Đúng với tinh thần chiến đấu bất diệt của tê giác, chỉ tiến không lui... chỉ 10cm nhưng sức mạnh thì vô biên, chế tác bằng đá thiên thạch quý hiếm, hội tụ năng lượng của vũ trụ.