A 1: G-Star Raw Us 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da lộn  
Size 43
Giá: 300.000 vnđ 

A 2: Antica made in Italy 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò 
Size 42 1/2
Giá: 300.000 vnđ 

A 3: PAN Young made in Italy 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò ý
Size 42
Giá: (ĐÃ Bán)

A 4: Anniel made in Italy 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò mềm 
Size 39
Giá: 250.000 vnđ 

A 5: Nike Air WaterProof chống nước
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da chống nước
Size 45
Giá: 300.000 vnđ 

A 6: Camel lạc đà 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò dày chất 
Size 40 41 mỏng
Giá: 300.000 vnđ 

A 7: Mark Nason 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò Ý 
Size 42
Giá: 300.000 vnđ 

A 8: Salvatore ferragamo italy 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò italia
Size 41
Giá: 500.000 vnđ 

A 9:  Bally Switzerland 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò sáp 
Size 41
Giá: 600.000 vnđ 

A 10: Giorgio Brutini made in Italy
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da 
Size 41 42 mỏng chân 
Giá: 300.000 vnđ 

A 11: Bally Switzerland authentic 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò
Size 41
Giá: 400.000 vnđ 

A 12: Gucci made in Italy auth  
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò 
Size 40
Giá: 600.000 vnđ

A 13: Paul Smith England 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da sáp 
Size 42
Giá: 800.000 vnđ 

A 14: Rockport usa 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò
Size 42
Giá: 600.000 vnđ 

A 15: Zara Man made in India 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò
Size 41 
Giá: 600.000 vnđ 

A 16: Regal Us 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò
Size 41
Giá: 300.000 vnđ 

A 17: Banana Republic usa
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò 
Size 43
Giá: 600.000 vnđ 

A 18: Marginal made in Spain 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò 
Size 40
Giá: 300.000 vnđ 

A 19: Stanley Blacker Italy 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò 
Size 41 chân mỏng 
Giá: 600.000 vnđ 

A 20: Doucal's 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò 
Size 41
Giá: 600.000 vnđ 

A 21: Prada made in Italy 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò 
Size 42
Giá: 600.000 vnđ 

A 22: Lloyd made in Germany 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò 
Size 40
Giá: 600.000 vnđ 

A 23: Clarks England 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò 
Size 38
Giá: 300.000 vnđ 

A 24: Timberland Usa
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò sáp 
Size 41
Giá: 400.000 vnđ 

A 25: Bally Switzerland
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò 
Size 41
Giá: 400.000 vnđ 

A 26: Church England 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò 
Size 42
Giá: 500.000 vnđ 

A 27: Buttero made in Italy
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò 
Size 41
Giá: 600.000 vnđ 

A 28: Tod's made in Italy
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò 
Size 41
Giá: 500.000 vnđ 

A 29: Bally Switzerland
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò 
Size 40
Giá: 600.000 vnđ 

A 30: A.testoni made in Italy
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò 
Size 42
Giá: 800.000 vnđ 

A 31: Balenciaga Paris 
Tình trạng: Nguyên zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò 
Size 40
Giá: 800.000 vnđ