Nón mlb new 95% giá 300k dành cho size đầu 56-62cm đội đẹp.