpg 
gal_150264_633f9e7e59791.jpg 
gal_150264_633f9e833a55e.jpg 
gal_150264_633f9e867f321.jpg 
 
A202: 440k da ban 
_____WDF ( made in india )
--Vai 45, ngưc 53 , dài lung 74, dai tay 61 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. jeans Wash rách Style decor giống diesel.
gal_150264_6302fb5d3ea86.jpg 
gal_150264_6302fb6009c9d.jpg 
gal_150264_6302fb64db127.jpg 
gal_150264_6302fb6aa85fe.jpg 
gal_150264_6302fb7100ad7.jpg 
gal_150264_6302fb7484bc3.jpg 
gal_150264_6302fb7a9fdad.jpg 
 
A262: 380k da ban 
____RENOMA ( made in korea )
--Vai 45, ngưc 53, dai lung 72 
__áo new 100% mất tag, vải 100% cotton.
gal_150264_635933a2829e7.jpg 
gal_150264_63593387cedce.jpg 
gal_150264_6359338a0cc63.jpg 
gal_150264_63593391d4ebf.jpg 
gal_150264_63593394a2678.jpg 
 
A277: 450k da ban 
____Palmer ( made in china )
---Vai 42, ngưc 50, dai lugn 67 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
gal_150264_62ef62ae19950.jpg 
gal_150264_62ef62b098a38.jpg 
gal_150264_62ef62b2f09e1.jpg 
gal_150264_62ef62ba9cc6b.jpg 
gal_150264_62ef62bda7188.jpg 
gal_150264_62ef62c66cc1a.jpg 
 
A298: 320k  da ban 
_____CK ( made in japan )
--Vai 43, ngưc 52,dai lung 71 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
gal_150264_634b62a09ed59.jpg 
gal_150264_634b62a2d317d.jpg 
gal_150264_634b62a4c7230.jpg 
gal_150264_634b62a9a6cab.jpg 
gal_150264_634b62acceb8b.jpg 

 

A430: 380k  da ban 

_____Herbon S+ ( made in korea )

---Vai 42, ngưc 50, dai lung 71, dai tay 61 

___2nhdand new95%, vải 100% cotton. phiên bản hiếm của Herbon.

gal_150264_639e699d9f985.jpg 

gal_150264_639e69a29e879.jpg 

gal_150264_639e69a7911a6.jpg 

gal_150264_639e69aa5415e.jpg 

gal_150264_639e69ae97dbd.jpg 

gal_150264_639e69b1e01eb.jpg 

 

A322: 570k da ban 

____LAGO ( made in italy )

----Vai 50, ngưc 60, dai lung 73 ( 75kg-82kg mặc đẹp chuẩn 

___2ndhadn new 95%, vải 100% cotton Silk cao cấp. hoa văn độc đáo.

gal_150264_6395ea1390de3.jpg 

gal_150264_6395ea156a02b.jpg 

gal_150264_6395ea1805006.jpg 

gal_150264_6395ea1f9f570.jpg 

 
A440: 460k da ban 
____bEA ( made in korea )
---VAi 45, nguc 54, dai lujng 68, dai tay 62 
__áo new 100% mất tag,  vải 100% cotton.
gal_150264_624d22943e177.jpg 
gal_150264_624d229692ecd.jpg 
gal_150264_624d22a169156.jpg 
gal_150264_624d22ab11956.jpg 
gal_150264_624d22b1c3004.jpg 
gal_150264_624d22b501790.jpg 
gal_150264_624d22bb9d505.jpg 
 
A452:340k da ban 
____Back number ( made in china )
--VAi 45,ngưc 54, dai lung 71, dai tay 61. 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
gal_150264_602b78e711914.jpg 
gal_150264_602b78f6c10cd.jpg 
gal_150264_602b792c3d08b.jpg 
 
A205: 380k da ban 
____Nina Ricci ( made in korea )
---VAi 47, ngưc 54, dài lung 75 
_2ndhand new 95%, vải 100% cotton. 
gal_150264_60941d1c96ce8.jpg 
gal_150264_60941d20870d0.jpg 
gal_150264_60941d240ffe5.jpg 
gal_150264_60941d2bbd311.jpg 
 

A429: 440k da ban 

____JACK & JILL ( made in china )

---Vai 46,ngưc 55, dai lung 75, dai tay 63 

__2ndhand new 95%, vải 100% cotton jeans, chất jeans mầu Pink Pastel rất tinh tế, 

gal_150264_639e6a199ad97.jpg 

gal_150264_639e6a1d7aadf.jpg 

gal_150264_639e6a1f40c87.jpg 

gal_150264_639e6a2bb7e04.jpg 

gal_150264_639e6a312c139.jpg 

gal_150264_639e6a3401315.jpg 

 

A433: 390k da ba n 

____Projec France ( made in korea )

---Vai 44,ngưc 53, dai lung 73 

_____2ndhand new 95%, vải 100% linen.

gal_150264_639e684485805.jpg 

gal_150264_639e68478cc27.jpg 

gal_150264_639e684a72ac6.jpg 

gal_150264_639e685122336.jpg 

gal_150264_639e6854009dc.jpg 

A446: 390k  da ban 

_____CODI ( made in vietnam )

---Vai 45, ngưc 52, dai lung 73

__áo new 100% mất tag, vải 100% cotton.

gal_150264_63a97955bbf44.jpg 

gal_150264_63a97958a0afa.jpg 

gal_150264_63a9795fc4007.jpg 

gal_150264_63a9796763bd9.jpg 

gal_150264_63a9797084078.jpg 

A438: 470k  da ban 

___DAKS ( made in korea )

---Vai 44, ngưc 53, dài lung 70 

__2ndhand new 95%, vải 100% cotton, sọc áo cổ điển DAKS thương hiệu danh giá của Anh Quốc.

gal_150264_63a7c397e5240.jpg 

gal_150264_63a7c39b2c6e5.jpg 

gal_150264_63a7c39f5ed5a.jpg 

gal_150264_63a7c3a306669.jpg 

gal_150264_63a7c3a7cceef.jpg 

 

A437: 660k gach 

____AZIBU ( made in japan )

--Vai 46, ngưc 55, dai lung 77, dai tay 64 

__2ndhand new 95%, vải 100% cotton cao cấp, đẳng cấp dệt 3D, áo mặc nơ tay cài măng Set.

gal_150264_63a7c3d90e4b6.jpg 

gal_150264_63a7c3dce9f0d.jpg 

gal_150264_63a7c3e2e3dc3.jpg 

gal_150264_63a7c3e761678.jpg 

gal_150264_63a7c3ec24ed3.jpg 

gal_150264_63a7c3efe9d10.jpg 

 
C46:  180k da ban 
____Aquascutum ( made in koreea )
---Vai 47,ngưc 54, dai lung 74
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. 
gal_150264_62b0106c506d0.jpg 
gal_150264_62b0106eceb4a.jpg 
gal_150264_62b010748982a.jpg 
gal_150264_62b01078599ff.jpg 
 
C143:  180k da ban 
_____Caprino ( made in korea )
---Vai 47, ngưc 55, dai lung 75 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. 
gal_150264_62b00fd5f1ae4.jpg 
gal_150264_62b00fe85325d.jpg 
gal_150264_62b00fe453b4a.jpg  
 
C158:  180k da ban 
____UniQLo ( made in japan )
---Vai 47,ngưc 56, dai lung 71 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
gal_150264_62e7aa4cc8224.jpg 
gal_150264_62e7aa4e87ae5.jpg 
gal_150264_62e7aa5039782.jpg 
gal_150264_62e7aa599f5b7.jpg 
 
C163: 180k da ban 
____Jonny Pulls ( made in japan )
---Vai 47, ngưc 56, dai lung 71
___2ndhand new 95%. vải 100% cotton. 
gal_150264_62ef6bd685ea6.jpg 
gal_150264_62ef6bde13d75.jpg 
gal_150264_62ef6be39de10.jpg 
gal_150264_62ef6beb9f95a.jpg 
 
C182: 180k da ban 
____PARIS colection ( made in japan )
---Vai 45, ngưc 53, dai lugn 68 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. 
gal_150264_62f852cf671e9.jpg 
gal_150264_62f852d2291dd.jpg 
gal_150264_62f852d50b912.jpg 
gal_150264_62f852e837d4d.jpg 
 
C195:  180k da ban 
_____Japanees ( made in Myarma )
---Vai 46,ngưc 54, dai lung 73 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton. 
gal_150264_62fd1dd0a8479.jpg 
gal_150264_62fd1dd32f097.jpg 
gal_150264_62fd1dd6d50dc.jpg 
gal_150264_62fd1ddbaf78e.jpg 
 
C205:  180k da ban 
____PlayB ( made in japan )
--Vai 45, ngưc 54, dai lugn 69 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
gal_150264_6302faa928dea.jpg 
gal_150264_6302faabd0d4d.jpg 
gal_150264_6302faaf2de34.jpg 
gal_150264_6302fab2b4ad6.jpg 
 
C218: 180k da ban 
____NW ( made in japan )
---Vai 47,ngưc 55, dai lưng 71, dai tay 61 
___2ndhand new 95%, vải 50% cotton 50% linen. chất áo mượt xịn.
gal_150264_620ce44238ace.jpg 
gal_150264_620ce445d9578.jpg 
gal_150264_620ce44bdf559.jpg 
gal_150264_620ce44f52e6b.jpg 
gal_150264_620ce452c2488.jpg 
gal_150264_620ce45d36bed.jpg 
 
C225: 180k da ban 
____OHIRICA ( made in Indonesia )
--Vai 45,ngưc 53,dài lung 74, dai tay 61 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton. sơ mi thun chuẩn áo cao cấp.
gal_150264_6231eced5ae89.jpg 
gal_150264_6231ecefdf65c.jpg 
gal_150264_6231ecf421972.jpg 
gal_150264_6231ecf8b6186.jpg
 
C248: 180k  da ban 
_____UniQLo ( made in china )
--VAi 46, ngưc 55, dai lung 75 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
gal_150264_635930b17c2a9.jpg 
gal_150264_635930b3a550f.jpg 
gal_150264_635930b6ecc2c.jpg 
gal_150264_635930bf7296e.jpg 

 

C232: 180k da ban 
____Pierre Cardin ( made in japan )
---Vai 46,ngưc 57, dai lung 76,dai tay 61 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
gal_150264_634b65eb9720c.jpg 
gal_150264_634b65ee4d32c.jpg 
gal_150264_634b65f09415a.jpg 
gal_150264_634b65f6dde5a.jpg 

C258: 180k da ban 

____UniQLo ( made in japan )

--Vai 47,  ngưc 55, dai lung 71 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
gal_150264_634b6277290a0.jpg 
gal_150264_634b62795da83.jpg 
gal_150264_634b627b80d74.jpg 
gal_150264_634b6281c310b.jpg 
 
C63:  180k da ban 
___Golden Bear ( made in japan )
--Vai 44, ngưc 53, dài lung 68 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
gal_150264_620ce33dc1302.jpg 
gal_150264_620ce3400532b.jpg 
gal_150264_620ce341ede71.jpg 
gal_150264_620ce34855789.jpg 

 

A323: 340k  da ban 

______H&M  ( made in bangladesh )

---Vai 46, ngưc 54, dai lung 74, dai ta 63

___2ndhand new 95%, vải 100% cotton.

gal_150264_6395e8fc5c8b6.jpg 

gal_150264_6395e8fe7de91.jpg 

gal_150264_6395e91fe977f.jpg 

gal_150264_6395e90313a58.jpg 

gal_150264_6395e9100835b.jpg  

A426: 340k da ban 

___UniQLo ( made in china )

--Vai 45, ngưc 54,dai lung 73

__2ndhand new 95%, vải 100% cotton Oxford lừng danh.

gal_150264_6395e832ec896.jpg 

gal_150264_6395e83c1bd6f.jpg 

gal_150264_6395e83f0a41f.jpg 

gal_150264_6395e8442654b.jpg 

gal_150264_6395e848470bd.jpg 

 

A313: 390k d abn 

____TAKEO KIUKIUCHI ( made in japan )

---Vai 44, ngưc 53, dai lung 69 

___áo new 100% mất tag, vải 100% cotton.

gal_150264_6395ed0330524.jpg 

gal_150264_6395ed05ea212.jpg 

gal_150264_6395ed08235ee.jpg 

gal_150264_6395ed1024932.jpg 

gal_150264_6395ed11a5abd.jpg 

 

A312: 440k da ban 

____VERSACE ( made in ??? )

--Vai 46, ngưc 55, dai lung 71 

____2ndhadn new 99%, vải 100% cotton cao cấp siu mịn mượt, áo nầy mất tag, tem em ko biết chánh hãng hay ko? em lấy trong đơn ************, em bán giá như hàng mất tag ko nguồn gốc.

gal_150264_6395ee10f1a94.jpg 

gal_150264_6395ee1403fea.jpg 

gal_150264_6395ee1a42631.jpg 

gal_150264_6395ee1d0fed8.jpg

 

A268: 300k d aban 
____SERMATIC ( made in japan )
----Vai 42, ngưc 51, dai lung 69, dai tay 60 
____2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
gal_150264_63593aa60c2e3.jpg 
gal_150264_63593ab4c6ecc.jpg 
gal_150264_63593aab43071.jpg 
gal_150264_63593abe3c1de.jpg 

 

 

A316: 390k da ban 

_____OXEMBEGR ( made in india )

---Vai 45, ngưc 53, dai lung 73, dai tay 60 

__2ndhand new 95% , vải 100% cotton cao cấp. vải mịn cotton pure.

gal_150264_6395ebea77cdd.jpg gal_150264_6395ebed1b507.jpg 

gal_150264_6395ebef25e84.jpg 

gal_150264_6395ec15517d8.jpg 

gal_150264_6395ec17edc7a.jpg 

gal_150264_6395ec19ab9bd.jpg 

 

A311: 430k  da ban 
_____YEZAC ( made in korea )
---VAi 45, ngưc 53, dài lung 73 
___Áo new 100% mất tag, vải 100% cotton, hoa văn thêu logo 
gal_150264_6356ee551471a.jpg 
gal_150264_6356ee57dcfb2.jpg 
gal_150264_6356ee59a52ad.jpg 
gal_150264_6356ee63d6440.jpg 
gal_150264_6356ee65cc099.jpg 

 

A324: 330k  da ban 

____LACOSTE ( made in japan )

--Vai 48, ngưc 57, dai lung 75 

__2ndhand new 90%, vải 100% cotton.

gal_150264_6395e8cede481.jpg 

gal_150264_6395e8d1985ff.jpg 

gal_150264_6395e8d3a966f.jpg 

gal_150264_6395e8d8c20c6.jpg 

 
A152: 330k da ban 
____STCO ( made in korea )
---Vai 44, ngưc 52, dai lugn 70 
___2nhdand new 95%, vải 100% cotton cao cấp.
gal_150264_6335c9b68c26b.jpg 
gal_150264_6335c9b989a06.jpg 
gal_150264_6335c9bf5a788.jpg 
gal_150264_6335c9c338de5.jpg 
gal_150264_6335c9c768065.jpg 
gal_150264_6335c9ca8e839.jpg 
 

C259: 180k da ban 

____IGNO ( made in japan )

---Vai 44, ngưc 51, dai lung 72, dai tay 61 

__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.

gal_150264_6374f9077be8f.jpg 

gal_150264_6374f90a1034f.jpg 

gal_150264_6374f90e9c75c.jpg 

gal_150264_6374f9120873e.jpg 

gal_150264_6374f9157418c.jpg 

 
A276: 350k da ban 
____UniQLo ( made in vietnam )
---Vai 42, ngưc 50, dài lung 68. 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. denim decor như jeans.
gal_150264_62ef62e7d6d0a.jpg 
gal_150264_62ef62ea44d7c.jpg 
gal_150264_62ef62eca3ae0.jpg 
gal_150264_62ef62f66aa33.jpg 
gal_150264_62ef62f97b633.jpg 
gal_150264_62ef62fe741c8.jpg 
 
A274: 380k 
_____OLZEN ( made in korea )
---Vai 44, ngưc 52, dài lưng 72 
____2ndhand new 95%, vải 100% cotton pha linen.
gal_150264_636250338a220.jpg 
gal_150264_6362503a87aea.jpg 
gal_150264_636250563921f.jpg 
gal_150264_6362505ad8f1d.jpg 
gal_150264_636250419fee3.jpg 
 
C135: 180k da ban 
_____GAP Linen ( made in china )
---VAi 38, ngưc 48, dai lung 65, dai tay 54 
__2ndhand new 95%, vải 100% linen.
gal_150264_62c28b4629d3e.jpg 
gal_150264_62c28b492e922.jpg 
gal_150264_62c28b4bc2715.jpg 
gal_150264_62c28b684de7f.jpg 
 
A287: 440k da ban 
___Louis ( made in korea )
---VAi 46, ngưc 55, dài lung 75 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton cao cấp siêu mịn, siêu mượt.
gal_150264_63547eb395f2a.jpg 
gal_150264_63547eb5dffa5.jpg 
gal_150264_63547ebf98684.jpg 
gal_150264_63547ec2c7847.jpg 
gal_150264_63547ec9e95c7.jpg 
gal_150264_63547ecf6670d.jpg 
A284: 480k da ban 
______VACCI italy ( made in korea )
---Vai 47,ngưc 55, dai lung 75 
____áo new 100% mất tag, vải 100% cotton cao cấp. kĩ thuật dệt đẳng cấp từ Italy
 
 
 
 

 

A291: 470k  da ban 

____BG ( made in japan )

---Vai 43, ngưc 52, dai lung 69 

__2ndhand new 95%, vải 100% cotton, hoa văn tinh xảo. Braind name đẳng cấp.

 

 

 

 

 

 
A232: 480k da ban 
____CAMEL (  made in japan )
---VAi 48, ngưc 58, dai lung 75, dai tay 57 
__áo new 100% mất tag, vải 100% cotton jeans denim.
 
 
 
 
 
 
 
A245: 390k da ban 
_____RE NOMA ( made in korea )
---VAi 45, ngực 53, dài lung 73 
____2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
 
A273: 360k da aban 
__GLOVE ( made in japan )
---Vai 44,ngưc 52, dai lung 72, dai tay 61
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton denim japan.
 
 
 
 
 
 
 
 
A276: 430k da ban 
_____Rolling Stone ( made in japan 
----Vai 45, ngưc 53, dai lung 69 
___áo new 100% mất tag, vải 100% cotton denim.
 
 
 
 
 
 
 
A250: 420k da ban 
_____Roberta di CAMERIO italy ( made in korea )
---Vai 47, ngưc 55, dai lung 72 
__áo new 100% mất tag, vải 100% cotton. 
 
 
 
A156: 350k da ban 
_____FLUKE (made in korea )
---Vai 45,ngưc 52,dai lung 71, dai tay 62
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton wash hạt cốm full color.
 
 
 
 
 
 
A234: 450k da ban 
____J-HASS ( made in korea )
---VAi 46, ngưc 54, dai lung 74 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton, áo đen tuyền ko tì vết.
 
 
 
 
 
C240: 180k  DA BAN 
_____UniQLo ( made in china )
---Vai 47, ngưc 57, dai lung 74, dai tay 62
__2ndhand new 95%, vải 100% Flannel. mầu đỏ mận.
 
 
 
 
 
 
A238: 390k da BAN 
_____Austin Reed london ( made in korea )
--Vai 43, ngưc 52, dai lung 71 
__Áo new 100% mất tag, vải 100% cotton sơi cao cấp nhẹ mịn co giãn nhẹ. 
 
 
 
 
 
A244: 390k 
____STCO ( made in korea )
--VAi 44, ngưc 51, dai lung 73
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
A220: 300k 
____FREUDE ( made in japan )
--Vai 43, ngưc 51, dai lung 70, dai tay 61 
__áo new 100% mất tag, vải 100% cotton jeans.
 
 
 
 
 
 
 
 
A237: 390k 
_____KEIN ( made in korea )
---VAi 44. ngưc 53,dai lung 71 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton có chút linen KEIN một nhánh luxury của Brainame đình đám CAESARS.
 
 
 
 
 
A209: 430k DA BAN 
_____Brich House ( made in japan )
--Vai 45,ngưc 52, dai lung 75, dai tay 63
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
A208: 360k DA BAN 
____PINC ( made in japan )
--Vai 42,ngưc 51, dai lung 68 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. 
 
 
 
 
 
A278: 340k da ban 
_____F21 ( made in Bangladesh )
---Vai 42, ngưc 50, dai lung 73 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton
 
 
 
 
 
 
A224: 340k da ban 
____Brick House ( made in china )
---Vai 48, ngưc 56, dai lung 76 
__áo new 100% mất tag, vải 100% cotton. Slim Sline chuẩn mực.
 
 
 
 
 
 
A271: 440k da ban 
______DSTG ( made in china )
---Vai 41, ngưc 50,dai lung 68, dài tay 60. 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton OXFORD. áo xịn độc thêu hình và chi tiết sau túi. 
 
 
 
 
 
 
 
C256: 180k da ban 
______Henry Cotton ( made in korea )
---Vai 46, ngưc 56, dai lung 74
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton
 
 
 
 
 
 
C239: 180k da ban 
____VERA Valentino ( made in japan )
---Vai 47, ngưc 56, dai lung 75 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
A231: 430k 
___US.POLO ASSN ( made in japan )
---Vai 43, ngưc 51, dai lung 70, dai tay 60 
__áo new 100% mất tag, vải 100% cotton Oxford.
 
 
 
 
 
 
 
A191: 330k da ban 
_____UniQLo ( made in china )
--Vai 45,ngưc 53, dai lưng 73
__áo new 100% mất tag, vải 100% cotton, màu navy đậm .
 
 
 
 
 
 
A194: 670k.da ban 
____WESTWOOD ( made in korea )
--Vai 47,ngưc 56, dai lung 71, dai tay 62 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. 
 
 
 
 
 
 
 
A147: 530k da ban 
_____S.T.Dupont ( made in korea )
--Vai 46,ngưc 55, dai lung 75 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
 
A177: 370k da ban 
____ZIOZIA ( made in korea )
---Vai 45, ngưc 53, dai lung 73 
___áo new 100% mất tag, vải 100% linen. ZIOZIA thương hiệu đẳng cấp.
 
 
 
 
 
A179: 380k da ban 
_____J.J italy ( made in korea )
---Vai 46, ngực 56, dai lung 76 
__áo new 100% mất tag, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
A169: 380k daban 
____Pierre Cardin ( made in vietnam )
---VAi 43,ngưc 50, dai lung 73 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
 
A171: 370k da ban 
____YEZAC ( made in Myarrma )
---Vai 43, ngưc 51, dai lung 74
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
A166: 530k da ban 
_____TORI RICHARD ( made in Haiwaii USA )
---Vai 46, ngưc 55, dai lung 73 
___áo new 100% mất tag, vải 100% cotton cỏ bông cao cấp, mịn mượt mát. chuẩn áo từng chi tiết.
 
 
 
 
 
 
A149: 350k da ban 
____Herbon ( made in korea )
--Vai 43, ngưc 53, dai lung 73 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
C45: 270k da ban 
____Genlement ( made in korea )
---Vai 47, ngưc 56, dai lưng 72, dài tay 62 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. 
 
 
 
 
 
 
 
A135: 760k da ban 
_____TOMBOY ( made in korea )
---Vai 45, ngưc 52, dai lung 72, dai tay 61 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton, chất áo như da cừu rát xịn. decor nút cao cấp.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C172: 270kda ban 
____UniQLo ( made in china )
--Vai 47,ngưc 56, dai lung 71 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton Flannel.
 
 
 
 
 
 
 
A153: 480k da ban 
___ASquacutum ( made in korea )
--Vai 47,nguc 55,dai lung 74. 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. thương hiệu đẳng cấp Anh Quốc áo chất vải nhập khẩu từ Italy.
 
 
 
 
 
 
C207: 270k da ban 
____UniQLo ( made in china )
-----Vai 45, ngưc 54, dai lung 72
__2ndhand new 95%, vải 70% cotton 30% linen.
 
 
 
 
 
A151: 380k da ban 
___GET ( made in korea )
--Vai 44, ngưc 54,dai lung 72 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
 
A146: 350k da ban 
___Towngent ( made in korea )
--Vai 44, ngưc 53, dai lung 71 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. có pha linen.
 
 
 
 
 
 
A150: 380k da ban 
____STCO ( made in vietnam )
--Vai 45, ngưc 53, dài lung 72 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
 
A42: 380k  d a ban 
_____Golden Bear ( made in japan )
---Vai 48,ngưc 54, dai lugn 69,dai tay 60 
__2ndhad new 95%,vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
 
A102: 450k da ban 
_____Thruxton ( made in japan )
---Vai 46, ngưc 56, dai lung 72 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. 
 
 
 
 
 
A29: 490k da ban 
__Crocodile ( made in japan )
---Vai 47, ngưc 55, dai lung 71 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton
 
 
 
 
 
 
A35: 570k da ban 
____DAKS ( made in korea )
---Vai 49,ngưc 60,dai lung 74 
__áo new 100% mất tag,vải 100% cotton. áo đẳng cấp DAKS.
 
A112: 470k da ban 
____UniQLo ( made in cambodia )
-----Vai 50, ngưc 58, dài lung 72, dai tay 60 ( nặng 68kg - 74kg mặc đẹp )
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton. áo ấm 2 lớp dày. mầu đen tuyền.
 
 
 
 
 
 
 
 
A148: 480k da abn 
____Louis ( made in korea )
--Vai 44,ngưc 53, dai lung 72. 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. áo đẳng cấp, chất vải nhập khẩu từ Italy.
 
 
 
 
 
 
 
A152: 380k da ban 
___Pierre Cardin ( made in Myarma )
--Vai 44, ngưc 53, dai lung 73 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
 
C55:  270k da aban 
_____UniQLo ( made in china )
--Vai 47, ngưc 56, dai lung 74 dai tay 61 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton Flannel.
 
 
 
 
 
 
C178: 270k da ban 
____PBI ( made in japan )
---Vai 43, ngưc 52, dai lugn 69 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.  Oxford.
 
 
 
 
 
C75: 270k da ban 
____UniQLo ( made in malaysia )
--Vai 46, ngưc 59, dai lung 70 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton. 
 
 
 
 
 
A105: 560k da ban 
____Cavaria italy ( made in japan )
---Vai 45, ngưc 51, dai lung 64
__áo new 100% mất tag, vải 100% cotton, hoa văn dệt nổi cao cấp.
 
 
 
 
 
 
C196: 270k da ban 
_____UniQLo ( made in china )
---Vai 45,ngưc 54, dai lung 73, dai tay 60 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton. Oxford đẳng cấp.
 
 
 
 
 
 
 
T23: 270k da ban 
 
___UniQLo ( made in japan )
--Vai 43.ngưc 51, dai lung 71, dài tay 60 
_2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
 
C58:  270k da ban 
_____TOP ( made in japan )
---VAi 45,ngưc 53, dai lugn 68 
_2ndhand new 95%, vải 100% cotton. 
 
 
 
 
 
C61: 270k da ban 
_____UniQLo ( made in japan )
--Vai 45, ngưc 52, dai lung 66 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
C53: 270k da ban 
___RED OARD3 ( made in japan )
----Eo 84, dài 55cm, ống 24cm, đùi 29cm.
___2ndhadn new 95%,vải 100% cotton jeans. nút cài .
 
 
 
 
 
C171: 270k da ban 
_____Renoma ( made in japan )
---Vai 46, ngưc 55, dai lung 66 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.  
 
 
 
 
C214: 270k da ban 
____Baffy ( made in japan )
---VAi 44,ngưc 53, dai lugn 69 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
A134: 380k da ban 
___NAVY ( made in japan )
---Vai 43, ngưc 51, dai lugn 69, dai tay 60 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton Oxford.
 
 
 
 
 
 
 
C102: 270k da ban 
____UniQLo ( made in china )
--Vai 47,ngưc 55, dai lung 72,dai tay 61 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. áo đen tuyền.
 
 
 
 
 
 
C203: 270k da ban 
_____UniqLo GU ( made in cambodia )
--Vai 42, ngưc 51, dai lugn 66 
__2ndhand new 95%, vải 100% linen. xanh navy đậm.
 
 
 
 
 
C213: 270k da ban 
_____UniQLo ( made in china )
--Vai 47, ngưc 56, dai lung 72
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.denim.
 
 
 
 
 
A131: 540k da ban 
_____Spasso ( made in korea )
---Vai 44, ngưc 52, dai lung 70, dai tay 60 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton chất dù 2 lớp dầy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A19: 420kda aban 
 
____ILLS ( made in cambodia )
--Vai 43,ngưc 54, dai lung 71. 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton Oxford.
 
 
 
 
 
A31: 440k d a banm 
____SHIPS ( made in japan )
----Vai 45, ngưc 54, dai lung 72, dai tay 61 
___áo new 100% mất tag, vải 100% linen,
 
 
 
 
 
 
 
A62: 450k da ban 
____UniQLo ( made in china )
---VAi 46,ngưc 54, dai lung 69. dài tay 65
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton. 
 
 
 
 
 
A128: 380k da ban 
_____Jungle Stom ( made in japan )
---VAi 43, ngưc 51, dai lugn 70 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
 
A54: 540k da ban 
___AquaScutum ( made in japan )
----Vai 47,  ngực 54, dài lung 70.
____2ndhand new 95%, vải 100% cotton mịn mượt, áo đen tuyền chuẩn áo, nút khắc chữ tinh xảo đẳng cấp Luxury.
 
 
 
 
 
 
A90: 470k da ban 
___Lanvin ( made in japan )
---Vai 46, ngưc 54, dai lung 74, dai tay 61 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. hoa văn áo sắc sảo Luxyry 
 
 
 
 
 
 
A118: 380k da ban 
____NEXT ( made in japan )
--Vai 41, ngưc 49, dai lugn 68 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. áo đen tuyền, hoạ tiết 3d.
 
 
 
 
 
 
A25: 480k d aban 
____Crocodile ( made in japan )
--Vai 46, ngưc 57, dai lung 71 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. denim.
 
 
 
 
 
 
 
C218: 270k da ban 
_____UniQLo Oxford ( made in japan )
---Vai 46, ngưc 54, dài lung 73.
___2dhand new 95%, vải 100% cotton Oxford.
 
 
 
 
 
 
C217: 270k da ban 
_____UniQLo ( made in china )
----Vai 46, ngưc 55, dài lung 74 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
A114: 880k da ban 
____Chris Christy ( made in japan )
---Vai 43, ngưc 53,dai lung 70, dai tay 61 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton khaki Army các nút và day kéo bằng chất liệu đồng đỏ cao cấp. sạch chuản từ trong ra ngoài.
 
 
 
 
 
 
 
 
A28: 460k da ban 
___S Y U S O N ( made in japan )
---VAi 47, ngưc 56, dai lung 73, dai tay 62
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. Oxford.
 
 
C211: 270k da ban 
____HalHai ( made in japan )
--Vai 42, ngưc 50, dai lung 68 
__2ndhand new 95%, vải 100% linen..
 
 
 
 
 
 
A49: 380k da ban 
____Browny ( made in china )
---Vai 44, ngưc 53, dài lung 70.
__áo new 100% mất tag, vải 100% linne.
 
 
 
 
 
 
A114: 360k da ban 
____MC BELL ( made in japan )
--Vai 42, ngưc 51, dai lugn 68 
__áo new 100% with tag, vải 100% cotton. áo tay lở, decor 
 
 
 
 
    
 
C187: 270k da ban 
____TOPVALU ( made in japan )
---Vai 46, ngưc 57, dài lung 73, dài tay 61 
__Áo new 100% mất tag, vải 100% linen.
 
 
 
 
 
 
 
C118: 270k da ban 
_____MODIFEID ( made in japan )
--Vai 43,ngưc 51, dài lung 68 
_2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
A93: 350k da ban 
____TK ( made in japan )
---Vai 42, ngưc 50, dai lung 68 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. Polo  đen tuyền
 
 
 
 
 
 
A107: 380k da ban 
____Back Number ( made in china )
---Vai 43 , ngưc 50,dai lưng 72, dai tay 60
__áo new 100% mất tag, vải 100% linen.
 
 
 
 
 
C82: 270k da ban 
___UniQLo UUU ( made in china )
--Vai 44, ngưc 52, dai lung 73, dai tay 61 
_2ndhand new 95%, vải 100% jeans Wax rất Style.
 
 
 
 
 
 
A100: 380k da ban 
______Goodday ( made in cambodia )
---VAi 43, ngưc 50,dai lưng 70
___aó new 100% mất tag, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
 
C181: 270k da ban 
_____Browny ( made in china )
---Vai 46,ngưc 56, dai lung 73, dai tay 61 
____Áo new 100% mất tag, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
 
A101: 380k da ban 
____UniQLo ( made in china )
--Vai 45,ngưc 53,dài lung 73,dai tay 60 
__áo new 100% mất tag, vải 100% linen. mầu ghi navy. mầu đặc biệt hiếm thấy.
 
 
 
 
 
 
 
A108: 480k da ban 
____TRANs CONTINETS ( made in japan )
---Vai 43, ngưc 52, dai lung 70, dài tay 61
__2ndhand new 95% vải 100% cotton cao cấp, nút lót vải Luxury.
 
 
 
 
 
 
 
A107: 400k da ban 
____SHIPS ( made in japan )
---Vai 42, ngưc 50, dai lung 72,dai tay 60 
__áo new 100% mất tag, vải 100% cotton. ao đen tuyền.
 
 
 
 
 
 
 
A99: 440k da ban 
____NANY original ( made in japan )
---Vai 46, ngưc 55, dai lung 75, dai tay 61 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. premium cao cấp.
 
 
 
 
 
A109: 580k da ban 
_____CV ( made in japan )
---Vai 46, ngưc 56, dai lung 73 dai tay 61 
__áo new 100% with tag, vải 100% cotton cao cấp.
 
 
 
 
 
 
 
A96: 1tr360k đã bán 
_____Cafe italy ( made in usa )
---Vai 49, ngưc 61,dai lung 74
___áo new 100% with tag, vải 100% Silk, vải lụa cao cấp.
 
 
 
 
 
C174: 270k daban 
____UniQLo ( made in china )
---Vai 46, ngưc 55, dai lung 75, dai tay 61 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. 
 
 
 
 
 
 
A92: 560k da ban 
_____Famock ( made in japan )
---Vai 47, ngưc 57, dai lung 69, dai tay 62
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.  Khaki, nút cài kim loại khắc hoa văn tinh xảo,
 
 
 
 
 
 
A41: 390k da ban 
___FREUDE ( made in japan )
----Vai 47, ngưc 58, dai lung 76. 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
A91: 480k da ban 
______Tony Hawic ( made in japan )
---Vai 48,ngưc 57, dài lung 74, dai tay 63 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. decor style japan.
 
 
 
 
 
A83: 420k da ban 
_____XEON ( made in china ) 
---Vai freee, ngưc 61, dài lung 77, dai tay 60  ( 70kg đến 90kg mặc đều dc )
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
 
C101: 270k da ban 
_____UniQLo ( made in china ).
---Vai 45,ngưc 53, dai lưng 73, dai tay 60.
__2ndhand new 95%, vải 100% linen. 
 
 
 
 
 
 
 
C165: 270k da ban 
_____Tomorrow ( made in  china )
--Vai 43,ngưc 52, dài lung 65 
___2ndhand  new 95%, vải 100% linen.
 
 
 
 
A86: 580k da ban 
_____GUMA ( made in japan )
---Vai 44,ngưc 53, dài lung 66, dai tay 61 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
 
 
C113: 270k.da ban 
_____BEAMS ( made in china  )
--Vai 43,ngưc 52, dai lung 69, dai tay 61 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
 
 
C112: 270k. da ban  
____UniQLo ( made in china )
---VAi 43, ngưc 51, dai lugn 66 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
C108: 270k da ban 
___UniQLo ( made in china )
--Vai 45, ngưc 53, dai lung 73, dai tay 60
__2ndhand new 95%, vải 100% linen.
 
 
 
 
 
 
C26:  270k da vab 
___GIORDANO ( made in china )
--Vai 40, ngưc 48,dài lung 68 
__áo new 100% mất tag, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
C25:  270k da ban 
___UniQLo GU ( made in bangladesh )
--VAi 42, nguc 51, dai lung 70, dai tay 59 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton Flannel.
 
 
 
 
 
<div courier="" new";="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="" style="text-align: left;" times="" new="" roman";"="">A20: 550k da ban 
<div courier="" new";="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="" style="text-align: left;" times="" new="" roman";"="">____TAKEO KIUKIUCHI ( made in japan )
<div courier="" new";="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="" style="font-family: " times="" new="" roman";"="">
--VAi 44, ngưc 52, dai lugn 69 
__áo new 100% mất tag, vải 100% cotton, áo Oxford có pha chút linen,chuẩn áo japan.
<div times="" new="" roman";"="" courier="" new";="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="" style="font-family: ">
 
 
 
 
 
A74: 450k da ban 
____UniQLo Orginal Wash For Comfort ( made in japan )
---Vai 44, ngưc 54, dai lung 74,dai tay 61 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton Oxford đẳng cấp, dòng ao nầy UniQLo ko còn sản xuất nữa, áo rất xịn.
 
 
 
 
 
 
 
C89: 270k. da ban 
____Frion ( made in korea )
--Vai 42,ngưc 49, dai lugn 68 
__áo new 100% mất tag, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
C137: 270k da ban 
____GW ( made in japan )
---Vai 45, ngưc 54, dài lung 74
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
 
C144: 270k 
______UniQLo GU ( made in cambodia )
---Vai 46, ngưc 55, dai lung 73, dài tay 61
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton. linen.
 
 
 
 
 
 
C153: 270k 
______XT ( made in japan )
---Vai 42, ngưc 51, dai lugm 71, dai tay 61. 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton Oxford đẳng cấp.
 
 
 
 
 
 
C170: 270k da ban 
____The Scott House ( made in china )
---Vai 42,ngưc 50, dài lung 65. 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
C49: 270k da ban 
____The Shirt Studio ( made in korea )
---Vai 43, ngưc 50, dai lung 69 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. 
 
 
 
 


A80: 660k da ban 
____Christopher Hawaii ( made in USA ) 
---Vai 45, ngưc 55, dai lung 72 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. áo nầy xịn chất độc nhất vô nhị, mầu áo cực đẹp ở vn ko có cái thứ 2
 
 
 
 

A78: 480k da ban 
____Takeo KiKuchi ( made in japan )
---vai 44,ngưc 53, dài lung 67 
__Áo new 100% mất tag, vải 100% cotton xịn như lụa.
 
 
 
 
 

A79: 380k da ban 
____5ZIP ( made in japan )
---Vai 42, ngưc 50,dai lung 66, dai tay 59
__áo new 100% mất tag, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
 

A81: 540k DA BAN 
____HUGO BOSS ( made in japan )
---Vai 45, ngưc 53, dai lung 68
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. áo cao cấp.
 
 
 
 
 
 

A85: 640k DA BAN  
___Frank ( made in korea )
---Vai 45, ngưc 54, dai lung 71, dai tay 60 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. khaki, mầu xanh navy đậm. áo thêu cao cấp. 
 
 
 
 
 
 


A51: 470k da ban 
____The GDLT ( made in japan )
---VAi 45, ngưc 52, dai lung 73, dai tay 62
____2ndhand new 95%, vải 100% cotton jeans decor đậm chất japan.
 
 
 
 
 

C162: 270k da ban 
______L.cratico ( made in japan )
---Vai 43, ngưc 51, dài lưng 74
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 

A63: 450k da ban 
_____TAKA ( made in china )
--VAi 43, ngưc 51, dài lung 69
___2ndhand new 95%, vải 100% linen, áo đẳng cấp.
 
 
 
 

A66: 380k da ban 
____Fobby ( made in japan )
---Vai 43, ngưc 50, dai lugn 69, dai tay 60 
___2ndhand new 95%, vải 100% linen, áo đen tuyền.
 
 
 
 
 
 

C159: 270k da ban 
____UniQLo ( made in china )
---Vai 42, ngưc 51, dai lugn 69 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 

A76: 560k da ban 
_____T.S.U ( made in japan )
---Vai 44,ngưc 53, dai lung 71 
__áo new 100% mất tag, vải 100% cotton pure cao cấp.
 
 
 
 
 

A65: 460k da ban 
____Avail ( made in china )
---VAi 45, ngưc 53, dai lung 69
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton chuẩn áo japan Camo Army.
 
 
 
 


A43: 650k da ban 
_____Beverly HILL ( made in japan )
--Vai 48,ngưc 61, dai lung 73,dai tay 60 
__áo new 100% mất tag,vải 100% cotton, hàng authentic chuẩn áo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A45: 350k da bân 
_____ROTOL ( made in japan )
--VAi 44,ngưc 53, dài lung 70,dai tay 61 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton đen tuyền áo sạch từ trong ra ngoài chuẩn japan.
 
 
 
 
 

A58: 480k da ban 
____UniQLo Authentic Original Wash ( made in japan )
--Vai 45, ngưc 54, dai lung 71, dai tay 61 
___2nhdand new 95%, vải 100% cotton pure Comfor nút cài kim loại cao cấp.
 
 
 
 
 

A56: 430k da ban 
____ZARA ( made in vietnam )
---VAi 44, ngưc 52, dài lung 66, dai tay 61
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
 
 
 

A55: 560k da ban 
_____JEANS PIERRE ( made in korea )
--Vai 47,ngưc 56, dai lung 68, dai tay 62
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
 
 
 

A11: 370k da ban 
____VAGIIE ( made in japan )
--Vai 45, ngưc 54. dai lung 71
__áo new 100%, mất tag, vải 100% cotton pha linen.
 
 
 
 

A46: 430k da ban 
___POZZETTA ( made in japan )
---VAi 44,ngưc 52, dai lung 70 
__áo new 100% mất tag, vải 100% cotton,
 
 
 
 
 

C139: 270k da ban 
_____LESMUES ( made in Bangladesh )
-------Vai 45, ngưc 55, dai lung 75, dai tay 61
__2ndhand new 95%, vải 100% cottobn.
 
 
 
 
 

C136: 270k da ban 
______The Suit company ( made in china )
----Vai 42, ngưc 50, dai lung 70, dai tay 60 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 

C101: 270k da ban 
_____UniQLo ( made in china )
---Vai 42, ngưc 50, dài lung 71, dài tay 59.
__2ndhand new 95%, vải 100% linen. 
 
 
 
 
 

C92: 270k da ban 
____UniQLo ( made in bangladesh )
---Vai 43, ngưc 52, dai lung 69 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton Oxford.
 
 
 

C90: 270k da ban 
____Gblue ( made in japan )
---Vai 42, ngưc 51, dai lugn 67 
___2ndhand new 95%, vải 72% linen, 28% cotton.
 
 
 
 
 

C87: 270k da ban 
___jUN ( made in japan )
--Vai 45,ngưc 54, dài lung 70 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 

C86: 270k da ban 
___GW ( made in jaapn )
--Vai 45,ngưc 53, dài lung 69 
__2ndhand new 95%, vải 100% linen.
 
 
 
 
 

A50: 550k da ban 
_____UniQLO ( made in japan )
----Vai 51, ngục 62,dài lung 78, dai tay 61
___áo new 100% mất tag, vải dạ chất như lông cừu. phogn cách Vintage.
 
 
 
 

C134: 270k da ban 
____UniQLo ( made in china )
---Vai 46,ngưc 56, dài lung 74, dai tay 61
_____2ndhand new 95%, vải 100% cotton co giãn đa chiều.
 
 
 
 
 

C128: 270k da banb 
____Jester ( made in korea )
---Vai 43, ngưc 51, dai lung 70, dài tay 60
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 


C38: 270k da banb 
_____ROZA ( made in japan ) 
---Vai 48,ngưc 57, dai lung 74.
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. 
 
 
 

C10: 270k da ban 
___áo japan ( made in japan )
--Vai 48, ngưc 57, dai lung 72, dai tay 57 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 

C57:  270k da ban 
____Áo hình con gấu ( made in japan )
---VAi 47,ngưc 55, dai lung 70 
_2ndhand new 95%, vải 100% cotton. 
 
 
 
 

C121: 270k da ban 
___AE Paris ( made in korea )
---Vai 50, ngưc 60, dai lưng 79, dai tay 63 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
C125: 270k da bn 
____Gentlino ( made in japan )
---Vai 50, ngưc 59, dai lung 76, dai tay 62
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 

T10: 270kda ban 
__Kenso ABE ( made in japan )
--VAi 47,ngưc 58, dai lung 73, dai tay 60 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 

T18: 270kda ban 
__SETBU ( made in japan )
--Vai 48,ngưc 57, dai lung 72, dai tay 60 
_2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 

T58: 270kda ban 
__Thuxton ( made in japan )
--Vai 45,ngưc 54, dai lung 70, dai tay 61 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. OXFORD.
 
 
 

T61: 270k da ban 
___BK ( made n korea )
-VAi 42,ngưc 46,dai lung 69, dai tay 62 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton
 
 
 
 

C167: 270k da ban 
____áo japan ( made in japan )
--Vai 37,ngưc 45, dai lung 64, dài tay 59. 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton Oxford đẳng cấp.
 
 
 
 

A45: 660k da ban 
____Riela Bo ( made in korea )
---Vai 44, ngưc 50, dai lung 70, dai tay 61 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton. áo cao cấp, nút chạm khác tinh xảo. caro decor 3D.
 
 
 
 
 

A44: 540k da ban 
_____OmeGA ( made in japan )
--Vai 43, ngưc 50, dai lung 69,dai tay 60 
___áo new 100% mất tag, vải 100% cotton chất như da cừu.
 
 
 
 
 

C35: 270k da ban 
____Spao ( made in korea )
---Vai 45, ngưc 52, dai lung 71, dai tay 61 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. Oxford.
 
 
 
 

C110: 270k dabab 
____UniQLo ( made in china )
--Vai 46, ngưc 55, dai lung 74, dai tay 61 
__2ndhand new 95%, vải 100% linen.
 
 
 
 
 
C27:  270k da ban
_____GIONALISALE ( made in japan )
--Vai 45,ngưc 53,dai lung 72, dài tay 61 
__áo new 100% mất tag, vải 82% linen, 15% cotton, 3% pandex. áo chuẩn xịn đẹp.
 
 
 
 
 

C73: 270k da ban 
_____Golden Bear ( made in japan )
--Vai 44,ngưc 53, dai lugn 67 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton. 
 
 
 
 

C94: 270k da ban 
__TATE ( made in korea )
---Vai 44,ngưc 53, dài lung 70 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton
 
 
 
 

C109: 270k da ban 
___UniQLo ( made in china )
---Vai 45,ngưc 54, dai lung 72, dai tay 61
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 


C111: 270k da ban 
___TAKEO KIUKIUCHI ( made in japan )
--Vai 43, ngưc 52, dai lung 68 
__2ndhadn new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 

C60: 270k da ban 
___Champion ( made in china )
---Vai 48, ngưc 58, dai lung 74 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. Champion
 
 
 
 
 

A22: 730k da ban 
____BALLANTYNE ( made in italy )
---Vai 43, ngưc 50,dai lưng 66/
__2ndhand new 95% ,vải 100% cotton, áo Italy cao cấp.
 
 
 
 
 
 

C417: 270k da ban
_____UniQlo ( made in china )
--Vai 46, ngưc 55, dai lung 73, dài tay 61 
_2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 

A37: 560k.da ban 
____GUESS ( made in vietnam )
--Vai 44,ngưc 51, dai lung 64, dai tay 62 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
 
 

C277:  270k da ban 
____MUJI ( made in vietnm )
---VAi 46, ngực 54, dài lưng 69, dài tay 61.
___áo new 100% mất tag, vải 100% cotton Oxford đẳng cấp. áo cổ trụ vạt ngang chuẩn áo, phiên bản giới hạn.
 
 
 
 
 
 

C425: 270k da ban 
_____HVC ( made in india )
--Vai 42,ngưc 47, dai lung 68 dai tay 61
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. Flannel.
 
 
 
 
 
 

A28: 560k da ban 
____ARMY Korea ( made in korea )
--Vai 43, ngưc 53, dài lung 70, dai tay 60
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. áo nhà binh.
 
 
 
 
 

A14: 680k da ban 
____YEZAC ( made in korea )
--VAi 52, ngưc 61, dai lung 77, dai tay 61 
_2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 

A10: 420k da ban 
___BALENCIA ( made in japan )
---Vai 49, ngưc 58, dai lung 68 
__áo new 100% mất tag, vải 100% cotton. hàng hiệu xin chuẩn
 
 
 
 
 


C411: 270k da banb 
____ParkLand ( made in korea )
--Vai 46,ngưc 52,dai lung 69 
_2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 

A29: 1tr460k da ban 
_____EDWIN ( made in china )
--Vai 46, ngưc 55, dai lung 66, dài tay 64.
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton, như áo Pilot không lực hoa kỳ. đây là dòng áo cao cấp của EDwin các dây kéo nút bấm bằng đồng đúc nguyên khối. khắc chữ thương hiệu Edwin japan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A13: 380k da  ban 
_____TAKEO KIUKIUCHI ( made in japan )
---Vai 43, ngưc 52, dai lung 68, dai tay 61
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. 
 
 
 
 
 

C197: 270k da ban 
____RBX ( made in china )
--Vai 44,ngưc 50, dai lung 71 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton Poly siêu mịn.
 
 
 

C194: 270k da ban 
____TRusardy ( made in italy )
--Vai 48, ngưc 60,dai lung 77
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton có pha chút linen áo rất đẹp.
 
 
 

C348: 270k da ban 
____Back Number ( made in china )
---VAi 46, ngưc 56, dai lung 74, dai tay 61 
__áo new 100% with tag, vải 100% cotton Oxford.
 
 
 
 
 

A30: 670k da ban 
____K2 ( made in indonesia )
--Vai 47,ngưc 57, dai lung 71, dài tay 63 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. áo gió xịn chuẩn áo. camo navy army.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T20: 270kda ban 
_____áo japan ( made in japan )
--Vai 45,ngưc 54, dài lung 71 
_2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 

T6: 270k da ban 
_____UniQLo GU Flannel ( made in bangladesh )
--VAi 45,ngưc 55, dai lung 73, dai tay 61 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton Flannel.
 
 
 
 

C314: 270k da ban 
____VUMPS ( made in japan )
--Vai 44, ngưc 51, dai lugn65 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 


C382: 270k da ban 
____BEno ( made in japan )
--Vai 43,ngưc 51, dai lugn 68 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 

C374: 270k da ban 
____UniQLo ( made in japan )
--Vai 42, ngưc 50, dài lung 70 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. 
 
 
 
 

A53:  670k da ban 
__Evisu ( made in koera )
--Vai  44,ngưc 52, dai lưng 70 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton. áo chuẩn mới gần 100% mặc lướt. hàng hiệu đỉnh của Japan. 
 
 
 
 
 

T165: 270k da ban 
____Ugiz ( made in korea )
--Vai 41. ngưc 48, dai lugn 69,dai tay 60
__2ndhand new95%, vải 100% oxford lừng danh.
 
 
 
 
 


A50: 480k da ban 
_____UniQLO GU ( made in bangladesh )
--Vai 44,ngưc 53, dai lung 72, dai tay 61
__áo new 100% mất tag, vải 1000% cotton, mầu xanh nhà binh
 
 
 
 
 
 


A41: 390k da ban 
____Simple Beaty ( made in vietnam ) 
--VAi 45, ngưc 53, dài lung 72. dài tay 61
_2ndhand new 95%, vải 100% cotton cao cấp.
 
 
 
 
 

A26: 430k da ban 
____Christian Orani ( made in myarma )
--Vai 45, ngưc 53, dài  lung 73.
__áo new 100% withtag, vải 100% cotton.
 
 
 
 

C408: 270k da ban 
__UniQLo ( made in china )
---Vai 44,ngưc 53, dai lung 75, dai tay 61
__áo new 100% mất tag, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 

C372: 270k 
____UniQLo ( made in china )
--Vai 47, ngưc 56, dai lugn 75 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. 
 
 
 
 

C391: 270k da ban 
____Intermezzo ( made in japan )
---Vai 46, ngưc 55, dai lugn 70 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton
 
 
 
 

C387: 270k da ban 
____WEATHERCOOCK ( made in japan )
---Vai 44,ngưc 51, dai lưng 69 
__áo new 100% mất tag, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
C187:  270k da ban 
___Jack & Jones ( made in EU hk )
--Vai 43, ngưc 50, dai lung 71, dài tay 61 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton có pha chút linen áo WASH rất đẹp. nút khắc chữ tinh xảo.
 
 
 
 

C261: 270k da ban 
___Tipicosi ( made in korea )
--VAi 48, ngưc 55, dai lugn 69 
_2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 

C402: 270k da ban 
___BENO ( made in japan )
---Vai 43, ngưc 52, dai lung 67. 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton pha linen
 
 
 
 
C345: 270k da ban 
____RAGEBLUE ( made in japan )
--Vai 42,ngưc 49, dài lung 69. 
_2ndhand new 95%, vải 100% jeans denim nút bấm.
 
 
 
 

A46: 450k da ban 
____LANVIN ( made in japan )
---Vai 47,ngưc 57, dai lung 75
__2ndhand new 95%, vải 100% linen, áo chuẩn xịn.
 
 
 
 

T15: 270kda ban 
___QUATA ( made in japan )
--Vai 43, ngưc 52, dai lung 71, dai tay 62
__2ndhand new 95%,vải 100% cotton.
 
 
 
 

A49: 380k da ban 
___UniQLo ( made in china )
---Vai 47, ngưc 56, dai lung 74, dai tay 61 
__áo new 100% mất tag, vải 100% linen. mầu xanh navy.
 
 
 
 
 
 

A44: 530k da ban 
____OMPHALOS ( made in china )
-----Vai 43, ngưc 53, dai lung 67, dai tay 60 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
 
 
 

A47: 380k da ban 
____UniQLo ( maDE IN CHINA )
----Vai 42, ngưc 50, dai lung 71, dai tay 59
___áo new 100% mất tag, vải 100% linen, mầu đen tuyền.
 
 
 
 
 
 

C244:  270k da banm 
___Mind ( made in korea )
---Vai 48, ngưc 58, dài lung 75 
__áo new 100% mất tag, vải 100% cotton.
 
 
 


A37: 380k da ban 
____Dunhill ( made in italy )
--Vai 44,ngưc 49, dai lung 68
_2ndhand new 95%, vải 100% cotton. dệt kim.
 
 
 
 C413: 270k da ban 
____NB ( made in korea )
--Vai 43,ngưc 52, dai lung 68 
_2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 

C412: 270k 
____DONNAY ( made in korea )
--Vai 44,ngưc 51, dai lung 68,
_2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 

C343: 270k da ban 
___Hush ( made in japan )
---Vai 43, ngưc 51, dai lưng 68
__2ndhadnd new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 


A39: 460k da ban 
_____ARMOTE ( made in japan )
---Vai 46,ngưc 55, dai lung 71, dài tay 61 
___áo new 100% mất tag, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
 

C409: 270k da ban 
_____GW ( made in china )
--Vai 45,ngưc 55, dai lugn 70 
_2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 

A38: 430k da ban 
____UNION ( made in japan )
---Vai 42, ngưc 50, dai lung 69 
__áo new 100% mất tag, vải 100% linen.
 
 
 
 
 
 

C386: 270k. da ban 
_____AP ( made in japan )
--Vai 44, ngưc 51, dai lugn 68. 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. denim.
 
 
 
 

C234:  270k da ban 
_____UniQLo GU (made in bangladesh )
--Vai 42, nguc 51, dai lugn 67 
_2ndhhand new 95%, vải 57% linen, 43% cotton.
 
 
 
 

C317: 270k da ban 
_____AE ( made in Pakistank )
--Vai 42,ngưc 51, dai lugn 67 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 

C325: 270k da ban 
____UniQLo ( made in china )
----Vai 42, ngưc 50, dài lung 73, dai tay 60.
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton. 
 
 
 
 
 
C403: 270k 
____The ART ( made in china )
---Vai 42, ngưc 51, dai lugn 67 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton Oxford đẳng cấp.
 
 
 

<div style="font-family: " courier="" new";="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">

<div courier="" new";="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="" style="">
C158:  270k da ban 
 
__Marc ( made in korea )
--Vai 45,ngưc 54, dai lung 73, dai tay 62 
__2ndhand new 95%,vải 100% cotton.
 
C393: 270k da banb 
_____GRANDPHASE ( made in japan )
---Vai 43, ngưc 53, dai lung 70 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton Jeans.
 
 
 
 
 
 
A34: 360k da ban 
____UniQLo GU ( made in bangladesh )
-----Vai 45, ngưc 55, dai lung 72 
___áo new 100% mất tag, vải 100% linen.
 
 
 
 
 
 
A38: 430k  da banb 
____BG ( made in japan )
---Vai 43, ngưc 50,dai lung 68 
___áo new 100% mất tag, vải 100% cotton, nút bấm mắt mèo,
 
 
 
 
 
 
 
T107:  270k da ban 
____Vaheusan ( made in korea )
--Vai 49,ngưc 57. dai lung 75, dai tay 62 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton. áo cao cấp chuẩn mực.
 
 
 
 
 
 
T172:  270k da ban 
__Closshi ( made in japan )
--Vai 48, ngưc 57, dai lung 75, dai tay 60 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
 
C378: 270k da ban 
___PSPA ( made in japan )
--Vai 46, ngưc 54, dai lung 75 dài tay 61 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
C389: 270k da ban 
____CReW ( made in japan )
---Vai 45,ngưc 53, dai lung 71, dai tay 61 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton
 
 
 
 
 
 
C388: 270k da ban 
____Fantasy ( made in japan )
---Vai 45, ngưc 54,dai lung 71 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton Oxford.
 
 
 
 
 
C398: 270k da ban 
____UniQLo GU ( made in bangladesh )
--VAi 43, ngưc 53, dài lung 71, dai tay 60 
__áo new 100% mất tag, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
 
 
A32: 450k da ban 
____HARE ( made in japan )
---Vai 41, ngưc 49, dai lung 67 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton
 
 
 
 
 
 
C390: 270k da ban 
_____The RED ( made in korea )
---Vai 45, ngưc 53, dai lugn 68 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton thun lạnh cao cấp.
 
 
 
 
 
A30: 350k da ban 
_____OLD NAVY ( made in bangladesh )
---VAi  46, ngưc 54, dai lung 74 
__áo new 100% mất tag, vải 100% cotton Oxford.
 
 
 
 
 
 
A31: 360k da ban 
____MUJI ( made in china )
--Vai 45,ngưc 54, dai lung 70 
___áo new 100% mất tag, vải 100% linen.
 
 
 
 
 
C363: 270k da ban 
____MALE & CO ( made in Myarma )
--Vai 45,ngưc 53, dài lung 73 
_2ndhand new 95%, vải 100% cotton. 
 
 
 
 
 
A32: 470k da ban 
____BEAMS HEAR ( made in china )
--VAi 47,ngưc 56, dài lung 73 
__áo new 100% mất tag vải 100% linen.
 
 
 
 
 
 
 
 
C377: 270k da banb 
___UniqLo ( made in  china )
--Vai 45, ngưc 54, dài lưng 74, dai tay 61 
__2ndhand new 95%, vải 100% linen.
 
 
 
 
 
 
A34: 380k da ban 
____BEAMS ( made in china )
----Vai 44,ngưc 54, dai lugn 69 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
 
T76: 270k da baqnb 
____ASTON ( made in japan )
--Vai 51,ngưc 60,dai lung 77, dai tay 59 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton 
 
 
 
 
T120:  270k da ban 
___TOPVALU ( made in japan )
----Vai 46, ngưc 56, dai lung 75, dai tay 58. 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
A12: 530kda ban 
 
____DOMO ( made in japan )
---Vai 47,ngưc 56, dai lung 74 
_2ndhand new 95%, vải 100% cotton. áo tay lở
 
 
 
 
A33: 380k da ban 
____UniqLo ( made in vietnam )
--Vai 46, ngưc 56, dai lung 72
__áo new 100% mất tag,vải 100% linen.
 
 
 
 
 
 
 
C375: 270k daban 
____HUSH ( made in china )
--Vai 45, ngưc 54, dai lung 69 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
 
C381: 270k da ban 
____TK ( made in japan )
--Vai 45,ngưc 54, dai lung 72 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
C380: 270k da ban 
____UniQLo ( made in china )
--Vai 45, ngưc 54, dài lưng 74, dai tay 61 
__áo new 100%mất tag, vải 100% linen.
 
 
 
 
 
 
 
C383: 270k da ban 
_____UniQLo Light Weight ( made in japan )
--Vai 45,ngưc 55, dài lung 75. 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. dòng Light Weight nầy rất hiếm.
 
 
 
 
 
 
T106: 270k da ban 
___Cent By London ( made in korea )
--Vai 44, ngưc 50, dai lung 72, dai tay 62 
___áo new 100% mất tag, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
A28: 430k da ban 
____TRENZA ( made in japan )
--Vai 47,ngưc 55, dai lung 71, dai tay 62 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton khaki.
 
 
 
 
 
 
C226: 270k da ban 
___MtVio ( made in korea )
--Vai 42,ngưc 51, dai lung 70
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton áo đen tuyền, áo cao cấp.
 
 
 
 
T146: 270k da ban 
____ADN Z by ZIOZIA ( made in korea )
---Vai 43,ngưc 49, dài lung 73, dai tay 61 
__2ndhand new 95%,vải 100%cotton.
 
 
 
 
T170: 270kda an 
___MTVO ( made in korea )
--Vai 42, ngưc 50, dai lung 69, dai tay 61 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
C224: 270k da bamn 
___Plan House ( made in korea )
--Vai 48,ngưc 57, dai lung 74. 
__áo new 100% with tag, vải 100% cotton jeans denim chuẩn áo japan
 
 
 
 
 
 
C371: 270k da ban 
____UniQLo GU ( made in Bangladesh )
--Vai 43, ngưc 52, dai lugn 68 
__2ndhand new 95%, vải 100% linen.
 
 
 
 
 
C308: 270k da ban 
____JIASER CARMAiN ( made in japan )
---Vai 44, ngưc 51, dài lung 71
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
C260:  270k da ban 
_____CLYO ( made in japan )
--Vai 43,ngưc 49, dai lugn 68
_áo new 100%mất tag, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
 
A21: 390k da ban 
____UniQLo ( made in Philippin )
---VAi 44,ngưc 51, dai lung 69 
___áo new 100% mất tag, vải 100% denim jeans.
 
 
 
 
 
C354: 270k da ban 
____SUFFUSE ( made in japan )
--Vai 44, ngưc 52,dai lug 69 
_2ndhand new 95%, vải 100% linen.
 
 
 
 
 
C369: 270k da ban 
____SIMPLE ( made in china )
--Vai 46,ngưc 54, dài lung 71 
__áo new 100% mất tag, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
 
A22: 570k da ban 
____MK ( made in korea )
---VAi 47,ngưc 56, dai lung 72, dai tay 61 
__áo new 100% mất tag, vải 100% khaki.
 
 
 
 
 
 
 
 
C239:  270k  da ban 
____UniQLo GU ( made in bangladesh )
--VAi 47,ngưc 57, dai lung 74, dai tay 61 
_áo new 100% mất tag, vải 54% linen. 46% cotton.
 
 
 
 
 
 
 
C370: 270k da ban 
____MALE & COLE ( made in japan )
--Vai 46, ngưc 54, dai lung 71 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. 
 
 
 
 
 
C288: 270k  da ban 
____MUJI ( made in china )
--VAi 41,ngưc 50, dai lugn 68,dai tay 60 
__Áo new 100% mất tag, vải 100% cotton denim.
 
 
 
 
 
 
 
C324: 270k da ban 
____UniQLo ( made in china )
--Vai 42,ngưc 47, dai lugn 65 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton. 
 
 
 
 
<div courier="" new";="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="" style="text-align: left;">
<div courier="" new";="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="" style="text-align: left;">C365: 270k da ban  
<div courier="" new";="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="" style="text-align: left;">_____Joff ( made in korea )
<div courier="" new";="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="" style="text-align: left;">--Vai 43,ngưc 50, dai lung 67 
<div courier="" new";="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="" style="text-align: left;">__2ndhand new 95%, vải 100% cotton, áo quá đẹp ạ. đen tuyền đậm đà như cà phê đen.
<div courier="" new";="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="" style="">
 
 
 
 
 
C265:  270k da ban 
___India ( made in korea )
----Vai 43,ngưc 51, dai lugn 66
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. mầu áo đậm xanh đen lịch lãm áo mặc lướt 
 
 
 
 
C322: 270k  da ban 
____UniQLo GU ( made in bangladesh )
--Vai 44,ngưc 53, dai lugn 69 
___áo new 100% mất tag, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
 
C349: 270k da ban 
____SIMPLICITE' ( made in japan )
--Vai 43, ngưc 52, dai lugn 69, dà tay 61 
_2ndhand new 95%, vải 100%  linen.
 
 
 
 
 
 
C367: 270k da ban 
_____MANGO ( made in JAPAN )
--Vai 48, ngưc 59, dai lung 75 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. 
 
 
 
 
 
C366: 270k da ban 
____OUTD ( made in japan )
--Vai 42,ngưc 51, dài lung 66 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. 
 
 
 
 
 
 
A25: 380k da ban 
___UniQLo ( made in vietnam )
---Vai  47, ngưc 57, dài lung 74.
__áo new 100% with tag, vải 100% linen.
 
 
 
 
 
C368: 270k daban 
___UniQLo ( made in bangladesh )
--Vai 46,ngưc 57, dai lung 73 
__2ndhand new 95%, vải 100% linen.
 
 
 
 
 
T166:<font courier="" new";="" rgb(255,="" 255,="" 255);"=""> 
<span courier="" new";="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">270k da ban 
__Vacci ( made in korea )
---VAi 46,ngưc 53, dài lung 73, dai tay 62
_2ndhand new 95%, vải 100% cotton. 
 
 
 
 
T168: 370k da ban 
____Enrico Ballini italy ( made in korea )
---VAi 44,ngưc 52, dai lung 70, dài tay 59 
_2ndhand new 95%, vải 100% cotton. 
 
 
 
C323: 270k da ban 
____H&M ( made in bangladesh )
--Vai 43,ngưc 51,dai lung 67 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton. siêu mát.
 
 
 
 
 
C362: 270k da ban 
___Back Number ( made in japan )
--Vai 44,ngưc 52,dài lung 68 
__áo new100% mất tag, vải 100% linen.
 
 
 
 
 
C358: 270k da ban 
_____OHIRICA ( made in indonesia )
--Vai 42, ngưc 49, dai lung 67 
_2ndhand new 95%, vải 100% cotton. 
 
 
 
 
 
 
 
C312: 270k d a banb 
_____UniQLo ( made in china )
---VAi 44, ngưc 52,dai lung 70,d ai tay 60 
____2ndhand new 95%, vải 100% cotton Flannel.
 
 
 
 
 
 
C332: 270k da ban 
____Mungsingwear ( made in china )
--Vai 44, ngưc 51, dài lung 66
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
 
C305: 270k da ban 
____TAKEO KIUKIUCHI ( made in japan )
---Vai 41, ngưc 50, dai lugn 65
____áo new 100% mất tag, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
C199: 270k da ban 
__BLUE ( made in mexico )
--Vai 45,ngưc 49, dai lung 67 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton
 
 
 
 
C177: 270k da ban 
_____BONKOO ( made in korea )
--Vai 45, ngưc 52, dai lưng 70 
_áo new 100% mất tag, vải 100% cotton áo tay lở.
 
 
 
 
C353: 270k 
____Confirm ( made in japan )
--Vai 45,ngưc 54, dài lung 70 
_2ndhand new 95%, vải 70% linen, 30% cotton.
 
 
 
 
 
C352: 270k 
____Confirm ( made in japan )
--Vai 45,ngưc 54, dai lugn 70
_2ndhand new 95%, vải 70% linen, 30% cotton.
 
 
 
 
C351: 270k 
____S.C ( made in japan )
--Vai 45, ngưc 54, dai lung 74, dai tay 61
_2ndhand new 95%, vải 80% cotton 20% linen.
 
 
 
 
 
 
C350: 270k 
____TOPVALU ( made in cambodia )
--Vai 45,ngưc 54, dài lung 71 
_2ndhand new 95%, vải 100% linen.
 
 
 
 
 
C356: 270k daban 
____NIKO ( made in japan )
--Vai 43,ngưc 53, dai lung 69 
_2ndhand new 95%, vải 100% cotton. 
 
 
 
 
 
C355: 270k da ban 
____UniQLo ( made in china )
--Vai 44,ngưc 53, dai lung 73 
_2ndhand new 95%, vải 100% cotton. 
 
 
 
 
 
C359: 270k da ban 
____H&M ( made in bangladesh )
--Vai  45, ngưc 54, dai lung 71 
_2ndhand new 95%, vải 100% linen.
 
 
 
 
 
C217:  270k da ban 
___UniQLo ( made in china )
--vai 45, ngưc 52, dai lung 73, dai tay 60. 
__áo new 100% with tag, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
 
C319: 270k da ban 
___TOPVALU ( made in japan )
---Vai 45, ngưc 53, dai lung 74
__áo new 100%mất tag, vải 100% linen.
 
 
 
 
 
 
 
C333: 270k da ban 
____A/L ( made in japan )
--Vai 45, ngưc 53, dai lung 71 
___2ndhand new 95%, vải 100% linen.
 
 
 
 
C329: 270k da ban 
___UniqLo ( made in china )
--Vai 46,ngưc 55, dai lung 76,dai tay 61 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton. 
 
 
 
 
 
C221:  270k 
_____UNiQLo GU ( made in china )
--Vai 42, ngưc 49, dai lưng 68,dai tay 60 
_áo new 100% mất tag, vải 100% cotton chất áo denim. 
 
 
 
 
 
 
 
C328: 270k da ban 
___Back Number ( made in japan )
--Vai 44,ngưc 52,dài lung 68 
__áo new100% mất tag, vải 100% linen.
 
 
 
 
 
 

<div style="font-family: " courier="" new";="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">

<div style="text-align: left;" courier="" new";="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">C278: 620k da ban 

<div style="text-align: left;" courier="" new";="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">___UniQLo ( made in vietnam )<div style="text-align: left;" courier="" new";="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">---Vai 46,ngưc 58, dai lung 73, dài tay 61 <div style="text-align: left;" courier="" new";="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">__2ndhand new 95%, vải 100% dù, áo khoác chống gió 2 lớp, áo mầu xanh lính, mặc lướt chuân áo sạch từ trong ra ngoài.<div style="text-align: left;" courier="" new";="" rgb(255,="" 255,="" 255);"=""> <div style="" courier="" new";="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">

 
 
 
 
 
 
 
 
<div style="" courier="" new";="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">
A1: 640k.
 
______Hangten ( made in korea )
---em 78cm, dài 99cm, ống 16cm, đùi 26cm, Size 29. 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton quần có chất co giãn.
 
 
 
 
 
A6: 580k da ban 
____Christian Barjona ( made in korea )
--Vai 46, ngưc 54, dài lung 75. 
__áo new 100% with tag, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
 
C214:  270k da ban 
____UniQLo GU ( made in china )
--VAi 43, nguc 53, dai lung 69
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton pure cao cấp, áo tay lở.
 
 
C142: 270k da babn 
__FREEE CITY ( made in korea )
--VAi 47, ngưc 55, dai lung 72, dai tay 64. 
_2ndhand new 95%, vải 100% cotton khaki.
A269: 390k  da ban 
______Pierre Cardin ( made in vietnam )
---Vai 47, nguc 55, dai lung 75 
__áo new 100% mất tag, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
 
A297: 480k. da ban 
____sTOM ( made in korea )
--VAi 43. ngưc 51, dài lung 73 
__Áo new 100% mất tag, vải 100% cotton áo có chất co giãn.
 
 
 
 
 
 
A216: 550k da ban 
____UniQLO GU jeans ( made in bangladesh )
---Vai 46, ngưc 55, dai lung 73, dai tay 61 
___áo new 100% mất tag, vải 100% jeans denim, nút bấm.
 
 
 
 
 
 
 
 
A151: 430k da aban 
_____LANCETTI ( made in korea )
---Vai 46, ngưc 55, dai lung 73
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton. cao cấp.
 
 
 
 
 
A98: 350k da ban 
_____Brick House ( made in vietnam )
---Vai 46, ngưc 55, dài lung 76 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.  
 
 
 
 
 
A168: 390k d aban 
____CAMBRIDGE ( made in vietnam )
---Vai 45, ngực 51, dai lung 74 
___2ndhand new 95%, vải 58% cotton 42% linen.
 
 
 
 
 
 
 
A224: 350k da ban 
____BF ( made in korea )
---Vai 44,ngưc 51, dai lung 69 
____áo new 100% mất  tag, vải 100% cotton, sơ mi có co giãn.
 
 
 
 
 
C184:  180k da ban 
____MUJI ( made in china )
--Vai 45,ngưc 54, dai lung 70 
___áo new 100% mất tag, vải 100% linen.
 
 
 
 
 
C217:  180k da ban 
____MUJI ( made in china )
---Vai 44,ngưc 54.dai lung 71, dai tay 61 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton Pure cao cấp.
 
 
 
 
 
C226: 180k da ban 
____Studio ( made in korea )
---Vai 46,ngưc 53, dai lung 69 
__áo new 100% mất tag, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
A94: 450k da ban 
___Lee Dong Soo Golf ( made in korea )
----Vai free ngực 54, dài lung 75 ( 69kg, đến 76kg mặc chuẩn ) 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A217: 360k da ban 
____ALAIN DELON ( made in japan )
--Vai 48, ngực 56, dai lưng 74
__2ndhadn new 95%, vải 100% cotton. áo luxury.
 
 
 
 
 A69: 480k da ban 
____Giacca Camicia ( made in japan )
---Vai 46, ngưc 56, dai lung 76, dai tay 60 
__Áo new 100% mất tag, vải 100% cotton cao cấp.
 
 
 
 
 
 
 
C20:  270k d aban 
____Herbon ( made in korea )
--Vai 47,ngưc 56, dai lung 75, dài tay 61
__2ndhadn new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
 
T174:  270kda ban 
____NAVY (  made in china )
---VAI 47,ngưc 57, dai lugn 77, dai tay 62. 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
A97: 350k da ban 
___Privacy ( made in japan )
---Vai 46, ngưc 55, dài lung 73 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.  premium 
 
 
 
 
 
 
A154: 380k da ban 
______HCONNET ( made in china)
--VAi 45, ngưc 53, dai lung 73
___2ndhnad new 95%, vải 100% linen.
 
 
 
 
 
 
A165: 380k da ban 
_____EM POLHAM ( made in korea )
--Vai 45, ngưc 53, dài lung 72 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
A178: 350k d aban 
___H&M ( made in indonesia )
---Vai 45,ngưc 54, dai lung 74 
__áo new 100% mất tag, vải 100% cotton pha linen.
 
 
 
 
 
 
A183: 330k da ban
_____TATE ( made in korea )
----Vai 46, ngưc 55, dai lung 71 
____2nhdnad new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
A167: 450k d a bamn 
____ANDZ ( made in korea )
--VAi 45, ngưc 54, dài lung 74 
__2ndhand new 95%, vải 100% linen. ANDZ Brandname Luxury cho ra sản phẩm với phẩm chất cao nhất.
 
 
 
 
 
 
 
A184: 370k da ban 
_____ROBERTA CAMERINO italy ( made in korea )
---Vai 43,ngưc 50, dai lung 70 
__2ndhand new 95%, vải 100% linen.
 
 
 
 
 
 
A188: 390k da ban 
____TREMELO ( made in korea )
----Vai 45,ngưc 54. dai lung 72 
___áo new 100% mất tag, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
A189: 380k da ban 
____Bike BEAHR ( made in china )
---Vai 45,ngưc 55, dai lung 72 
_Áo new 100% mất tag, vải 100% cotton co giãn.
 
 
 
 
 
A199: 390k da ban 
____BREUER paris ( made in vietnam )
--Vai 45, ngưc 54, dai lung 73 
__2ndhand new 955, vải 100% cotton, chất áo xịn mịn mát,
 
 
 
 
 
 
 
A153: 360k da ban 
____Bon ( made in korea )
---Vai 43,ngưc 50, dai lung 70
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
A195: 460k da ban 
_____INTERMEZZO ( made in korea ) 
---Vai 44 ngưc 52,dai lung 73, dai tay 60
__áo new 100% mất tag, vải 100% cotton cao cấp, mềm mượt như lua.
 
 
 
 
 
 
 
A172: 460k da ban 
____DAKS ( made in korea )
---VAi 45,ngưc 55, dai lung 71 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton. DAKS cao cấp, mầu truyền thống.
 
 
 
 
 
C229: 270k DA BAN 
_____UniQLo ( made in china )
---Vai 43, ngưc 51, dai lung 72 
__2ndhand new 95%, vải 100% linen.
 
 
 
 
 
 
A174: 380k da ban 
____GUYLAROCHE (  made in korea )
---Vai 43, ngưc 51, dai lung 72 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton, hoa văn tinh xảo 3d nền áo. mầu denim đậm.
 
 
 
 
 
 
A185: 390k 
____Pierre Cardin ( made in vietnam )
--VAi 45, ngưc 54, dai lung 73 
__áo new 100% mất tag, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
 
A183: 430k 
_____BIGI ( made in japan )
---Vai 43, ngưc 52,dai lugn 69 
__2ndhand new 95%, vải 100% linen.
 
 
 
 
 
 
A176: 370k
____STCO ( made in vietnam )
---Vai 43,ngưc 50, dai lung 71 
__2ndhand new95%, vải 100% cotton, xanh đen navy Wash rất đẹp.
 
 
 
 
 
 
A163: 480k da ban 
_____FRANCO FERRARO italy ( made in vietnam )
---Vai 45,ngưc 53, dai lung 73
__Áo new 100% mất tag, vải 100% cotton pha linen, thương hiệu đẳng cấp từ Italy.
 
 
 
 
 
A212: 390k. da ban 
____BEAN POLE ( made in Thailan )
---VAi 43, ngưc 51, dai lung 71 
____2ndhand new 95%,v ải 100% cotton.
 
 
 
 
 
 
C232: 180k d aban 
____UniQLo ( made in japan )
--Vai 47,  ngưc 55, dai lung 71 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
T28: 180k ban 
___Lucent ( made in japan )
--Vai 44, ngưc 54, dai lung 72, dai tay 58. 
_2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
T44:  180k da vban 
__Meriton ( made in japan )
--Vai 46,ngưc 55, dai lung 74
_2ndhand new 95% vải 65% cotton. 35% poly.
 
 
 
T66:  180k da bsabn 
____Full MArk ( made in japan )
--Vai 45,ngưc 53, dai lung 73
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton 
 
 
 
 
T78:  180k da ban 
___Gillenmo ( made in korea )
---VAi 44,ngưc 53, dài lung 73, dai tay 59 
_2ndhand new 95%, vải 100% cotton. 
 
 
 
 
 
T175:  180kda ban 
___Plumyard ( made in japan )
--Vai 45,ngưc 53, dài lung 73 
_2ndhand new 95% vải 50% cotton 50% poly.
 
 
 
T171:  180kda bvan 
 
___IKKA ( made in china )
--Vai 45,ngưc 54, dài lung 71, dai tay 62 
_2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
A143: 270k
 
___Hỉrimochi nakno ( made in japan )
--Vai 44, ngực 52, dai lung 75, dai tay 59 
__áo new 100% with tag, vải 50% cotton 50% poly.
 
 
 
 
A254: 380k da ban 
_____POLHAM oxford ( made in korea )
--VAi 44, ngưc 52, dài lung 71 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton Oxford lừng danh.
 
 
 
 
 
 
C245: 180k da ban 
_____BROWNY ( made in japan )
---Vai 45, ngưc 53, dai lung 73 
_Áo new 100% mất tag, vải 55% cotton 45% linen.
 
 
 
 
 
 
A242: 430k da ban 
_____paco ranbanne ( made in korea )
---VAi 47, ngưc 55, dai lung 75 
__áo new 100% mất tag, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
A241: 350k da ban 
____UniQLO JEANS ( made in bangladesh )
--VAi 44, ngưc 52, dai lung 71 
__áo new 100% mất tag, vải 100% jeans wash Oxford. 
 
 
 
 
 
 
A229: 330k da ban 
____FAVANT  hawaii ( made in vietnam )
---VAi 48,ngưc 57, dai lung 78.
_áo new 100% mất tag, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 

A290: 380k  da ban 

____URBAN ( made in china )

--Vai 44, ngưc 53, dài lung 69 

___2ndhand new 95%, vải 100% cotton.

 

 

 

 

 

A136: 440k.da ban 
____ILLS ( made in japan )
----VAi 44,ngưc 52, dai lung 71, dai tay 61
__2ndhand new 95%, vải 100% COTTON, chất áo  OXford đẳng cấp.
 
 
 
 
 
 
A256: 370k da ban 
_____Pierre Cardin ( made in vietnam )
---VAi 45, ngưc 53, dai lung 73
___2ndhand new 95% , vải 100% cotton. mầu denim đậm.
 
 
 
 
 
A52: 380k  da ban 
____GW ( made in china )
---Vai 44,ngưc 53, dài lung 69. dài tay 61 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton Oxford.
 
 
 
 
 
A125: 450k da ban 
___Chic ( made in japan )
---Vai 44, ngưc 53, dài lung 73, dai tay 61 
__áo new 100% mất tag, vải 100% denim japan.
 
 
 
 
 
 
 
 
A261: 300k da ban 
_____UniQLo Oxford ( made in china )
---Vai 45, ngưc 53, dai lung 74
____2ndhand new 95%, vải 100% cotton Oxford. 
 
 
 
 
 
 
A267: 310k da ban 
____GEM ( made in japan )
---Vai 45, ngưc 53, dai lung 70, dai tay 60
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton Flannel, chất mắt mèo chuẩn áo japan.
 
 
 
 
 
 

 

A294: 360k d aban 

____TK ( made in china )

----Vai 45, ngưc 53, dai lung 72,

___2ndhand new 95%, vải 100% cotton Oxford.

 

 

 

 

 

 
A57: 430k da bán 
____HUSH PUPIES ( made in china )
---Vai 48,ngưc 56, dai lung 75, dai tay 61 
___áo new 100% mất tag, vải 100% cotton Flannel. sọc vintage.
 
 
 
 
 
 
 
 
A194: 370k  da ban 
_____TOPTEN ( made in korea )
---Vai 45, ngưc 53, dai lung 75, dài tay 62 
__áo new 100% mất tag, vải 100% linnen.
 
 
 
 
 
 
 
A207: 360k da ban 
__Lembony ( made in japan )
--Vai 45, ngưc 53, dai lugn 73 
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
C156: 180k da ban 
____UniQLo ( made in china )
---Vai 42, ngưc 50,dai lung 71, dai tay 59
___2ndhand new 95%, vải 100% linen.
 
 
 
 
 
 
C197:  180k da ban 
____UniQLo GU ( made in bangladesh )
---Vai 44, ngưc 53, dai lung 73, dai tay 60
___2ndhand new 95%, vải 100% linen.
 
 
 
 
 
 
C202:  180k da ban 
___TOPVALU ( made in japan )
--Vai 42, ngưc 49, dai lugn 68 
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
C230: 180k  da băn 
___ANDEW ( made in korea )
--Vai 42, ngưc 48, dai lugn 68, dai tay 60
__2ndhand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
 
C241: 180k da ban 
____UniQLo ( made in china )
---VAi 46, ngưc 54, dai lung 73, dai tay 61 
__2nhdand new 95%, vải 100% cotton.
 
 
 
 
 
 
C114: 180kd faban 
_____RAGEBLUE ( made in japan )
----Vai 41,ngưc 48, dai lugn 67 
_2ndhand new 95%, vải 100% jeans.
 
 
 
 
 
C252: 180k d aban 
_____UniQLo ( made in china )
---Vai 42, ngưc 49, dai lung 72, dai tay 60
___2ndhand new 95%, vải 100% cotton
 
 
 
 
 

s

 

Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: Vũ Nhật Huy
Số Tk: 0251 0027 05137
Chi nhánh: Bình Tây ( quận 6 ) Tp.hcm
Góp ý
Đăng bởi: rongvang Authentic
Địa chỉ: 180/40 phạm phú thứ p4q6, HCM
Ngày đăng tin: 21:19 20/03/2022
Ngày cập nhật: 21:19 20/03/2022
Báo cáo