Giá Trên Đã SALE Cảm Ơn Các Bác !

R 1: Clutch Nom 
Tình trạng: Nguyên bản, không lỗi lầm 
Chất liệu : Da bò thật 
Kích thước: Ngang 33cm x Cao 22cm 
Giá: 450.000 vnđ 

R 2: Clutch Coolah made in Australia 
Tình trạng: Nguyên bản, không lỗi lầm 
Chất liệu : Da Kangaroo 100% 
Kích thước: Ngang 25cm x Cao 19cm 
Giá: (ĐÃ BÁN)

R 3: Clutch Nina Ricci Italy 
Tình trạng: Nguyên bản, không lỗi lầm 
Chất liệu : Da bò thật 
Kích thước: Ngang 27cm x Cao 20cm 
Giá: 900.000 vnđ 

R 4: Clutch Picolo in Milano Italy  
Tình trạng: Nguyên bản, không lỗi lầm 
Chất liệu : Da bò thật 
Kích thước: Ngang 25cm x Cao 15cm
Giá: 350.000 vnđ 

R 5: Clutch Regal 
Tình trạng: Nguyên bản, không lỗi lầm 
Chất liệu : Da bò thật 
Kích thước: Ngang 23cm x Cao 17cm 
Giá: (ĐÃ Bán) 

R 6: Clutch Valentino made in Italy  
Tình trạng: Nguyên bản, không lỗi lầm 
Chất liệu : Da bò thật 
Kích thước: Ngang 26cm x Cao 16cm 
Giá: (ĐÃ BÁN) 

R 7: Clutch Monsac Paris  
Tình trạng: Nguyên bản, không lỗi lầm 
Chất liệu : Da bò thật 
Kích thước: Ngang 28cm x Cao 18cm
Giá: (ĐÃ BÁN)

R 8: Clutch Volkwagen made West Germany 
Tình trạng: Nguyên bản, không lỗi lầm 
Chất liệu : Da bò thật 
Kích thước: Ngang 23cm x Cao 13cm 
Giá: (ĐÃ BÁN)

R 9: Clutch Hunting World made in France 
Tình trạng: Nguyên bản, không lỗi lầm 
Chất liệu : Da bò thật 
Kích thước: Ngang 24cm x Cao 16cm 
Giá: 450.000 vnđ 

R 10: Clutch Ungano Paris  
Tình trạng: Nguyên bản, không lỗi lầm 
Chất liệu : Da bò thật 
Kích thước: Ngang 26cm x Cao 16cm 
Giá: 500.000 vnđ 

R 11: Clutch Marie Claire Paris 
Tình trạng: Nguyên bản, không lỗi lầm 
Chất liệu : Da bò thật 
Kích thước: Ngang 27cm x Cao 15cm 
Giá: 500.000 vnđ 

R 12 : Clutch Mook
Tình trạng: Nguyên bản, không lỗi lầm 
Chất liệu : Da bò thật 
Kích thước: Ngang 23cm x Cao 18cm 
Giá: 350.000 vnđ 

R 13: Clutch Morris 
Tình trạng: Nguyên bản, không lỗi lầm 
Chất liệu : Da bò thật 
Kích thước: Ngang 26cm x Cao 16cm 
Giá: 500.000 vnđ 

R 14: Clutch Valentino made in Italy 
Tình trạng: Nguyên bản, không lỗi lầm 
Chất liệu : Da bò thật 
Kích thước: Ngang 26cm x Cao 16cm 
Giá: 450.000 vnđ 

R 15: Clutch Valentino made in Italy 
Tình trạng: Nguyên bản, không lỗi lầm 
Chất liệu : Da bò thật 
Kích thước: Ngang 26cm x Cao 16cm 
Giá: 250.000 vnđ 

R 16: Clutch PrinceCiPe
Tình trạng: Nguyên bản, không lỗi lầm 
Chất liệu : Da bò thật 
Kích thước: Ngang 24cm x Cao 18cm 
Giá: 450.000 vnđ