TUIXACH1/ TÚI XÁCH DOONEY&BOURKE 1975 ĐÃ QUA SỬ DỤNG. ĐẸP CỰC KỲ. 1.200.000 CHƯA SHIP.