Cặp gà bằng đồng xi vàng .Px

120.000 ₫
Thông tin mô tả

120k cho cặp gà bằng đồng xi vàng đúc đặc ruột cầm nặng tay. Về deco đâu củng đẹp 

gal_136624_654c1b221960d.jpggal_136624_654c1b253c42b.jpggal_136624_654c1b2747229.jpggal_136624_654c1b2a0a6a1.jpggal_136624_654c1b2c299de.jpggal_136624_654c1b2df082f.jpggal_136624_654c1b36d6972.jpggal_136624_654c1b38c606e.jpggal_136624_654c1b3a543f3.jpggal_136624_654c1b3c5be97.jpggal_136624_654c1b3de9068.jpggal_136624_654c1b3f8a4f5.jpggal_136624_654c1b4301842.jpggal_136624_654c1b4452519.jpggal_136624_654c1b45ca55a.jpggal_136624_654c1b476cae3.jpggal_136624_654c1b492e46c.jpggal_136624_654c1b4b19e57.jpggal_136624_654c1b4d2ae70.jpggal_136624_654c1b4f6f6ee.jpggal_136624_654c1b511a012.jpggal_136624_654c1b52cc487.jpggal_136624_654c1b5500f11.jpggal_136624_654c1b576227b.jpggal_136624_654c1b5983ada.jpggal_136624_654c1b5e5ef0b.jpggal_136624_654c1b6085c12.jpggal_136624_654c1b680ffa3.jpggal_136624_654c1b6b3d2b2.jpggal_136624_654c1b6f21b57.jpggal_136624_654c1b72e6573.jpggal_136624_654c1b77788da.jpg

LÊ SƠN ĐÔNG
NH TMCP Ngoai Thương Việt Nam
Vietcombank
số tài khoản;0371000418823
Góp ý
Đăng bởi: Lê Xuân Nghĩa
Địa chỉ: , HCM
Ngày đăng tin: 06:37 09/11/2023
Ngày cập nhật: 14:25 05/12/2023
Báo cáo