Chup mâm xe hơi xưa trước 1975. Ms 8.

500.000 ₫
Thông tin mô tả

M số 8

500k cho cái chụp mâm xe hơi xưa trước 1975

Về gắn vào xe nào củng đẹp 

gal_136624_64d87c854ed14.jpggal_136624_64d87c87740a9.jpggal_136624_64d87c89af887.jpggal_136624_64d87c8bbea42.jpggal_136624_64d87c8dc1679.jpggal_136624_64d87c8fdd193.jpggal_136624_64d87c91b0c8a.jpggal_136624_64d87c93cf1d8.jpg

LÊ SƠN ĐÔNG
NH TMCP Ngoai Thương Việt Nam
Vietcombank
số tài khoản;0371000418823
Góp ý
Đăng bởi: Lê Xuân Nghĩa
Địa chỉ: , HCM
Ngày đăng tin: 13:47 13/08/2023
Ngày cập nhật: 20:02 04/12/2023
Báo cáo