Tem TQ (J)
Sóc Trăng    4 ngày trước    Lưu lại   
Tham gia 8 năm trước
  ĐT: 070.290. xxxx
Chuyển phát nhanh trong nước phí 20k 
Mua trên 300k miễn phí gửi trong nước 
Khi nhận được CK trong vòng 24 giờ sẽ gửi hàng ĐOÀN THỊ HUỆ
Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng 
TK : 0321 000 623 383


đt : 070.290.7298 (zalo , viber)
17:03 30/T05/2019  
J01  - TQ 1989 bộ 4 tem MINT - giá 85k 


J02   - TQ 1987 bộ 4 tem MINT - giá 85k 


J03   - TQ 1991 bộ 4 tem MINT - giá 85k 


J04  - TQ 1989 bộ 3 tem MINT - giá 65k 


J05  - TQ 1992 bộ 4 tem MINT - giá 55k 


J06 - TQ 1991 bộ 6 tem MINT - giá 80k 


J07  - Tem TQ 1992 bộ 4 tem MINT - giá 45k 


J08  - TQ 1992 bộ 4 tem MINT - giá 45k 


J09  - TQ 1985 bộ 4 tem MINT - giá 90k 


J10  - TQ 1991 bộ 8 tem MINT - giá 80k  


J11 TQ 1986  5 tem MINT - giá 70k


J12  - TQ 1992 bộ 4 tem MINT - giá 45k


J13 Tem TQ 1991 bộ 2 tem MINT - giá 30k 


J14  - TQ 2002 bộ 2 tem MINT - giá k (nhận gạch)

J15  - TQ 1992 bộ 2 tem MINT - giá 30k


J16  - TQ 1991 bộ 2 tem MINT - giá 30k 


J17 - TQ 1985 bộ 1 tem Mint - giá 20k 


J18  - TQ 1985 bộ 1 tem Mint - giá 20k 


J19  - TQ 1985 bộ 1 tem Mint - giá 20k 


J20  - TQ Taiwan bộ 4 tem Mint - giá 120k 
J21  - TQ Taiwan bộ 4 tem Mint - giá k (đã bán)

J22  - TQ Taiwan bộ 2 tem Mint - giá 60k 


J23  - Taiwan 1993 - giá k (đã bán)
J24  - giá k (đã bán)

J25  - TQ 1990 Tần Thủy Hoàng  - giá 145k


J26  - TQ 1994 Tháp Cổ  - giá k (Đã Bán) 
J27  - TQ 1995  Thái Hồ  - giá k (Đã Bán) 
J28  - TQ 1995 Thái Hồ, có in thêm 97 HK trở về TQ  - giá k  (đã bán)
J29  - TQ 120 năm liên minh bưu chính thành lập - giá k đã bán)
J30  - TQ 1995 kỷ niệm souvernir - giá k (Đã Bán) 
J31  - TQ 2000 , bảo vệ động vật hoang 
J32  - TQ 1997 , núi Hoàng Sơn - giá k (Đã Bán) 

J40 - TQ 1945 - giá 120k 
J41 - TQ 1981 bộ 8 tem Tiền Cổ , tem Mint - giá k đã bán)

J42 - TQ 1981 bộ 6 tem Nấm , tem Mint - giá 480k 


J43 - TQ 1977 bộ 4 tem Chu Đức , tem Mint - giá k đã bán)

J44 - TQ 1983 bộ 4 tem Lưu Thiếu Kỳ , tem Mint - giá 420k 


J45 - TQ 1998 bộ 2 tem Mint - giá k (đã bán)
J46 - TQ 1983 bộ 2 tem Mint - giá 120k đã bán)

J47 - TQ 1981 bộ 1 tem Mint - giá 70k


J48 - TQ 1951 bộ 4 tem Thái Bình Thiên Quốc, Mint - giá k đã bán)
J49 - TQ 1950 bộ 3 tem, Đông Bắc, Mint - giá k đã bán)
J50 - TQ 1954 bộ 2 tem - giá k đã bán)
J51 - TQ 1959 bộ 3 tem - giá 380k đã bán)


J52 - TQ 1962 bộ 5 tem, đại hội thể thao - giá 760k 


J53 - TQ 1952 bộ 2 tem Mint, quốc tế lao động  - giá k đã bán)
J54 - TQ 1958 bộ 3 tem - giá k (đã bán)

J55 - TQ 1962 bộ 2 tem - giá 160k 


J56 - TQ 1959 bộ 2 tem - giá 130k


J57 - TQ 1958 bộ 2 tem - giá 100k 


J58 - TQ 1957 bộ 2 tem - giá 110k 


J59 - TQ 1955 bộ 2 tem Mint - giá k (đã bán)

J60 - TQ 1957 bộ 4 tem hàng không - giá 550k 
J61 - TQ in đè, dùng tại Vân Nam - giá 50k 


J62 - TQ 1962 bộ 2 tem , nhà thơ Đỗ Phủ - giá 420k 


J63- TQ 1957 bộ 2 tem - giá 90k 


J64 - TQ  4 tem - giá 40k 


J65 - TQ 1955 bộ 1 tem - giá 90k 


J66 - TQ 1962 , 4 tem - giá (đã bán)

J67 - TQ 1963 , 2 tem - giá 45k


J68  - giá 30k (đã bán)
J69  - giá 15k (đã bán)
J70  - giá k (nhận gạch)
J71  - giá k (nhận gạch)

J72  - giá 15k 


J73 - giá 15k 


J74 - TQ 1950-53, 4 tem in đè Mint - giá 140k (Đã Bán) 


J75 - TQ 10 tem Mint - giá 250k


J76 - TQ 2 tem in đè chữ lớn chữ nhỏ , tem Mint - giá 100k 


J77 - TQ tem hàng không - giá 40k (đã bán)
J78 - TQ tem hàng không - giá 80k (đã bán)


J79 - TQ 2 tem Mint - giá 80k 


J80 - TQ tem phạt - giá k (đã bán)
J81 - TQ 1958 bộ 2 tem - giá 360k 


J82 - TQ 1958 bộ 2 tem - giá 320k 


J83 - TQ 1959 bộ 3 tem - giá 280k 


J84 - TQ 1952 bộ 4 tem - giá k đã bán)
J85 - TQ 1952 bộ 4 tem Mint - giá k đã bán)


J86 - TQ 1958 bộ 3 tem - giá 220k 


J87 - TQ 1955 bộ 9 tem - giá 380k 


J88 - TQ 5 tem Mint - giá 230k 


J89  - TQ 1958 bộ 3 tem - giá 180k


J90 - TQ 1959 bộ 3 tem - giá 350k 


J91 - TQ 1958 bộ 2 tem - giá 150k


J92 - TQ 1959 bộ 2 tem - giá 120k 


J93 - TQ 1952 bộ 4 tem Mint - giá k (đã bán)


J94  - TQ 1952 bộ 2 tem , sân bay Thủ Đô - giá 350k 


J95  - TQ 1958 bộ 4 tem - giá 150k 
J96 - TQ 1959 bộ 2 tem - giá 90k 


J97 - TQ 1955  3 tem - giá 180k 


J98 - TQ 1952  2 tem Mint - giák đã bán)
J99 - TQ 1955  1 tem - giá k 
J100 - TQ 1956  1 tem - giá k 
J101  - TQ 1947 , 2 tem Mint - giá k (đã bán)
J102 - TQ 1949 , 2 tem Mint - giá k đã bán)


J103 - TQ 1947 , 3 tem - giá 100k 


J104 - TQ tem in đè Mint - giá k  (Đã Bán) 
J105 - TQ 2 tem - giá k (Đã Bán) 

J106 - TQ  tem thiếu cước 3 tm Mint  - giá 170k 


J107 
J108 -  


J109 - TQ 1947 tem thiếu cước 3 tem Mint - giá 105k 


J110 - TQ 1942 in đè thu hồi chu giới, Mint - giá k (Đã Bán 
J111 - TQ 1956 khoa học gia cổ đại, tờ survernir - giá 420k 


J112  - TQ 1956 khoa học gia cổ đại, tờ survernir - giá 420k 


J113  - TQ 1956 khoa học gia cổ đại, tờ survernir - giá 420k 


J114  - TQ 1956 khoa học gia cổ đại, tờ survernir - giá 420k 


J115 - TQ 1962 bộ 6 tem múa dân gian - giá 220k


J116 - TQ 1963 bộ 6 tem múa dân gian - giá 220k


J117 - TQ 1965 , 6 tem - giá 450k 


J118 - TQ 1955 , 1 tem - giá 90k 


J119 - TQ tem mệnh giá cao thời lạm phát - giá 100k (Đã Bán) 


J120 - TQ tem in đè chỉ dùng cho Taiwan - giá 40k (Đã Bán) J123 - TQ 2 tem in đè Mint - giá 90k 


J124  - TQ 2 tem in đè Mint - giá 90k 


J125  - TQ 2 tem in đè Mint - giá 90k 


J126  - TQ 2 tem in đè Mint - giá 90k 


J127  - TQ 2 tem in đè Mint - giá 90k 


J128  - TQ 2 tem in đè Mint - giá 90k 


J129  - TQ 5 tem in đè  - giá 190k 


J130 - TQ 1954 bộ 8 tem Mint - giá k đã bán)
J131  - TQ 1996 FDC - giá k (đã bán)

J132  - TQ 1996 FDC - giá 80k 


J133  - TQ 1996 FDC - giá 80k 


J134  - TQ 1996 FDC - giá 80k 


J135  - TQ 1996 FDC - giá k (đã bán)
J136 - TQ 1996 FDC - giá k (đã bán)

J137  - TQ 1984 Maximum card, bộ 5 tem - giá 420k J138  - TQ 1985 Maximum card, bộ 4 tem Trịnh Hòa hạ Tây Dương - giá 380k J139  - TQ 1985 Maximum card, bộ 4 tem Cát Tường - giá 380k J140  - TQ 1983 Maximum card, bộ 4 tem Thiên Nga - giá 380k 


J141  - TQ 1987 Maximum card, bộ 4 tem - giá k (đã bán)

J142  - TQ 1990 Maximum card, bộ 4 tem - giá 320k 


J143 - TQ 1987 Maximum card, bộ 4 tem - giá 320k J144 - TQ 2007, năm mới Đinh Hợi - giá k (đã bán)


J145 - TQ 1999 phát triển bưu chính, Tem vàng Mint - giá 220k 

J146 - TQ 1998, Mint - giá k (đã bán)
J147 - TQ 1990, Mint - giá k (đã bán)
J148 - TQ 1999, Mint - giá k (đã bán)

J149 - TQ 1985, Mint - giá 150k 


J150 - TQ 1988, Mint - giá 230k 


J151 - TQ 1986, Mint - giá 340k 


J152 - TQ 1988 Tam Quốc , Mint - giá k (đã bán)
J153 - TQ 1987  Thủy Hử, Mint - giá k (đã bán)
J154 - TQ 1987 Họa Bích, Mint - giá k (Đã Bán) 
J155 - TQ 1985 Hoa Mai, Mint - giá k (Đã Bán) 
J156  - TQ 1985 bộ 4 tem liền khối, Mint - giá k (Đã Bán) 
J157  - TQ 1985 bộ 6 tem Hoa Mai, Mint - giá k (đã bán)

J158  - TQ 1988 bộ 4 tem Tam Quốc, Mint - giá 120k 


J159  - TQ 1986 bộ 3 tem Mint - giá 120k 


J160 - TQ 1989 bộ 4 tem Mint - giá 80k 
ĐOÀN THỊ HUỆ
Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng
TK : 0321 000 623 383


BIDV chi nhánh Sóc Trăng
TK : 3101 0000 477 816

đt : 070.290.7298 (zalo , viber)
Đăng phản hồi
Bí quyết để giao dịch an toàn
 • Tuân thủ chính sách phòng chống dịch bệnh của cơ quan chức năng
 • Không nên chuyển tiền trước khi nhận hàng
 • Không nên đặt cọc nếu chưa biết rõ người bán
 • Đi đến địa chỉ người bán cùng với 1 người có kinh nghiệm để thẩm định sản phẩm
 • Chọn giao hàng ship COD (thanh toán khi nhận hàng). Nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng
 • Về Phố Mua Bán
  Trang web Phố Mua Bán cung cấp dịch vụ đăng tải bản tin mua bán rao vặt đồ sưu tập. Người đăng bản tin chịu mọi trách nhiệm về nội dung đã đăng và giao dịch mua bán
  Để liên lạc với người bán, Quý khách vui lòng xem thông tin liên lạc của người bán trong nội dung bản tin. Thông tin liên lạc ở trong mục dưới đây là của Ban quản lý trang web và không dùng cho mục đích mua bán.
  Quản lý trang web: HKD Cổng Phố (chỉ quản lý website, không bán hàng) - ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, TP Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017 - Địa chỉ: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
  Liên hệ hỗ trợ, quảng cáo: Trần Thanh Sang
  Giới thiệu    Hướng dẫn    Bảng giá    Thành viên    Đăng ký    Liên hệ
  Trang web hoạt động tốt nhất với trình duyệt Google Chrome, Mircrosoft Edge và Safari
  Bạn cần đăng nhập lại để có thể truy cập giao diện cũ