Dư dùng nên thanh lý ít hộp gỗ bày bút loại đựng 10 cây. Giá đi nhanh 450.000/hộp (no ship)

P/s : ưu tiên giao lưu nhanh gọn trong SG !