5 miếng logo bằng đồng gắn đâu củng đẹp .PX

250.000 ₫
Thông tin mô tả

250k cho 5 miếng logo bằng đồng xưa của Nhật Bản. Về gắn xe vv ok

gal_136624_655ca45379325.jpggal_136624_655ca45530f6a.jpggal_136624_655ca456de030.jpggal_136624_655ca4584f5e4.jpggal_136624_655ca45991201.jpggal_136624_655ca45b76339.jpggal_136624_655ca45d1bc29.jpggal_136624_655ca45ee0f90.jpggal_136624_655ca460b63ce.jpggal_136624_655ca462c0561.jpggal_136624_655ca46480ada.jpggal_136624_655ca465e2628.jpggal_136624_655ca46751faf.jpggal_136624_655ca468f32ce.jpggal_136624_655ca46acc761.jpggal_136624_655ca46c65d7b.jpg

LÊ SƠN ĐÔNG
NH TMCP Ngoai Thương Việt Nam
Vietcombank
số tài khoản;0371000418823
Góp ý
Đăng bởi: Lê Xuân Nghĩa
Địa chỉ: , HCM
Ngày đăng tin: 19:38 21/11/2023
Ngày cập nhật: 08:27 05/12/2023
Báo cáo