Chụp mâm xe hơi xưa trước 1975 m số 6...

900.000 ₫
Thông tin mô tả

M.số 6

900k cho cái chụp mâm xe hơi xưa trước 1975

Đẹp như mới. Gắn xe nào củng đẹp 

gal_136624_64d75ab755077.jpggal_136624_64d75ab934565.jpggal_136624_64d75abb72de6.jpggal_136624_64d75abe179c4.jpggal_136624_64d75ac04e8ed.jpggal_136624_64d75ac27baa5.jpggal_136624_64d75ac4b4e34.jpggal_136624_64d75ac6db379.jpggal_136624_64d75ac911c91.jpg

LÊ SƠN ĐÔNG
NH TMCP Ngoai Thương Việt Nam
Vietcombank
số tài khoản;0371000418823
Góp ý
Đăng bởi: Lê Xuân Nghĩa
Địa chỉ: , HCM
Ngày đăng tin: 17:11 12/08/2023
Ngày cập nhật: 21:01 04/12/2023
Báo cáo