Bụi tinh thể thạch anh xanh 1,5kg. Năng lượng phong thủy mạnh cho mạng mộc và hỏa