H 1: Ví Green Handmade 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
CHất liệu: Da bò tấm dày bền rất đẹp 
Kích thước: Ngang 11cm x Cao 9cm 
Giá: 500.000 vnđ 

H 2: Ví Coach Usa 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
CHất liệu: Da bò 
Kích thước: 10,5cm x 9,5cm 
Giá: 500.000 vnđ 

H 3: Ví Yves Saint Laurent Paris 
Tình trạng: Nguyên zin , lỗi ngăn để xu còn lại zin đẹp tự nhiên 
CHất liệu: Da bê mềm 
Kích thước: 10cm x 9,5cm 
Giá: 400.000 vnđ 

H 4: Ví SONOVI LonDon  
Tặng cho các quý cô k gì bằng 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
CHất liệu: Da bò 
Kích thước: 13cm x 9,5cm 
Giá: 200.000 vnđ 

H 5: Ví Porter 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
CHất liệu: Da bò 
Kích thước: 12cm x 12,5cm 
Giá: 350.000 vnđ 

H 6: Ví Coach Usa 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
CHất liệu: Da bò 
Kích thước: 15,5cm x 9,5cm 
Giá: 350.000 vnđ 

H 7: Ví Bacci 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
CHất liệu: Da bò 
Kích thước: 15cm x 10cm 
Giá: 250.000 vnđ 

H 8: Ví Valentino made in Italy 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
CHất liệu: Da bò 
Kích thước: 19cm x 10cm 
Giá: 500.000 vnđ 

H 9: Ví Dunhill France  
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
CHất liệu: Da bò 
Kích thước: 18cm x 9cm 
Giá: 600.000 vnđ 

H 10: Ví Oronto thương hiệu Australia Úc 
Thương hiệu quốc tế đắt giá 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
CHất liệu: Da bò 
Kích thước: 19cm x 10cm 
Giá: 500.000 vnđ 

H 11: Ví Tory Burch Us
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
CHất liệu: Da bò 
Kích thước: 18,5cm x 9cm 
Giá: 500.000 vnđ 

H 12: Ví Paul Smith London 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
CHất liệu: Da bò 
Kích thước: 20cm x 9cm 
Giá: 220.000 vnđ 

H 13: Ví Mila Schõn made in Italy 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
CHất liệu: Da bò 
Kích thước: 18cm x 9cm 
Giá: 500.000 vnđ 

H 14: Ví Lovcat dành cho quý cô 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm , như mới 
CHất liệu: Da bò 
Kích thước: 18,5cm x 9cm 
Giá: 220.000 vnđ 

H 12: Ví Paul Smith Cho Quý Cô chơi da 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
CHất liệu: Da bò 
Kích thước: 19,5cm x 10cm 
Giá: 180.000 vnđ 

H 13: Ví Shiller  Cho Quý Cô chơi da 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
CHất liệu: Da bò 
Kích thước: 19cm x 10cm 
Giá: 220.000 vnđ 

H 14: Ví DAKS London 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
CHất liệu: Da bò 
Kích thước: 19,5cm x 10cm 
Giá: 500.000 vnđ 

H 15: Ví Givenchy Paris  
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
CHất liệu: Da bê mềm 
Kích thước: 18,5cm x 9cm 
Giá: 230.000 vnđ 

H 16: Ví Burberry of London 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
CHất liệu: Da bò và pvc 
Kích thước: 20cm x 11cm 
Giá: 500.000 vnđ 

H 17: Ví Louis Quatorze Paris cho quý cô 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm ,mới tinh 
CHất liệu: Da bê mềm đứng form 
Kích thước: 19cm x 9,5cm
Giá: 400.000 vnđ 

H 18: Ví Furla made in Italy của quý cô 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
CHất liệu: Da bò 
Kích thước: 19,5cm x 10cm
Giá: 220.000 vnđ 

H 19: Ví Roberta di Camerino Italy 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
CHất liệu: Da bò 
Kích thước: 20cm x 10cm 
Giá: 400.000 vnđ 

H 20: Ví Paul Smith England 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
CHất liệu: Da bò 
Kích thước: 20cm x 11cm 
Giá: 200.000 vnđ 

H 21: Ví Celine Italy Authentic   
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
  Màu hơi bị bẩn 
CHất liệu: Da bò 
Kích thước: 20cm x 11cm 
Giá: 500.000 vnđ 

H 22: Ví Gucci Italy
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
CHất liệu: Da bò 
Kích thước: 20cm x 10,5cm 
Giá: 600.000 vnđ 

H 23: Ví Bally Vintage Authentic Italy 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
CHất liệu: Da bò 
Kích thước: 10cm x 9,5cm 
Giá: 600.000 vnđ 

H 24: Ví Aigner 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
CHất liệu: Da bò 
Kích thước: 11,5cm x 10cm 
Giá: 450.000 vnđ