kính chạy xe đạp Olympic gọng bông beo
có 2 trồng nhìn xuống kính nhỏ có độ +2.50 
ngang 19cm có độ công ,còn mới 95%
made in taiwan xuất mỹ 
giá 930k đt 0909355759 tuyền