LONG QUY ngọc pakistan siêu mượt mà. Mỗi con Dài 16cm cao 12cm 🌺 Long Quy - một biểu tượng cho sống lâu, cát tường hòa hợp, hóa sát. Người xưa tin rằng thường xoa đầu Long Quy sẽ có vận tốt tìm đến, xoa đuôi nó sẽ không bị bệnh tật và thường xuyên ngắm nhìn mặt Long Quy sẽ không bao giờ gặp bất lợi.