Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si
TP HCM    2 giờ trước    Lưu lại   
Tham gia 6 năm trước
 ĐT: 09023 xxxx
Topic túi da, cặp da nam nữ.
Da thật, túi seconhand.
Hàng tuyển chọn, chất lượng tốt.


0902.366.667
516 Nguyễn Kiệm p4, Phú Nhuận

GIÁ TÚI BAO GỒM PHÍ CHẬM, GIÁ KO BỚT THÊM. THANKS !!!
-----------------------------------------------------------------------
18:52 14/T09/2020  
HV1
BOSSUNWEN 
Cặp da công sở, da dập vân 
màu xanh đen, tổng thể đẹp long lanh
kt 40 x 30 x 6
1.250k 

Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 2
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 4Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 6Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 8
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 10
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 12

HV2
LAHAN 
Cặp da vp công sở, dây đeo da 
Tổng thể đẹp nguyên zin. Lòng trong cặp lót nhung 
kt 41 x 29 x 10
1.400k 


Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 14Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 16Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 18
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 20
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 22Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 24Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 26

HV3
GOLDLION 
Kt 40 x 29 x 7
899k 


Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 28
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 30
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 32
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 34
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 36
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 38

HV4
GOLDLION
Túi đeo chéo nam. Vải bố phối da ( nhỏ gọn tiện cho các anh mang ít đồ) 
kt 18 x 22 x 6
699k 


Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 40Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 42Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 44
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 46
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 48Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 50

HV5
HUSKY
Đeo chéo da mềm, da mềm đẹp lạ
Kt 19 x 29
715k


Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 52Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 54Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 56
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 58Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 60
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 62
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 64

HV6
BEAN POLE
Chất vải bố. Túi đẹp nguyên long lanh 
Kt 30 x 17 x 6 
499k

Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 66Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 68
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 70Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 72Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 74
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 76

HV7
Cặp văn phòng KALTENDIN
Form này xách đi làm, đi họp, đi công tác đẹp sang lắm 
Kt 35 x 25 x 9
1.300k
** Kiểu Cặp ( ko có dây đeo )


Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 78
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 80Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 82Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 84Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 86Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 88
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 90

Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 92

HV8
Túi da đeo chéo ngực 
Da mềm
Kt 29 x 15
699k


Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng siTúi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 2Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 4Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 6

HV9
Túi da đeo chéo ngực HAUTTON
Da mềm
Kt 31 x 16 x 5
785k


Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 8
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 10
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 12
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 14
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 16
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 18

HV10
ADIDAS
NEW FULLTAG 
KT 
450k 


Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 20
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 22
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 24Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 26
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 28

HV11
Bao tử đeo bụng hoặc đeo ngực đều đẹp 
Vải dù day dặn. Có chỗ luồn tai nghe ra ngoài tin lợi 
kt 34 x 15 
465k 


Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 30Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 32Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 34
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 36Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 38
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 40

HV11
Bao tử đeo bụng hoặc đeo ngực đều đẹp 
Vải dù day dặn. Có chỗ luồn tai nghe ra ngoài tin lợi 
kt 34 x 15 
465k 


Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 42
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 44
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 46Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 48
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 50Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 52

HV13
CIELANG
* Túi đeo chéo trước ngực
* da mềm, màu nâu bò, tổng thể khá đẹp
* kthuoc : 28 x 17 x 6
745k


Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 54Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 56Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 58
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 60
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 62

HV14
Nhật
* Túi đeo chéo trước ngực
* da mềm, màu nâu, túi rộng rãi
* kthuoc : 33 x 17 x 6
615k


Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 64Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 66Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 68
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 70


HV15
Bao tử đeo bụng hoặc đeo ngực đều đẹp 
Vải dù dày dặn. 
kt 34 x 15 
465k 

Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 72
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 74
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 76
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 78
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 80

HV16
Túi đeo chéo ngực 
Vải bố. Túi xuất sắc 
Kt 18 x 31
250k


Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 82
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 84Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 86Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 88Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 90Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 92

HV17
ELLE HOMME
Bao tử đeo bụng. Vải dù nhẹ bền đẹp 
kt 24 x 12 
415k


Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 2
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 4Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 6
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 8

HV18
Túi đeo chéo
Form nhỏ xinh, vải bố 
Túi có rất rất nhiều ngăn
Kt 18 x 21 x 6
415k


Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 10Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 12Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 14Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 16
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 18
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 20

HV19
Nhật
Da bê mềm, da rất đẹp. form đơn giản dễ dùng
kt 28 x 30 
715k 


Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 22
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 24
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 26Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 28
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 30

HV20
Túi đeo nam
Da bò dày đẹp, da nguyên tấm chất da cực chất
Túi đeo bụng hoặc đeo ngực
Kt 27 x 12
750k

Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 32Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 34
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 36Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 38Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 40

Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 42
HV21
Túi đeo chéo ngực SPAO
Vải bố. Túi xuất sắc
Kt 19 x 32
345k

Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 44
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 46Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 48
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 50

HV22
Balo đeo BE_GE
Da bò mềm, túi cực đẹp xuất sắc
Kt 30 x 30 x 13
799k

Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 52
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 54Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 56Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 58Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 60Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 62Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 64

HV23
HIROFU - Made in Italy 
Cặp da đẹp dày dặn, da nâu đỏ, sang lắm 
Form cặp ( ko có dây đeo )
kt 41 x 30 x 8
1.200k 


Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng siTúi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 2Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 4Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 6
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 8
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 10Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 12

HV24
WESTLINK 
Túi đeo chéo, da bê mềm, xuất sắc 
Túi nhỏ nhưng rất nhiều ngăn - tiện lắm 
kt 20 x 22 x 6 
799k 


Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 14Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 16
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 18
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 20Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 22Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 24
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 26Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 28

HV25
ELLE HOMME - chính hãng
Da phối vải canvas
kt 25 x 22 x 6
750k


Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 30Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 32
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 34
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 36Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 38Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 40Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 42

HV26
MONSAC - thương hiệu xịn sò của Pháp
Da bò phối vải bố
Xanh rêu đẹp độc lạ
Túi đẹp long lanh
Kt 23 x 25 x 6
950k


Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 44Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 46
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 48Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 50
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 52Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 54Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 56


HV27
SATCHI
Túi da mềm, đẹp xuất sắc. Túi nhiều ngăn
kt 21 x 25 x 6
845k


Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 58Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 60
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 62Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 64Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 66Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 68Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 70

HV28
Túi True Religion chính hãng xịn sò
Chất liệu: vải bố
NEW FULL TAG
*** Túi đeo bụng hoặc đeo trước ngực
Kt 22 x 16 x 6
815k


Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 72
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 74Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 76Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 78
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 80Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 82

HV29
PIERRE CARDIN
Túi đeo chéo, da bò thật
Màu nâu sậm
Kt 35 x 26 x 6
899k


Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 84Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 86
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 88Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 90Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 92
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 94Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 96


HV30
Túi LACOSTE
Vải dù xịn 
NEW FULLTAG + túi vải
Kt 20 x 25 x 5
500k

Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 2Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 4
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 6Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 8Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 10Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 12
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 14
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 16

HV31
Bao tử LACOSTE
Túi NEW kèm túi vải ( mất tag )
Chất liệu: vải dù đẹp 
Kt 37 x 15
415k


Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 18
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 20
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 22Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 24Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 26
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 28Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 30

HV32
SKECHERS chính hãng
Đeo bụng hoặc đeo ngực ok hết
Vàng quá đẹp
NEW FULLTAG 
Kt 35 x 13
599k


Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 32
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 34Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 36Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 38
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 40Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 42Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 44

HV33
SKECHERS chính hãng
Túi đeo chéo, vải bố 
NEW FULLTAG 
Kt 15 x 19 x 3 ( bé xinh dễ thương ) 
550k


Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 46Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 48
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 50Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 52
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 54

HV34
THELEBRE - thương hiệu xịn sò nổi tiếng Pháp 
Cặp đi làm đi công tác quá xuất sắc 
Chất da dày đanh, vô cùng đẹp xuất sắc 
kt 40 x 30 x 8
1.950k 


Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 56Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 58
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 60Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 62
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 64

Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 66
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 68Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 70

HV35
ERMENEGILDO ZEGNA - thương hiệu xịn sò nổi tiếng Ý
Cặp đi làm đi công tác quá xuất sắc 
Chất da mềm dày dặn , vô cùng xuất sắc 
kt 39 x 31 x 6
1.650k 


Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 72
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 74
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 76Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 78Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 80Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 82
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 84
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 86

HV36
TUCANO 
Cặp da mềm, đi học đi làm đều ok 
kt 36 x 26 x 6
850k


Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng siTúi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 2
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 4Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 6
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 8
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 10

HV37
DILAKS
Túi đeo chéo, da mềm. Màu ghi
Túi đẹp xuất sắc 98%
Kt 36 x 27 x 7
1.150k

Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 12
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 14Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 16Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 18
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 20Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 22Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 24Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 26

HV38
RENOMA 
Form cặp cứng cáp , dây đeo da 
Tổng thể cặp đẹp nguyên lành ko lỗi 
kt 38 x 25 x 7
850k


Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 28Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 30Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 32Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 34
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 36
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 38Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 40

HV39
CHRIS 
Cặp vải bố phối da . Cặp đeo chéo, ko có quai xách 
kt 37 x 28 x 10
780k 


Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 42
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 44
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 46
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 48
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 50
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 52
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 54

HV40
ELLE HOMME 
Túi đeo chéo, da mềm. Dây đeo da chắc bền
Túi xuất sắc 98-99%
kt 20 x 22 x 7
815k

Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 56
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 58

Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 60Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 62Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 64Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 66
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 68

HV41
L'ALPINA 
Cặp đeo chéo. Vải bố phối da - đẹp nhẹ bền 
kt 39 x 27 x 9
915k 


Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 70Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 72
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 74
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 76Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 78Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 80
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 82Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 84

HV42
Nhật
- da mềm, đẹp
- kt 24 x 28 x 5
799k

Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 86
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 88Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 90Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 92
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 94Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 96
HV43
SEPTWOLVES
Da thật, đeo vai đẹp sang
Kt 24 x 28 x 6
1.200k


Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 2Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 4Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 6Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 8
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 10
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 12


HV44
PERRY ELLIS 
- Cặp da mềm, form cặp như dạng vali nhỏ, thik hợp đi công tác 1 vài bộ quần áo  
- kt 38 x 30 x 9 
650k 

Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 14
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 16
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 18Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 20Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 22
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 24Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 26
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 28

HV45
Mexican
Da mềm, màu nâu
Kt 22 x 26 x 3
750k

Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 30
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 32
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 34Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 36
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 38
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 40

HV46
EXCELENTE 
Cặp da mềm, trơn bóng 
kt 36 x 26 x 6 
895k 

Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 42
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 44Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 46Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 48
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 50Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 52

HV47
BALLY
Da phối vải bố
Kt 31 x 28 x 8
910k

Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 54Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 56Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 58Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 60
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 62
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 64Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 66Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 68
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 70Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 72


HV48
Túi da đeo chéo POWERLAND
Kt 23 x 26
Túi đẹp ngon lành
915k

Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 74Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 76Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 78Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 80
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 82
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 84

HV49
LV
Túi tổng thể đẹp ko lỗi 
kt 27 x 28 x 8 
1.950k


Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng siTúi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 2
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 4
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 6
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 8
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 10
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 12Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 14

HV50
Cặp da văn phòng, form cặp ko dây đeo 
Cặp đẹp xuất sắc nguyên zin ko lỗi 
kt 36 x 27 x 4 
1.200k 


Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 16Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 18
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 20
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 22
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 24


HV51
Hàn
Da bò đẹp, da nguyên miếng
Chất da cực đẹp, zin ko lỗi
Kt 27 x 29
880k

Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 26Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 28
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 30Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 32
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 34

HV52
WILSON 
Túi form đứng, đeo chéo 
Da bê mềm, dây đeo da 
kt 27 x 31 x 7
650k 


Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 36
Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 38Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 40Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 42Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 44Túi da 2nd: Tổng hợp nhiều mẫu túi cặp da nam công sở, da thật hàng si - 46

Đăng phản hồi
Đăng nhập
Bí quyết để giao dịch an toàn
 • Tuân thủ chính sách phòng chống dịch bệnh của cơ quan chức năng
 • Không nên chuyển tiền trước khi nhận hàng
 • Không nên đặt cọc nếu chưa biết rõ người bán
 • Đi đến địa chỉ người bán cùng với 1 người có kinh nghiệm để thẩm định sản phẩm
 • Chọn giao hàng ship COD (thanh toán khi nhận hàng). Nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng
 • Thông tin trang web
  Trang web Phố Mua Bán cung cấp dịch vụ đăng tải bản tin mua bán rao vặt đồ sưu tập. Người đăng bản tin chịu mọi trách nhiệm về nội dung đã đăng và giao dịch mua bán
  Để liên lạc với người bán, Quý khách vui lòng xem thông tin liên lạc của người bán trong nội dung bản tin. Thông tin liên lạc ở trong mục dưới đây là của Ban quản lý trang web và không dùng cho mục đích mua bán.
  Quản lý trang web: HKD Cổng Phố (chỉ quản lý website, không bán hàng) - ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, TP Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017 - Địa chỉ: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
  Liên hệ hỗ trợ, quảng cáo: Trần Thanh Sang
  Giới thiệu    Hướng dẫn    Bảng giá    Thành viên    Đăng ký    Liên hệ
  Trang web hoạt động tốt nhất với trình duyệt Google Chrome và Safari
  Bạn cần đăng nhập lại để có thể truy cập giao diện cũ