ĐỒNG TIỀN ĐÁ QUÝ NGỌC HOÀNG LONG. Đường kính 1 mét, luôn đế cao 1,8 mét. Ngọc đẹp thấu quang 100%, sáng ngời ngời...
🌺 Nhìn vào là thấy năng lượng tràn đầy, vượng khí ngút trời.
🌺🌺 Chưng bày trong nhà, công ty, khách sạn nhà hàng, cty bất động sản...mang ý nghĩa tốt lành thịnh vượng trường phát.