VÒNG SÒ NGỌC HÓA THẠCH NGHÌN NĂM 

Kích thước: 10- 13 - 17- 20 li 

Giá nhà sx 

Lh/zalo: 0968 551 668