Thích ○○○ 

Topic bán tiền Việt Nam cộng hòa và dân chủ cộng hòa. Hàng cập nhật liên tục...

Đăng lúc 10:59 31/01/2019 ○ Cập nhật lúc 13:42 24/04/2019 ○ Đăng tại Hà Nội
Nguyễn Hưng 77
Địa chỉ: Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội - Hà Nội
Điện thoại: 09762 
-Các mã số chất lượng và seri như hình!! (Có thế trong hình xấu hơn ngoài do chụp ảnh ko được nét)
 + Các mã số đã bán sẽ được xóa hình hoặc ghi có gạch
 + Nhận gạch trực tiếp qua topic hoặc số điện thoại: 097.628.5556
 + Giữ gạch trong vòng 48h, quá thời gian trên mà chưa chuyển khoản coi như hủy gạch

 + Bác nào chuyển khoản thì liên hệ qua số điện thoại: 097.628.5556 rồi đưa em địa chỉ nhận để em chuyển phát nhanh cho bác nhanh nhất có thể
 + Khi chuyên khoản vui lòng thêm 15k tiền ship ạ 
* Ngân hàng Vietcombank
  - Chủ tài khoản: Nguyễn Kiều Hưng
- Số tài khoản: 001100 416 2173
- Chi nhánh: Ngân hàng ngoại thương sở giao dịch

Ngân hàng Agribank
  - Chủ tài khoản: Nguyễn Kiều Hưng
- Số tài khoản: 1506205142117
- Chi nhánh Tây Hồ
Ghi chú

www.tienco.tk
Cập nhật lúc 09:17 21/04/2019  ○○○
MS 1: Thủy ddienj (GIá: 150.000)

Ms 2: 2 đồng 1958 (Giá: 220.000)

Ms 3: 500d 1972 dán (Giá: 35.000)

MS 4: 1 Hào 1958 (Giá: 55.000)

Ms 5: 500000 (Giá: 80.000)

MS 6: 50 xu 1963 (Giá: 30.000)

MS 7: 20 xu 1963 (Giá: 30.000)

Ms 8: 1 đồng 1985 (Giá: 15.000)

Ms 9: 1 đồng 1964 (Giá: 25.000)

Ms 10: (GIÁ: 45.000

Ms 11: 10 đồng 1955 (Giá: 80.000)

Ms 12: 50 đồng 1972 ?(Giá: 40.000)

Ms 13: 200 đồng 1955 (Giá: 240.000)

Ms 14: 50 đồng 1955 (Giá: 480.000)

Ms 15: 5 Hào 1976 (Giá: 20.000)

Ms 16: 2 đôngf 1963 (Giá: 45.000)

Ms 17: 1000 đồng 1972 (Giá: 25.000)

Ms 18: 1000 đồng 1972 (Giá: 30.000)

Ms 19: 5 đồng 1955 (Giá: 35.000)

Ms 20: 5 đồng 1958 (Giá: 45.000)

Ms 21: 100 đồng 1969 (Giá: 25.000)

MS 22: 20 đồng 1969 (GIá: 30.000)

Ms 23: 10 đồng 1985 (Giá: 25.000)

Ms 24: 500 đồng 1964 (Giá: 100.000)

Ms 25: 5000 đồng 1987 (Giá: 45.000)

Ms 26: 1 đồng 1963 (Giá: 25.000)

Ms 27: 10000 (Giá: 50.000)

Ms 28: 500 đồng 1972 (Giá: 80.000)

Ms 29: 500 đồng 1969 (Giá: 30.000)

Ms 31: 50 đồng 1976 (Giá: 90.000)

Ms 32: 1 Hào 1958 (Giá: 55.000)

Ms 33: 5 Hào 1985 (Giá: 50.000)
Cập nhật lúc 11:05 24/03/2019  ○○○
MS 59: 1 đồng 1964 (Giá: 25.000)

Ms 60: 5 dồng 1955 (Gia: 40.000)

MS 61: Công trái (Giá: 80.000)

Ms 62: 20000 (Giá: 40.000)

MS 63: 6789  Giá: 30.000

Ms 64: Công trái (Giá: 80.000)

Ms 65: Công trái (Giá: 80.000)

Ms 66: Công trái (Giá: 80.000)

MS 67: 100 đồng 1980 (Gia: 25.000)

MS 68: 200 đồng 1969 (Giá: 140.000)

Ms 69: 100 đồng 1980 (Giá: 30.000)

Ms 70: Giá: 15.000)

Ms 71: 500 đồng 1985 (Giá: 70.000)


Ms 72: 2 đồng 1980 (Giá: 15.000)

MS 73 : 5 đồng 1958 (Giá: 40.000)

MS 74: 1 đồng 1958 (Giá: 40.000)

MS 75: 1 đông 1958 (Giá: 150.000)

MS 76: 5 Hào 1985 (GIá: 15.000)

MS 77: 1000 đồng 1987 (Giá: 30.000)

MS 78: 50 dồng 1969 (Giá: 20.000)

Ms 79: 1 đồng 1976 (Giá: 25.000)

Ms 80: Giá 15.000)

Ms 81: 10000 (Giá: 50.000)

Ms 82: 5 đồng 1955 (Giá: 40.000)

Ms 83: 10 đồng 1980 (Gái: 20.000)

Ms 84: 1000 đông 1969 (Giá: 30.000)

Ms 85: 1 đồng 1976 (Gia: 25.000)

Ms 86: 50 đồng 1972 (Gia: 45.000)

Ms 87: 5 đồng 1958 (Giá: 200.000)

Ms 88: 5 đồng 1958 (Giá: 220.000)

Ms 89: 20 xu 1963 (Giá: 30.000)

Ms 90: Trúc tím (Giá: 420.000)

Ms 91: Trúc tím (Giá: 220.000)

Cập nhật lúc 12:25 18/04/2019  ○○○
Ms 107: 500 đồng 1964 (Giá: 120.000)

Ms 108: 500 đồng 1964 (Giá: 70.000)

Ms 109: Công trái (Giá: 80.000)

Ms 110: 1000 đồng 1987 (Giá: 150.000)

Ms 111: 1000 đồng 1987 (Giá: 80.000)

Ms 112: 5 đồng 1966 (Giá: 60.000)

Ms 113: 500 đồng 1985 (Giá: 150.000)

Ms 114: 20 xu 1966 (Giá: 30.000)

Ms 115: Dây leo (Giá: 220.000)

MS 116: 500 đồng 1985 (Giá: 160.000)

Ms 117: 200000 (Giá: 40.000)

Ms 118: 200000 (Giá: 40.000)

MS 119: 100 đồng 1985 (Giá: 90.000)


MS 120: Trúc tím (Giá: 240.000)

Ms 121: 5 Hào 1976 (Giá: 15.000)

Ms 122: 5 Hào 1976 (Giá: 15.000)

MS 123: 50 đồng 1985 (Giá: 35.000)

Ms 124: 100 đồng 1955 (Giá: 100.000)

Ms 125: 100 đồng 1972 (Giá: 30.000)

Ms 126: 100 đồng 1972 (Giá: 40.000)

Ms 127: 1000 đồng 1969 (Giá: 30.000)

MS 128: 500 đồng 1969 (Giá: 25.000)

MS 129: 500 đồng 1969 (Giá: 25.000)

MS 130: 100 đồng 1969 (Giá: 25.000)

MS 131: 200 đồng 1972 (Giá: 25.000)

MS 133: 50 đồng 1976 (Giá: 60.000)

Ms 134: 5 Hào 1976 (Gia: 20.000)

MS 135: 10 đồng 1976 (gia: 45.000)

MS 136: 1 đồng 1963 (Giá: 25.000)

Ms 137: 2 đồng 1958 (giá: 180.000)

MS 138: Công phiếu (Giá: 120.000)

MS 139: Công phiếu (Giá: 120.000)

MS 140: Công phiếu (Giá: 140.000)

Ms 143: 500 đồng 1964 (Giá: 45.000)

Ms 144: 50 đồng 1985 (Gia: 35.000)

Ms 145: 2 Hao 1972 (Giá: 20.000)

MS 146: Trần HƯng Đạo (Giá: 50.000)

Ms 147: 2 Haò 1972 (Giá: 70.000)


Cập nhật lúc 11:29 20/04/2019  ○○○
MS 148: 500 đồng 1969 (Giá: 20.000)

MS 149: 100 đồng 1972 (Giá: 45.000)

Ms 150: 10 đồng 1980 (GIá: 25.000)

Ms 151: 5 đồng 1955 (Giá: 30.000)

Ms 152: 100 đồng 1964 (Giá: 80.000)

Ms 153: 1 đồng 1955 (Giá: 25.000)

Ms 154: (GIá: 15.000)

Ms 155: 20000 (Giá: 40.000)

MS 156: 50 đồng 1985 (Giá: 20.000)

Ms 157: 20 đồng 1955 (Giá: 200.000)

Ms 158: 100 đồng 1980 (Giá: 30.000)

Ms 159: 50000 năm 1990 (Giá: 120.000)

Ms 175: 5000 đồng 1987 (Giá: 45.000)

Ms 176: 5000 đồng 1987 (Giá: 35.000)


Cập nhật lúc 20:43 29/03/2019  ○○○
Ms 177: 1 Hào 1972 (Giá: 35.000)

Ms 178: 10 đồng 1955 (Giá: 70.000)

Ms 179: 100 đồng 1969 (Giá: 25.000)

Ms 180: 100 đồng 1972 (Giá: 25.000)

Ms 181: 100 đồng 1964 (GIá: 80.000)

Ms 182: 200 đồng 1969 (Giá: 35.000)

Ms 183: 5 Hào 1985 (Giá: 40.000)

Ms 184: 1 đồng 1958 (Giá: 40.000)

Ms 185: 100 đồng 1985 (Giá: 80.000)

Ms 186: 200 đồng 1972 (Giá: 90.000)

Ms 187: 5 xu 1975 (Giá: 50.000)

Ms 188: 5 xu 1975 (Giá: 35.000)

Ms 189: bụi chuối 1955 (Giá: 240.000)

Ms 190: 2 đồng 1958 (Giá: 180.000)

Ms 191: 2 đồng 1958 (Giá: 180.000)

Ms 192: 2 đồng 1958 (Giá: 220.000)

Ms 193: 10 đồng 1955 (Giá: 50.000)

Ms 194: 100 đồng 1980 (Giá: 30.000)

Ms 195: 5 đồng 1958 (Giá: 35.000)

Ms 196: 1 Hào 1958 (Giá: 40.000)

Ms 197: 1 Hào 1958 (Giá: 35.000)

Ms 198: 100 đồng 1955 (Giá: 100.000)

Ms 199: 500 đồng 1985 (Giá: 150.000)

Ms 200: 1000 đồng 1972 (Giá: 25.000)

Ms 201: 500 đồng 1969 (Giá: 25.000)

Ms 202: 50 đồng 1969 (Giá: 20.000)

MS 203: 20 đồng 1976 (Giá: 80.000)

Ms 204: 2 đồng 1955 (Giá: 40.000)

Ms 205: 210 xu 1963 (Giá: 30.000)

Ms 206: 50 xu 1963 (Giá: 30.000)

Ms 207: 10 xu 1963 (Giá: 40.000)

Ms 208: 20 đồng 1969 (Giá: 30.000)

Ms 209: 1 đồng 1955 (Giá: 25.000)

Ms 210: 10 đồng 1976 (Giá: 35.000)


Ms 211: 20 xu 1966 (Giá: 30.000)

Ms 212: 10 xu 1966 (Giá: 20.000)

Ms 213: 2 Hào 1972: Giá: 70.000)

MS 214: 2 đồng 1963 (Giá: 35.000)

MS 215: 10 đồng 1985 (Giá: 25.000)

MS 216: 1 đồng 1964 (GIá: 25.000)

MS 217: 5 đồng 1985 (Giá: 20.000)

MS 218: 5 đồng 1976 (GIa: 25.000)

MS 219: 10 đồng 1980 (Giá: 20.000)

MS 220: 20 đồng 1985 (Giá: 20.000)

MS 221: 1 đồng 1976 (Giá: 25.000)

MS 222: 50 đồng 1985 (Giá: 40.000)

Ms 223: 1 đồng 1963 (GIá: 25.000)

MS 224: 500 đồng mầu nâu (Giá: 120.000)

Ms 225: Sỏ thú (Giá: 25.000)

Ms 226: Sỏ thú (Giá: 20.000)

Ms 227: 50 đông 1972 (Giá: 35.000)

Ms 228: 100 đồng 1972 (Giá: 25.000) 

Ms 229: 1 đòng 1964 (GIá: 25.000)

Ms 230: 100 đồng 1980 (Giá: 30.000)

Ms 231: 5 xu 1975 (Giá: 35.000)

Ms 232: 5 xu 1975 (Giá: 45.000)

Ms 233: 2 hào 1972 (Giá: 60.000)

Ms 234: 10 xu 1963 (Giá: 40.000)

Ms 235: 10 xu 1963 (Giá: 40.000)

Ms 236: 20 xu 1963 (Giá: 30.000)

Ms 237: 20 xu 1963 (Giá: 30.000)

Ms 238: 2 đồng 1955 (Giá: 40.000)

Ms 239: 50000 (Giá: 90.000)

Ms 240: 5000 đồng 1987 (Giá: 45.000)

Ms 241: 5000 đồng 1987 (Giá: 45.000)

Cập nhật lúc 20:29 17/04/2019  ○○○
Ms 242: 5 đồng 1966 (Giá: 50.000)

MS 243: 50 xu 1966 (GIá: 90.000)

MS 244: 10 đồng 1966 (GIá: 35.000)

MS 245: 10 đồng 1966 (GIá: 70.000)

Ms 246: 100 đồng 1964 (GIá: 90.000)

Ms 247: 1 Hào 1972 (GIá: 50.000)

MS 248: 100 đồng 1964 (Giá: 100.000)

Ms 249: 200 đồng 1969 (Giá: 60.000)

Ms 250: 200 đồng 1969 (Giá: 40.000)

MS 251: 500 đồng 1985 (Giá: 140.000)

Ms 252: 1000 đồng 1972 (Giá: 30.000)

Ms 253: 500 đồng 1972 (Giá: 60.000)

Ms 254: 500 đồng 1972 (Giá: 45.000)

Ms 255: 100 đồng 1966 (GIá: 120.000)

Ms 256: 50 đồng 1985 (Giá: 35.000)

Ms 257: 1 đồng 1969 (Giá: 25.000)

Ms 258: 2 đồng 1963 (Giá: 40.000)

Ms 259: 2 đồng 1963 (Giá: 40.000)

Ms 260: 1 Hào 1958 (Giá: 40.000)

Ms 261: 1 Hào 1958 (Giá: 40.000)

Ms 262: 1 Hào 1958 (Giá: 45.000)

Ms 263: 5 đồng 1958 (Giá: 30.000)

Ms 264: 5 đồng 1958 (Giá: 25.000)

MS 265: 500 đồng 1969 (Giá: 25.000)

Ms 266: 2 đồng 1963 (Giá: 30.000)

Ms 267: 10 đồng 1955 (Giá: 70.000)

Ms 268: 50 đồng 1972 (Giá: 25.000)

Ms 269: 10 đồng cá chép (Giá: 100.000)

Ms 270: 30 đồng 1985 (Giá: 100.000)

Ms 271: 100 đồng 1962 (Giá: 90.000)

Ms 272: 100 đồng 1962 (Giá: 80.000)

Ms 273: 100 đồng 1972 (Giá: 35.000)

Ms 274: 50000 (Giá: 70.000)

Ms 275: 200 đồng 1972 (Giá: 70.000)

Ms 276: 10 đồng 1976 (Giá: 40.000)

Ms 277: 1000 đồng 1972 (Giá: 30.000)

Ms 278: 500 đồng 1972 (Giá: 50.000)

Ms 279: 500 đồng (Giá: 60.000)

Ms 280: 20 đồng 1985 (Giá: 20.000)

Ms 281: 50 đồng 1976 (Giá: 90.000)

Ms 282: 10 đồng 1955 (Giá: 80.000)

Ms 283: 100 đồng 1985 (Giá: 100.000)

Ms 284: 200 đồng 1955 (Giá: 350.000)

Ms 285: 20 đồng 1955 (Giá: 250.000)

Ms 286: 5 đồng 1955 (Giá: 55.000)

Ms 287: 1 đồng 1966 (Giá: 50.000)

Ms 288: 2 đồng 1985 (Giá: 15.000)

Ms 289: 100 đồng 1991 (Giá: 15.000)

Ms 290: 1 Hào 1972 (Giá: 40.000)

Ms 291: 5 đồng 1958 (Giá: 180.000)

Ms 292: 5 đồng 1958 (Giá: 160.000)

Ms 293: 5 đồng 1958 (Giá: 170.000)

Ms 294: 50 đồng 1985 (Giá: 35.000)

Ms 295: 20 đồng 1969 (Giá: 30.000)

Ms 296: 1 Hào 1958 (Giá: 55.000)

Ms 297: 10 xu 1963 (Giá: 35.000)

Ms 298: 5 xu 1972 (Giá: 45.000)

Ms 299: 5 xu 1972 (Giá: 35.000)

Ms 300: 10 đồng 1980 (Giá: 20.000)

Ms 301: 1 đồng 1972 (Giá: 25.000)

Ms 302: 1 đồng 1963 (Giá: 25.000)

Ms 303: 5 đồng 1976 (Giá: 30.000)

Ms 304: 100000 (Giá: 160.000)

Ms 305: 2 đồng 1955 (Giá: 40.000)

Ms 306: 1 đồng 1955 (Giá: 40.000)

Ms 307: 1 đồng 1985 (Giá:  15.000)

Ms 308: 2 đồng 1980 (Giá: 15.000)

Ms 309: 1 đồng 1955 (Giá: 25.000)

Ms 310: 50 đồng 1969 (Giá: 20.000)

Ms 311: 1000 đồng 1969 (Gia: 30.000)

Ms 312: kỷ niệm (Giá: 40.000)

MS 313: 5 hào 1985 (Giá: 80.000)

Ms 314: cá chép (Giá: 70.000)

Ms 315: 20 đồng 1969 (Giá: 30.000)

Ms 316: 100 đồng 1972 (giá: 40.000)

Ms 317: 5 đồng 1976 (Giá: 30.000)

Ms 318: 5 hào 1976 (Giá: 15.000)

Ms 319: 5 hào 1976 (Giá: 15.000)

Ms 320: 50 xu 1963 (Giá: 30.000)

Ms 321: 1 đồng 1955 (Giá: 25.000)

Ms 322: 5 đồng 1955 (Giá: 55.000)

Ms 323: 10 xu 1963 (Giá: 40.000)

Ms 324: 10 xu 1963 (Giá: 30.000)

Ms 325: 20 xu 1966 (Giá: 30.000)

Ms 326: 10 xu 1966 (Giá: 20.000)

Ms 327: 10 xu 1966 (Giá: 20.000)

Cập nhật lúc 09:17 21/04/2019  ○○○
Ms 328: 2 đồng 1958 (Giá: 220.000)

MS 329: 1 đồng 1976 (Giá: 25.000)

Ms 330: 5 đồng 1955 (Giá: 45.000)

Ms 331: 10 đồng 1976 (Giá: 30.000)

MS 332: 2 đồng 1963 (Giá: 35.000)

MS 333: 5000 đòng 1987 (Giá: 45.000)

MS 334: 20 xu 1966 (Giá: 30.000)

Ms 335: 5 Hào 1976 (Giá: 15.000)

Ms 336: 5 Hào 1976 (Giá: 15.000)

Ms 337: 500 đồng 1985 (Giá: 130.000)

Ms 338: 1 đồng 1964 (Giá: 30.000)

Ms 339: 2 đồng 1955 (Giá: 45.000)

Ms 340: 20 xu 1963 (Giá: 30.000)

Ms 341: 100 đồng 1964 (Giá: 90.000)

Ms 342: 10 đồng 1985 (Giá: 25.000)

Ms 343: 10 đồng 1985 (Giá: 25.000)

Ms 344: 5 đồng 1976 (Giá: 30.000)

Ms 345: 5 đồng 1976 (Giá: 30.000)

Ms 346: 1 Hào 1972 (Giá: 50.000)

Ms 347: 10 đồng 1966 (Giá: 50.000)

Ms 348: 1000 đồng 1972 (Giá: 30.000)

Ms 349: 5 Hào 1985 (Giá: 60.000)

Ms 350: 5 đồng 1985 (Giá: 20.000)

Ms 351: 1 Hào 1958 (Giá: 55.000)

Ms 352: 1 Hào 1958 (Giá: 35.000)

Ms 353: 2 Hào 1972 (Giá: 35.000)

Ms 354: 50000 (Giá: 100.000)

Ms 355: 1 đồng 1976 (Giá: 25.000)

MS 356: 1 đồng 1985 (Giá: 15.000)

Ms 357: 10 đồng 1955 (Giá: 80.000)

Ms 358: 2 Hào 1972 (Giá: 70.000)

Ms 359: 50 đồng 1969 (Giá: 20.000)

Ms 360: 1 đồng 1963 (Giá: 25.000)

MS 361:  200 đồng 1955 (Giá: 5.300.000)

MS 362: 500 đồng 1955 (Giá: 4.200.000)

Ms 363: 1 đồng 1958 (Giá: 100.000)

Ms 364: 10 đồng 1955 (Giá: 120.000)

Ms 365: 10 đồng 1980 (Giá: 20.000)

Ms 366: 5 đồng 1976 (Giá: 30.000)

Ms 367: 5 đồng 1976 (Giá: 30.000)

Ms 368: 1000 đồng 1987 (Giá: 140.000)

Ms 369: 5 đồng 1955 (Giá: 55.000)

Ms 370: 2 Hào 1972 (Giá: 70.000)

Ms 371: 500 đồng 1964 (Giá: 100.000)

Ms 372: 5 đồng 1966 (Giá: 70.000)

Ms 373: 2 đồng 1966 (Giá: 25.000)

Ms 374: 5 đồng 1958 (Giá: 55.000)

Ms 375: 5 đồng 1955 (Giá: 45.000)

Ms 376: 5 đồng 1955 (Giá: 45.000)

Ms 377: 5 đồng 1955 (Giá: 45.000)

MS 378: 2 đồng 1985 (Giá: 15.000)

MS 379: 2 đồng 1985 (Giá: 15.000)

Ms 380: 5000 đồng 1987 (Giá: 45.000)

Ms 381: 10 đồng 1966 (Giá: 160.000)

Cập nhật lúc 11:29 20/04/2019  ○○○
MS 382: 500 đồng mầu nâu (Giá: 120.000)

MS 383: 100 đồng 1972 (Giá: 25.000)

MS 384: 50 đồng 1976 (Giá: 90.000)

Ms 385: 1 đồng 1966 (Giá: 70.000)

MS 386: 5 đồng 1958 (Giá: 50.000)

Ms 387: 1 Hào 1958 (Giá: 50.000)

Ms 388: 1 Hào 1958 (Giá: 35.000)

Ms 389: 50 xu 1963 (Giá: 30.000)

MS 390: 50 đồng 1985 (Giá: 40.000)

Ms 391: 500 đồng 1985 (Giá: 140.000)

Ms 392: 500 đồng 1985 (Giá: 70.000)

Ms 393: 10 đồng 1985 (Giá: 25.000)

Ms 394: 5 Hào 1985 (Giá: 55.000)

Ms 395: 5 Hào 1985 (Giá: 35.000)

MS 396: 1 đồng 1963 (Giá: 25.000)

Ms 397: 2 hào 1972 (Giá: 70.000)

Ms 398: 1 hào 1972 (Giá: 50.000)

Ms 399: 5 đông 1985 (Giá: 20.000)

Ms 400: 500 đồng 1964 (Giá: 120.000)

Ms 401: 20 xu 1966 (Giá: 20.000)

Ms 402: 10 xu 1966 (Giá: 20.000)

Ms 403: 20 xu 1963 (giá: 30.000)

MS 404: 10 xu 1963 (Giá: 40.000)

Ms 405: 10 đồng 1976 (Giá: 40.000)

Ms 406: 2 Hào 1972 (Giá: 35.000)

Ms 407: 50000 (Giá: 90.000)

Ms 408: 100000 (Giá: 160.000)

MS 409: 50 đồng 1985 (Giá: 25.000)

MS 410: 100 đồng 1972 (Giá: 45.000)

Ms 411: 1 đồng 1976 (Giá: 25.000)

Ms 412: 10 đồng 1985 (Giá: 25.000)

MS 413: 1 đồng 1964 (Giá: 25.000)

MS 414: 20 đồng 1985 (Giá: 20.000)

MS 415: 20 xu 1963 (Giá: 30.000)

Ms 416: 100 đồng (Giá: 15.000)

Ms 417: 500 đồng (Giá: 20.000)

Ms 418: 5 Hào 1985 (Giá: 55.000)

Ms 419: 1 đồng 1963 (Giá: 25.000)

Ms 420: 1 đồng 1963 (Giá: 20.000)

Ms 421: 50xu 1963 (Giá: 30.000)

Ms 422: 50xu 1963 (Giá: 30.000)

Ms 423: 2 đồng  1963 (Giá: 45.000)

Ms 424: 10 đồng 1955 (Giá: 70.000)

Ms 425: 2 Hào 1972 (Giá: 40.000)

Ms 426: 2 Hào 1972 (Giá: 60.000)

Ms 427: 50000 (Giá: 90.000)

Ms 428: 5 Hào 1958 (Giá: 40.000)

Ms 429: 2 đồng 1958 (Giá: 220.000)

Ms 430: 1 đồng 1958 (Giá: 30.000)

Ms 431: 5 đồng 1958 (Giá: 55.000)

Ms 432: 2 đồng 1980 (Giá: 15.000)

MS 433: 10 đồng 1980 (Giá: 25.000)

Ms 434: 200 đồng 1969 (Giá: 100.000)

Ms 435: 5000 đồng 1987 (Giá: 50.000)

Ms 436: 5000 đồng 1987 (Giá: 50.000)

Ms 437: 5 dồng 1955 (Giá: 45.000)

Ms 438: 2 đồng 1966 (Giá: 70.000)


Ms 439: 2 đồng 1985 (Giá: 15.000)

Ms 440: 2 đồng 1985 (Giá: 15.000)

Ms 441: 200 đồng 1972 (Giá: 60.000)

Ms 442: 500 đồng 1972 (Giá: 55.000)

Ms 443: 10 đồng 1955 (Giá: 60.000)

MS 444: 50 đồng 1985 (Giá: 40.000)

Ms 445: 5 Hào 1976 (Giá: 15.000)

Ms 446: 20 đồng 1969 (Giá: 30.000)

Ms 447: 10000 (giá: 50.0000)

Ms 448: 5 đồng 1985 (Giá: 20.000)

Ms 449: 5 đồng 1955 (Giá: 55.000)

Cập nhật lúc 09:16 21/04/2019  ○○○
Ms 450: 10 đồng 1966 (Giá: 120.000)

MS 451: 20 xu 1966 (Giá: 30.000)

MS 452: 20 xu 1966 (Giá: 30.000)

Ms 453: 10 xu 1963 (Giá: 40.000)

Ms 454: 10 xu 1963 (Giá: 40.000)

Ms 455: 20 xu 1963 (Giá: 30.000)

Ms 456: 2 Hào 1972 (Giá: 60.000)

Ms 457: 50 đồng 1985 (Giá: 40.000)

Ms 458: 10 đồng 1985 (Giá: 20.000)

MS 459: 5 Hào 1985 (Giá: 60.000)

Ms 460: 1 đồng 1976 (Giá: 25.000)

MS 461: 5 đồng 1976 (Giá: 25.000)

Ms 462: 1000 đồng 1972 (Giá: 30.000)

Ms 463: 1000 đồng 1972 (Giá: 30.000)

Ms 464: 20 đồng 1969 (Giá: 30.000)

Ms 465: 10 đồng 1980 (Giá: 25.000)

Ms 466: Công trái (Giá: 30.000)


Ms 467: Công trái (Giá: 30.000)

Ms 468: Công trái (Giá: 10.000)

Ms 469: 100 đồng 1972 (Giá: 25.000)

MS 470: 100 đồng 1972 (Giá: 45.000)

MS 471: 100 đồng 1972 (Giá: 70.000)

MS 472: 100 đồng 1972 (Giá: 60.000)

Ms 473: 100 đồng 1969 (Giá: 120.000)

Ms 474: 50 đồng 1969 (Giá: 25.000)

Ms 475: 100 đồng 1969 (Giá: 30.000)

Ms 476: 1 Hào 1958 (Giá: 55.000)

Ms 477: 1 Hào 1958 (Giá: 50.000)

MS 478: 10000 (Giá: 50.000)

MS 479: 20 xu 1966 (Giá: 30.000)

MS 480: 20 xu 1966 (Giá: 30.000)

MS 481: 10 xu 1966 (Giá: 20.000)

MS 482: 10 xu 1966 (Giá: 20.000)

MS 483: 5 đồng 1976 (Giá: 30.000)

Ms 484: 2 Hào 1972 (Giá: 60.000)

Ms 485: 2 Hào 1972 (Giá: 40.000)

Ms 486: 1 Hào 1976 (Giá: 20.000)

MS 487: 20 đồng 1976 (Giá: 100.000)

Ms 488: 5 đồng 1958 (giá: 200.000)

MS 489: Công trái (Giá: 20.000)

MS 490: Công trái (Giá: 30.000)

MS 491: Công trái (Giá: 70.000)

MS 492: Công trái (Giá: 30.000)

MS 493: Công trái (Giá: 10.000)

MS 494: Công trái (Giá: 10.000)

MS 495: Công trái (Giá: 10.000)

MS 496: 1 đồng 1958 (Giá: 35.000)

Ms 497" 100 đồng 1969 (Giá: 40.000)

Ms 498: 5 đồng 1955 (Giá: 55.000)

Ms 499: 1 đồng 1964 (Giá: 25.000)

Ms 500: 1 đồng 1964 (Giá: 25.000)

Ms 501: Công trái (Giá: 10.000)

Ms 502: Công trái (Giá: 10.000)

Ms 503: Công trái (Giá: 10.000)

Ms 504: Công trái (Giá: 45.000)

Ms 505: 100 đồng 1991 (Giá: 15.000)

Ms 506: 50 đồng 1985 (Giá: 25.000)

Ms 507: 50 đồng 1985 (Giá: 25.000)

Ms 508: 5 đồng 1955 (Giá: 55.000)

Ms 509: Công trái (Giá: 10.000)

Ms 510: Công trái (Giá: 15.000)

Ms 511: Công trái (Giá: 20.000)

Ms 512: Công trái (Giá: 30.000)

Ms 513: Công trái (Giá: 30.000)

Ms 514: Công trái (Giá: 15.000)

Ms 515: Công trái (Giá: 10.000)

Ms 516: Công trái (Giá: 30.000)

Ms 517: Công trái (Giá: 30.000)

Ms 518: Công trái (Giá: 10.000)

Ms 519: Công trái (Giá: 20.000)

Ms 520: Công trái (Giá: 45.000)

Ms 521: Công trái (Giá: 30.000)

Ms 521 (b): Công trái (Giá: 15.000)

MỜI XEM TIẾP TRANG 2 =>>


Trang:  1 2 

1 Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Cập nhật lúc 14:25 16/02/2019  ○○○
nguyễn Nguyên (0)
Địa chỉ: Vĩnh Hưng - Long An
Điện thoại: 09197 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Báo cáo