gọng nhật 
size 50 dáng vuông đẹp
hàng chưa dùng chất đẹp và chắc chắn
giá 550k