Bi cầu đá mắt hổ Vàng Nâu

Thông tin mô tả

Bi cầu đá mắt hổ vàng nâu 10cm tặng đế ( hạp mạng Thổ + Kim)gal_81739_645075eccda24.jpggal_81739_645075ed3c01e.jpggal_81739_645075edad88e.jpg

Đỗ Hiếu Danh.
STK 0102612852
Ngân hàng Đông Á TP Hồ Chí Minh
Góp ý
Đăng bởi: Đỗ Hiếu Danh
Địa chỉ: A12/389, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, HCM
Ngày đăng tin: 09:31 02/05/2023
Ngày cập nhật: 18:28 05/06/2023
Báo cáo