Bụi tinh thể thạch anh xanh 2kg, đẹp tứ diện. Xứng đáng sưu tầm.