Cặp tỳ hưu chiêu tài trấn trạch... Dài 26cm cao 20cm, chế tác bằng đá thủy tinh núi lửa, đẹp ko tỳ vết. Chất đá mượt mà. Màu đỏ là màu chiến thắng, còn là đại diện cho Hồng Vận ( vận may mắn)... đặc biệt phù hợp cho người mạng Hỏa và Thổ ( Hỏa sinh Thổ)...