thanh lý 3 chiếc điện thoại bàn

12.345 ₫
Thông tin mô tả
thanh lý 3 chiếc điện thoại bàn để dùng hoặc trưng bầy làm đồ sưu tập giá 1 triệu.


Góp ý
Đăng bởi: ThanhPham Altec
Địa chỉ: , Hà Nội
Ngày đăng tin: 22:24 24/11/2020
Ngày cập nhật: 16:58 03/12/2023
Báo cáo