TUIXACH3/ TÚI DA KATE LANDRY ĐÃ QUA SỬ DỤNG. 400.000 CHƯA SHIP Ạ.