Chụp ban đêm mà đã lung linh đến vậy, Thạch Anh Xanh 1,4kg nguyên zin chưa qua tác động