Màu của chiến thắng - Quả cầu thủy tinh núi lửa nặng 15,6kg ( đk 23cm). Giá yêu... hợp mạng Hỏa và Thổ ( hỏa sinh thổ)