Cặp bi cầu thủy tinh núi lửa đk 22cm, nặng 12,5kg quả. Hàng trong, sáng bóng, tươi đẹp.
Đặc biệt tặng đế xoay