Rất đẹp và duyên dáng...Nụ cười mang đến nhiều niềm vui hạnh phúc...Cụ Di Lạc ngọc pakistan 30cm nặng 8,6kg. Chất ngọc đẹp hoàn hảo...