Thích ○○○ 

Tem VN

Thông tin shop:
angie 40
Địa chỉ: sóc trăng - Sóc Trăng
Điện thoại shop:
070.290. 
Đăng 10:04 15/01/2018 ○ Cập nhật 06:15 20/06/2019
Chuyển phát nhanh trong nước phí 15k
Mua trên 300k miễn phí gửi trong nước 
Khi nhận được CK trong vòng 24 giờ sẽ gửi hàng 

Thông tin shop

angie 40
Địa chỉ: sóc trăng - Sóc Trăng
Điện thoại shop:
070.290.
ĐOÀN THỊ HUỆ
VCB chi nhánh Sóc Trăng TK : 0321 000 623 383
BIDV chi nhánh Sóc Trăng TK : 3101 0000 477 816
đt : 070.290.7298
Cập nhật lúc 16:50 23/06/2019  ○○○
D01 - bộ 4 tem - giá 28k (nhận gạch)


D02 - bộ 4 tem - giá 28k (nhận gạch)


D03 - bộ 4 tem - giá 28k 


D04 - bộ 4 tem - giá 28k 


D05 - bộ 4 tem - giá 28k (nhận gạch)


D06 - bộ 4 tem - giá 25k 


D07 - bộ 4 tem - giá k  (đã bán)


D08 - bộ 4 tem - giá 25k 


D09 - bộ 4 tem - giá 25k 


D10 - bộ 4 tem - giá 25k 


D11 - bộ 4 tem -


D12 - bộ 4 tem - giá 25k 


D13 - bộ 4 tem -


D14 - bộ 4 tem - giá 28k 


D15 - bộ 4 tem - giá 25k 


D16 - bộ 4 tem - giá 25k 


D17 - bộ 4 tem - giá 25k 


D18 - bộ 4 tem - giá 25k 


D19 - bộ 4 tem - giá 25k 


D20 - bộ 4 tem - giá 25k 


D21 - bộ 4 tem - giá 25k 


D22 - bộ 4 tem - giá 25k 


D23 - bộ 4 tem - giá 25k 


D24 - bộ 4 tem - giá 25k 


D25 - bộ 4 tem - giá 28k 


D26 - bộ 4 tem - giá 28k 


D27 - bộ 4 tem - giá k (đã bán)
D28 - bộ 4 tem - giá k  (đã bán)

D29 - bộ 4 tem - giá 25k 


D30 -  - bộ 4 tem - giá 25k 

Cập nhật lúc 19:28 29/11/2018  ○○○
D31 - bộ 4 tem - giá 28k 


D32 - bộ 4 tem - giá 28k 


D33 - bộ 4 tem - giá 28k 


D34 - bộ 4 tem - giá 28k 


D35 - bộ 4 tem - giá 25k 


D36 - bộ 4 tem - giá 25k 


D37 - bộ 4 tem - giá 25k 


D38 - bộ 4 tem - giá 25k 


D39 - bộ 5 tem - giá 35k 


D40 - bộ 5 tem - giá 35k 


D41 - bộ 4 tem - giá 30k 


D42 - bộ 4 tem - giá 28k 


D43 - bộ 4 tem - giá 28k 


D44 - bộ 4 tem - giá 28k 


D45 - bộ 4 tem - giá 25k 


D46 - bộ 4 tem - giá 25k 


D47 - bộ 4 tem - giá 25k 


D48 - bộ 4 tem - giá 25k 


D49 - bộ 3 tem - giá 22k 


D50 - bộ 3 tem - giá 22k 


D51 - bộ 4 tem - giá 28k 


D52 - bộ 5 tem - giá 30k


D53 - bộ 4 tem - giá 28k 


D54 - bộ 4 tem - giá 30k 


D55 - bộ 5 tem - giá 30k 


D56 - bộ 4 tem - giá 25k 


D58 - bộ 4 tem - giák  (đã bán)


D60 -  - bộ 3 tem - giá 22k 
Cập nhật lúc 19:33 29/11/2018  ○○○
D61 - bộ 3 tem - giá 25k 


D62 - bộ 3 tem - giá 25k


D63 - bộ 3 tem - giá 25k 


D64 - bộ 3 tem - giá 25k 


D65 - bộ 3 tem - giá 25k 


D66 - bộ 3 tem - giá 25k 


D67 - bộ 3 tem - giá 25k 


D68 - bộ 3 tem - giá 30k 


D69
D70

D71 - bộ 3 tem - giá 28k D72 - bộ 4 tem - giá 30k 


D73 - bộ 4 tem - giá k  (đã bán)
D74 - bộ 3 tem 

D75 - bộ 3 tem - giá 25k 


D76 - bộ 3 tem - giá 25k 


D77 - bộ 3 tem - giá 30k 


D78 - bộ 4 tem - giá 28k 


D79 - bộ 4 tem - giá 28k 


D80 - bộ 4 tem - giá 28k 


D81 - bộ 4 tem - giá 28k 


D82 - bộ 4 tem - giá 35k 


D83 - bộ 3 tem - giá 28k 


D84 - bộ 3 tem - giá 28k 


D85 - bộ 3 tem mint - giá 35k 


D86 - bộ 3 tem - giá 28k 


D87 - bộ 3 tem - giá 24k 


D88 - bộ 3 tem - giá 25k 


D89 - bộ 2 tem - giá 15k 


D90 - bộ 2 tem - giá 15k 

Cập nhật lúc 20:21 17/02/2019  ○○○
D91 - bộ 2 tem - giá 15k 


D92 - bộ 2 tem - giá 15k 


D93 - bộ 2 tem - giá 15k 


D94 - bộ 2 tem - giá 15k 


D95 - bộ 2 tem - 


D96 - bộ 2 tem - giá 15k 


D99 - bộ 2 tem - giá 18k 


D100 - bộ 2 tem - giá 18k 


D101 - bộ 1 tem - giá 10k/1tem


D102 - bộ 1 tem - giá 15k/1tem 


D103 - bộ 2 tem - 


D104 - bộ 2 tem - giá 15k 


D105 - bộ 2 tem - giá 30k 


D106 - bộ 2 tem - giá 30k 


D107 - bộ 2 tem - giá 


D108 - bộ 2 tem - giá 15k 


D109 - bộ 1 tem - giá 12k/1 tem


D110 - bộ 1 tem - giá 15k/1tem 


D111 - bộ 1 tem - giá 17k/1tem 


D112 - bộ 1 tem - giá k (đã bán)
D113 - bộ 1 tem - giá 
D114 - bộ 2 tem - 
D115 - bộ 2 tem - 
D116 - bộ 2 tem - 
D117 - bộ 2 tem - 
D118 - bộ 2 tem -

D119 - bộ 2 tem - giá 15k 


D120 - bộ 2 tem - giá 15k 
Cập nhật lúc 20:20 17/02/2019  ○○○
D121 - bộ 5 tem - giá 

D122 - bộ 3 tem mint - giá 50k 


D123 - bộ 2 tem mint - giá 50k 


D124 - bộ 3 tem - giá 30k 


D125 - bộ 3 tem - giá 40k 


D126 - bộ 2 tem MINT - giá 30k 


D127 - bộ 3 tem, có 2 tem mint - giá 30k 


D128 - bộ 3 tem - giá k  (đã bán)

D129 - bộ 2 tem - giá 15k 


D130 - bộ 2 tem - giá 20k 


D131 - bộ 2 tem - giá 15k 


D132 - bộ 2 tem, có 1 tem mint  - giá 25k 


D133 - bộ 2 tem - giá 16k 


D134 - bộ 2 tem - giá

D136 -1 tem - giá 16k 


D137 - bộ 1 tem - giá 18k 


D138 - bộ 1 tem - giá 15k 


D139 - bộ 1 tem - giá 15k 


D140 - bộ 1 tem mint - giá 16k ; k2 - giá 35k 


D141 - bộ 1 tem mint - giá 16k ; k2 - giá 35k


D142 - Tem Phạt - giá 8k/1tem 


D143 - tem Phạt - giá 8k/1tem D147 - Thiệu 74 - giá 10k/1 tem 


D148 - Thiệu 74 MINT - giá 15k/1 tem 


D149 - Thiệu 74 k2 - giá 30k 

Cập nhật lúc 20:22 17/02/2019  ○○○
D151 - giá 5k/1tem 


D152 - k2 - giá 14k 


D153 - k4 - giá 30k 


D154 - giá 25k D156 - bộ 2 tem - giá 15k


D157 - giá 5k/1tem 


D158 - giá 15k/k2


D159 - giá 5k/1tem 


D160 - giá 


D161 - giá 7k/1tem ; k2 - giá 15k 


D162 - giá 20k


D163 - giá 7k/1tem


D164 - tem lẽ - giá 15k/1tem 


D165 - giá 28k 


D166 - giá 
D167 - giá k  (đã bán)

D168 - giá 25k 


D169 - bộ 3 tem - giá 50k 


D170 - giá 25k


D171 - giá 

D172 - giá 15kD174 - giá 15k/1tem  (đã bán)


D175 - 3 tem - giá 30k


D176 - 2 tem - giá 35k


D177 - 4 tem - giá 
D178 - 3 tem lẽ - gía k (đã bán)

D180 - 2 tem màu đỏ cam khác màu - giá 90k 
Cập nhật lúc 18:32 29/04/2019  ○○○
D181 - Tem không răng - giá 

D182 - giá 25k 


D183 - có lề - giá 30k 


D184 - Tem không răng - giá 80k 


D185 - Tem không răng - giá 110k 


D186 - Tem không răng - giá 120k 


D187 - giá 25k (nhận gạch)
D188 - giá 25k (nhận gạch)
D189 - giá 65k  (nhận gạch)

D190 - giá 65k 


D191 - giá 35k 


D192 - giá 30k (nhận gạch)


D193 - giá 25k 


D194 - 1961 bộ thú hiếm - giá 95k (nhận gạch)

D195 - giá 35k 


D196 - giá 35k 


D197 - giá 35k 


D198 - giá 
D199 - giá k 
D200 - giá 25k (nhận gạch)
Cập nhật lúc 13:43 25/11/2018  ○○○
D201 - giá 25k 


D202 - có lề - giá 30k 


D203 - giá 30k 


D204 - có lề - giá
D205 - giá k (đã bán)
D206 - có lề - giá k (đã bán) 


D207 - giá 35k 


D208 - có lề - giá 40k 


D209 - giá 40k 


D210 - có lề - giá 


D211 - có lề - giá 35k 


D212 - có lề - giá 30k 


D213 - giá 20k 


D214 - có lề - giá 25k 


D215 - giá 25k 


D216 - có lề - giá 30k 


D217 - giá 25k 


D218 - có lề - giá 30k 


D219 - giá 20k 


D220 - có lề - giá 25k 

Cập nhật lúc 20:24 17/02/2019  ○○○
D221 - giá 20k 


D222 - giá 25k 


D223 - giá 30k (nhận gạch)


D224 - giá 25k 


D225 - giá 25k (đã bán)


D226 - giá 30k 


D227 - giá 25k 


D228
D229 - giá 20k (nhận gạch)

D230 - giá 20k 


D231 - 2 tem - giá 50k 
D232 - 2 tem - giá 50k (nhận gạch)
D234 - 2 tem - giá 60k (nhận gạch)
D235 - 2 tem - giá 30k (nhận gạch)
D236 - 2 tem - giá 80k (nhận gạch)
D237 - 2 tem - giá 75k (nhận gạch)
D238 - 2 tem - giá 75k (nhận gạch)
D239 - 4 tem - giá 80k (nhận gạch
D240 - 4 tem - giá 90k (nhận gạch)
Trang:  1 2  3 

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Trang:  1 2  3 
Báo cáo
Để mua hàng an toàn, bạn cần chú ý: KHÔNG NÊN chuyển tiền trước khi nhận hàng. NÊN chọn giao hàng ship COD (thanh toán khi nhận hàng). Nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng.
  
Bạn cần đăng nhập lại để có thể truy cập giao diện desktop cũ
Trang web này hoạt động tốt nhất với trình duyệt Chrome và Safari
HKD Cổng Phố
(Quản lý website, không bán hàng)
ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, TP Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017
Địa chỉ: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
Liên hệ: Trần Thanh Sang (quản lý website, không bán hàng)
Chính sách và quy định chung: 1. Quy chế hoạt động - 2. Quy trình giải quyết tranh chấp - 3. Chính sách bảo mật thông tin

Trang web này cung cấp dịch vụ đăng tải bản tin chào bán hàng hóa. Người đăng tin chịu mọi trách nhiệm về giao dịch hàng hóa với người mua. Người đăng tin chịu mọi trách nhiệm về nội dung đã đăng.

Giới thiệu  |  Hướng dẫn  |  Thành viên  |  Liên hệ