Bản tin đã ngừng đăng và không được hiển thị công cộng
Đăng bởi: Lê Hữu Nguyên
Địa chỉ: 26/2 Xóm Đất , p 8 , q 11, HCM
Ngày đăng tin: 12:31 25/11/2022
Ngày cập nhật: 17:58 29/11/2022
Báo cáo