TUIXACH2/ TÚI DA NUCELLE ĐÃ QUA SỬ DỤNG. DA RẤT TỐT, XÀI ĐẾN KHI CHÁN CHỨ KHÔNG HƯ. 400.000 CHƯA SHIP.