Gọng kính Cartier mạ vàng
hàng_xách_tay
size ngang kính 135mm
mắt kính decor theo kính 0 độ có thể thay mắt cận,viễn...(tùy chỉnh size khi thay mắt kính)