Đồng tiền phong thủy chế tác bằng hồng ngọc onix, đk 40cm luôn đế 52cm. Năng lượng tích cực về mặt tài lộc.
Giá yêu cho đơn hàng số lượng.