S 1: Ferragamo Salvatore made in Italy
Chất liệu: Da lộn 
Tình trạng: Nguyên zin đẹp, không lỗi lầm 
Size 42 (43 last form chân mỏng)
Giá: (Đã Bán) 

S 2: Edward Green England 
Giá mới cực đắt 
Chất liệu: Da lộn , lót trong da bò ý 
Tình trạng: Nguyên zin đẹp, không lỗi lầm 
Size 40
Giá: (Đã Bán) 

S 3: Louis Vuitton Paris Authentic 
Chất liệu: Da lộn 
Tình trạng: Nguyên zin đẹp, không lỗi lầm 
Size 41
Giá: 1.500.000 vnđ 

S 3: Katharine Hamnett London 
Chất liệu: Da Bò 
Tình trạng: Nguyên zin đẹp, không lỗi lầm 
Size 42
Giá: 500.000 vnđ 

S 4: Dr. Marteen England
Chất liệu: Da Bò 
Tình trạng: Nguyên zin đẹp, không lỗi lầm 
Size 42
Giá: 500.000 vnđ 

S 5: American Eagle Us
Chất liệu: Da Bò 
Tình trạng: Nguyên zin đẹp, không lỗi lầm 
Size 42
Giá: 250.000 vnđ 

S 6: Katharine Hamnett London 
Chất liệu: Da Bò 
Tình trạng: Nguyên zin đẹp, không lỗi lầm 
Size 38
Giá: (Đã Bán) 

S 7: Mercibes 
Chất liệu: Canvas 
Tình trạng: Nguyên zin đẹp, không lỗi lầm 
Size 42
Giá: 150.000 vnđ 

S 8: Dolce & Gabbana Italy 
Chất liệu: Da Bò 
Tình trạng: Nguyên zin đẹp, không lỗi lầm 
Size 43
Giá: 500.000 vnđ 

S 9: Krisvanan Us
Chất liệu: Da Bò 
Tình trạng: Nguyên zin đẹp, không lỗi lầm 
Size 40
Giá: 600.000 vnđ 

S 10: Valleverde Italy
Chất liệu: Da Bò 
Tình trạng: Nguyên zin đẹp, không lỗi lầm 
Size 43
Giá: 300.000 vnđ 

S 11: No name 
Chất liệu: Da Bò 
Tình trạng: Nguyên zin đẹp, không lỗi lầm 
Size 40
Giá: 150.000 vnđ 

S 12: Beauty &Youth Uss Mexico
Chất liệu: Da Bò 
Tình trạng: Nguyên zin đẹp, không lỗi lầm 
Size 41
Giá: 300.000 vnđ 

S 13: Michael Kors Us
Chất liệu: Da Bò 
Tình trạng: Nguyên zin đẹp, không lỗi lầm 
Size 41
Giá: (Đã Bán) 

S 14: Lloyd Germany 
Chất liệu: Da Bò 
Tình trạng: Nguyên zin đẹp, không lỗi lầm 
Size 42
Giá: 400.000 vnđ 

S 15: Stefano rocci Italy 
Chất liệu: Da Bò 
Tình trạng: Nguyên zin đẹp, không lỗi lầm 
Size 43
Giá: 300.000 vnđ 

S 16: Gẽox Usa
Chất liệu: Da Bò 
Tình trạng: Nguyên zin đẹp, không lỗi lầm 
Size 41
Giá: 300.000 vnđ 

S 17: Dupont Us
Chất liệu: Da Bò 
Tình trạng: Nguyên zin đẹp, không lỗi lầm 
Size 38
Giá: 300.000 vnđ 

S 18: Johnson & Murphy Us
Chất liệu: Da Bò 
Tình trạng: Nguyên zin đẹp, không lỗi lầm 
Size 42
Giá: 300.000 vnđ 

S 19: Handmade Italy
Chất liệu: Da Bò 
Tình trạng: Nguyên zin đẹp, không lỗi lầm 
Size 39
Giá: (đã Bán) 

S 20: Cole Haan Us 
Chất liệu: Da Bò 
Tình trạng: Nguyên zin đẹp, không lỗi lầm 
Size 42
Giá: 300.000 vnđ 

S 21: Gucci Italy Authentic
Chất liệu: Da Bò 
Tình trạng: Nguyên zin đẹp, không lỗi lầm 
Size 42
Giá: 1.500.000 vnđ 

S 22: Melvin Tandy
Chất liệu: Da Bò 
Tình trạng: Nguyên zin đẹp, không lỗi lầm 
Size 42
Giá: 300.000 vnđ 

S 23: Balenciaga Paris 
Chất liệu: Da Bò 
Tình trạng: Nguyên zin đẹp, không lỗi lầm 
Size 41
Giá: 600.000 vnđ 

S 24: Salvatore Ferragamo Italy 
Chất liệu: Da Bò 
Tình trạng: Nguyên zin đẹp, không lỗi lầm 
Size 41
Giá: 400.000 vnđ 

S 25: Saint Bvvis 
Chất liệu: Da Bò 
Tình trạng: Nguyên zin đẹp, không lỗi lầm 
Size 40
Giá: 300.000 vnđ 

S 26: Land Rover
Chất liệu: Da Lộn
Tình trạng: Nguyên zin đẹp, không lỗi lầm 
Size 40
Giá: 250.000 vnđ 

S 27: Daks London 
Chất liệu: Da Bò 
Tình trạng: Nguyên zin đẹp, không lỗi lầm 
Size 41
Giá: 300.000 vnđ 

S 28: Balenciaga Paris Authentic Vintage 
Chất liệu: Da Bò 
Tình trạng: Nguyên zin đẹp, không lỗi lầm 
Size 41
Giá: 1.200.000 vnđ 

S 29: Gucci made in Italy 
Chất liệu: Da Bò 
Tình trạng: Nguyên zin đẹp, không lỗi lầm 
Size 42
Giá: 1.200.000 vnđ 

S 30: Regal 
Chất liệu: Da Bò 
Tình trạng: Nguyên zin đẹp, không lỗi lầm 
Size 39
Giá: 800.000 vnđ 

S 31: Van Bommel Hà Lan 
Chất liệu: Da Bò 
Tình trạng: Nguyên zin đẹp, không lỗi lầm 
Size 40
Giá: 900.000 vnđ 

S 32: Regal Red Us 
Chất liệu: Da Bò 
Tình trạng: Nguyên zin đẹp, không lỗi lầm 
Size 41
Giá: 600.000 vnđ 

S 33: Clark Us
Chất liệu: Da Bò 
Tình trạng: Nguyên zin đẹp, không lỗi lầm 
Size 41
Giá: 600.000 vnđ 

S 34: Hermes France 
Chất liệu: Da Bò 
Tình trạng: Nguyên zin đẹp, không lỗi lầm 
Size 41
Giá: 600.000 vnđ