Điện thoại siêu cổ JAPAN sản xuất năm 1924 còn rất đẹp decor, trưng bày

5.000.000 ₫
Thông tin mô tả

Điện thoại cổ Japan 1924 còn rất đẹp, decor, trưng bày.

Giá bán 5 triệu đồng (không bán cod)

gal_91896_64b6681fc5373.jpg

gal_91896_64b669e04b7de.jpg

gal_91896_64b66a97e2719.jpg

gal_91896_64b66832e9e42.jpg

gal_91896_64b6685f3aaf8.jpg

gal_91896_64b6686fc8e44.jpg

gal_91896_64b6687e9ae2e.jpg

gal_91896_64b668969a1cb.jpg

gal_91896_64b668a92ceb4.jpg

gal_91896_64b668baa6208.jpg

gal_91896_64b669bcd775a.jpg

gal_91896_64b668d1bb165.jpg

gal_91896_64b668e1b183e.jpg

gal_91896_64b668f1de800.jpg

gal_91896_64b66922ac457.jpg

gal_91896_64b6693839f99.jpg

gal_91896_64b66947daee1.jpg

gal_91896_64b6696353054.jpg

gal_91896_64b669744a239.jpg

gal_91896_64b669804f84f.jpg

gal_91896_64b6698ec994f.jpg

 

0949.77.34.08 / 0984.43.53.73, ngõ 218 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.
Mê âm thanh cổ, không chơi thì khổ mà chơi thì lỗ...
Góp ý
Đăng bởi: dreamsaudio
Địa chỉ: , Hà Nội
Ngày đăng tin: 17:34 18/07/2023
Ngày cập nhật: 08:41 19/11/2023
Báo cáo