T 1: Túi D&G Italy 
Tình trạng: Nguyên Zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da cừu 
Kích thước: Ngang 35cm x Cao 27cm 
Giá: 1.000.000 vnđ (Giá Đã Giảm)

T 2: Louis Quatozer Paris 
Tình trạng: Nguyên Zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò
Kích thước: Ngang 36cm x Cao 26cm 
Giá: 1.000.000 vnđ (Giá Đã Giảm)

T 3:  Bally Box Italy 
Tình trạng: Nguyên Zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da cừu
Kích thước: Ngang 29cm x Cao 22cm 
Giá: 1.200.000 vnđ (Giá Đã Giảm)

T 4: Nom thương hiệu đắt Korea 
Tình trạng: Nguyên Zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò
Kích thước: Ngang 36cm x Cao 27cm 
Giá: 1.200.000 vnđ (Giá Đã Giảm)

T 5: MCM Muchen Germany
Tình trạng: Nguyên Zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò
Kích thước: Ngang 37cm x Cao 27cm 
Giá: 3.500.000 vnđ (Giá Đã Giảm)

T 6: Mcm Muchen Germany 
Tình trạng: Nguyên Zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da cừu
Kích thước: Ngang 40cm x Cao 25cm 
Giá: 3.500.000 vnđ (Giá Đã Giảm)

T 7: Daniel Hechter Paris 
Tình trạng: Nguyên Zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da cừu
Kích thước: Ngang cm x Cao cm 
Giá: 1.000.000 vnđ (Giá Đã Giảm)

T 8: Samzzie Korea
Tình trạng: Nguyên Zin, bị lỗi rách miếng da ngoài k ảnh hưởng 
Chất liệu: Da bò
Kích thước: Ngang 30cm x Cao 30cm 
Giá: 300.000 vnđ (Giá Đã Giảm)

T 9: Jeep Us
Tình trạng: Nguyên Zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò
Kích thước: Ngang 30cm x Cao 30cm 
Giá: 600.000 vnđ (Giá Đã Giảm)

T 10: Skap 
Tình trạng: Nguyên Zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò
Kích thước: Ngang 30cm x Cao 30cm 
Giá: 900.000 vnđ (Giá Đã Giảm)

T 11: Roots Canada 
Tình trạng: Nguyên Zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò
Kích thước: Ngang 29cm x Cao 27cm 
Giá: 700.000 vnđ (Giá Đã Giảm)

T 12: Stefano Ricci Italy
Tình trạng: Nguyên Zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò
Kích thước: Ngang 29cm x Cao 29cm 
Giá: 600.000 vnđ (Giá Đã Giảm)

T 13: Handmade đeo bụng
Tình trạng: Nguyên Zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò
Kích thước: Ngang 24cm x Cao 18cm 
Giá: 200.000 vnđ (Giá Đã Giảm)

T 14: Christian Aujard
Tình trạng: Nguyên Zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò và vải canvas chống xước 
Kích thước: Ngang 22cm x Cao 26cm 
Giá: 800.000 vnđ (Giá Đã Giảm)

T 15: Rookie 
Tình trạng: Nguyên Zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò
Kích thước: Ngang 32cm x Cao 21cm 
Giá: 700.000 vnđ (Giá Đã Giảm)

T 16: Daks London
Tình trạng: Nguyên Zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò
Kích thước: Ngang 32cm x Cao 23cm 
Giá: 800.000 vnđ (Giá Đã Giảm)

T 17: Prada made in Italy 
Tình trạng: Nguyên Zin, bị gãy tai khoá kéo không ảnh hưởng nhiều thay là ok 
Chất liệu: Da bò
Kích thước: Ngang cm x Cao cm 
Giá: 1.000.000 vnđ (Giá Đã Giảm)

T 18: COach Us 
Tình trạng: Nguyên Zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò
Kích thước: Ngang 40cm x Cao 26cm 
Giá: 2.000.000 vnđ (Giá Đã Giảm)

T 19: Minorta Dslr Club chống sốc 
Tình trạng: Nguyên Zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò
Kích thước: Ngang 32cm x Cao 21cm 
Giá: 800.000 vnđ (Giá Đã Giảm)

T 20: balo chống sốc Johansen 
Tình trạng: Nguyên Zin không lỗi lầm 
Chất liệu: Da bò
Kích thước: Ngang 35cm x Cao 30cm 
Giá: 800.000 vnđ (Giá Đã Giảm)