Tem Thế Giới (TS)
Sóc Trăng    6 ngày trước    Lưu lại   
Tham gia 8 năm trước
  ĐT: 070.290. xxxx
Chuyển phát nhanh trong nước phí 20k 
Mua trên 300k miễn phí gửi trong nước 
Khi nhận được CK trong vòng 24 giờ sẽ gửi hàng 
18:51 22/T06/2019  
TS01  - Đức 1997  Mint - giá 60k 


TS02  - Đức 1976  Mint - giá 60k 


TS03  - Đức 1994  Mint - giá 50k 


TS04  - Đức 1995  Mint - giá 50k 


TS05  - Đức 1997  Mint - giá 50k 


TS06  - Đức 1994  Mint - giá 60k 


TS07  - Đức 1976  Mint - giá 60k 


TS08  - Đức 1995  Mint - giá 50k 


TS09  - Đức 1996  Mint - giá 60k 


TS10  - Đức 1977  Mint - giá 65k 


TS11  - Đức 1997  Mint - giá 60k 


TS12  - Đức 1977  Mint - giá 80k 


TS13  - Đức 1994  Mint - giá 60k 


TS14  - Đức 1993  Mint - giá 50k 


TS15  - Đức 1969  Mint - giá 70k 


TS16 - Đức 1971  Mint - giá k (đã bán)
TS17  - Đức 1991  Mint - giá k (đã bán)


TS18 -  - Haiti 1958-59  tờ Suvernir Mint - giá 75k 


TS19  - Haiti 1964 tờ Suvernir Mint - giá 80k 


TS20 - Haiti 1961 tờ Suvernir Mint - giá 70k 
TS21 - Haiti 1959, bộ 5 tem Mint - giá 150k 


TS22 - Haiti 1959, bộ 5 tem in đè Mint - giá k  (đã bán)
TS23 - Haiti 1959, bộ 8 tem Mint - giá k 
TS24 - Haiti 1959, bộ 7 tem Mint - giá k 


TS25 - Haiti 1960 tờ Suvernir Mint - giá 80k


TS26 - Haiti 1960 tờ Suvernir Mint - giá 80k


TS27  - Haiti 1960, bộ 3 tem Mint - giá 100k 


TS28  - Haiti 1960, bộ 6 tem Mint - giá 180k 


TS29  - Haiti 1960, bộ 5 tem Mint - giá 180k 


TS30  - Haiti 1960, bộ 4 tem Mint - giá 150k 


TS31  - Haiti 1964, bộ 7 tem Mint - giá 150k 


TS32  - Haiti 1984, 1 tem in đè Mint - giá k  (đã bán)
 
TS33  - Haiti 1961, bộ 4 tem Mint -  giá 100k 


TS34  - Haiti 1964, bộ 5 tem in đè  - giá k  (đã bán)

TS35  - Haiti 1964, bộ 7 tem Mint - giá 200k 


TS36  - Haiti 1963, 3 tem in đè Mint  - giá 90k 


TS37  - Haiti 1963, 4 tem - giá 70k 


TS38  - Haiti 1961, bộ 4 tem Mint - giá 120k 


TS39  - Haiti 1961, 2 tem Mint - giá 80k 


TS40 - Haiti 1961, 3 tem - giá 70k 

TS41 - Haiti 1959 Suvernir Mint - giá 90k 


TS42 - Haiti 1959, bộ 4 tem , có 2 tem Mint - giá 100k 


TS43 - Haiti 1959, có 1 tem in đè, 2 tem Mint - giá 95k 


TS44 - Haiti 1959, có 1 tem in đè, 2 tem Mint - giá 95k 


TS45 - Haiti 1959, có 2 tem in đè, 3 tem Mint - giá 140k 


TS46 - Haiti 1959, có 2 tem in đè, 3 tem Mint - giá 140k 


TS47 - Haiti 1959, có 2 tem in đè, 3 tem Mint - giá 140k 


TS48 - Haiti 1959, 3 tem in đè Mint - giá k 


TS49 - Haiti 1959, có 2 tem in đè, 3 tem Mint - giá 140k 


TS50 - Haiti 1961, in đè  - giá 90k 

TS51 - Haiti 1960 - giá 80k 


TS52 - Haiti 1960 bộ 5 tem Hồng Thập Tự - giá 220k


TS53 - Haiti 1960 bộ 6 tem Mint - giá 220k 


TS54 - Haiti 1960, 4 tem - giá 120k 


TS55 - Haiti 1960 , 3 tem Mint - giá 120k 


TS56 - Haiti 1961 , bộ 4 tem - giá 100k


TS57 - Haiti 1960 , 5 tem in đè - giá 180k 


TS58 - Canada tem tết năm Sửu - giá k (đã bán) 
TS59 - Hongkong tem tết năm Sửu - giá k (đã bán) 
TS60 - Australia tem tết năm Sửu - giá k (đã bán) 


TS61 - 37 tem Nữ Hoàng - giá 450k 


TS62 - Pháp 1989 bộ 6 tem - giá 30k 

TS63 - Hàn Quốc - giá 35k (Đã bán)
TS64 - Hàn Quốc - giá 35k (Đã bán)
TS65 - Hàn Quốc - giá 35k (Đã bán)
TS66 - Hàn Quốc - giá 35k (Đã bán)
TS67 - Hàn Quốc - giá 35k (Đã bán)
TS68 - Hàn Quốc - giá 35k (Đã bán)
TS69 - Hàn Quốc - giá 30k (Đã bán)


TS70 - Hongkong  tem năm con giáp - giá 45k/1tem


TS71 - Hongkong  tem năm con giáp - giá 45k/1tem


TS72  - Hongkong bộ 2 tem - giá 25k


TS73  - Hongkong bộ 2 tem - giá 25k


TS74  - Hongkong bộ 2 tem - giá 25k


TS75 - Hongkong bộ 2 tem - giá 25k


TS76 - Hongkong 2 tem xưa - giá 150k


TS77 - Hongkong 2 tem xưa - giá 150k


TS78 - Nga  - giá k (Đã bán)
TS79 - Nga tem in đè  - giá k (đã bán) 
TS80 - Nga tem không răng in đè  - giá k (Đã bán)
TS81 - Hy Lạp in đè  - giá 75k 


TS82 - Hy Lạp in đè  - giá 75k 


TS83 - Hy Lạp in đè  - giá 90k 


TS84 - Hy Lạp in đè  - giá 75k 


TS85 - Hy Lạp in đè  - giá k (Đã bán)

TS86 - Hy Lạp in đè  - giá 75k 


TS87 - Hy Lạp in đè  - giá k (Đã bán)

TS88 - Hy Lạp in đè  - giá 60k 


TS89 - Hy Lạp in đè  - giá 60k 


TS90 - Hy Lạp in đè  - giá 60k 


TS91 - Hy Lạp - giá 45k 


TS92 - Bỉ in đè - giá 45k 


TS93 - Pháp tem không răng  - giá 140k 


TS94 - Pháp tem không răng  - giá 140k 


TS95 - Pháp  - giá 50k 


TS96 - Pháp thuộc địa - giá k (Đã bán)

TS97 - Pháp in đè - giá 75k 


TS98 - Pháp in đè - giá 75k 


TS99 - Pháp in đè - giá 75k 


TS100 - Pháp in đè - giá 75k 
TS101  - giá 170k 


TS102  - giá 70k 


TS103  - giá 55k 


TS104  - giá 65k 


TS105  - giá 50k 


TS106  - giá 60k 


TS107  - giá 100k 


TS108  - giá 60k 


TS109  - giá 45k 


TS110  - giá k (đã bán) 


TS111  - giá 50k 


TS112  - giá 70k 


TS113  - giá 60k 


TS114  - giá 40k 


TS115  - giá 45k 


TS116  - giá 50k 


TS117  - giá k (Đã bán)


TS118  - giá 30k 


TS119  - giá k (Đã bán)


TS120 - giá 70k 
TS121  - Pháp thuộc địa - giá 90k 


TS122 - Pháp thuộc địa - giá 80k 


TS123 - Pháp tem thuế - giá k (Đã bán)

TS124 - Pháp 2 tem - giá 90k 


TS125 - Canada 1938 - giá 50k 


TS126 - Canada 1938 - giá 95k 


TS127 - Canada 1912 - giá 80k 


TS128 - Canada 1912 - giá 50k 


TS129 - Mỹ 2 tem - giá 150k 


TS130 - Thổ Nhĩ Kỳ - giá 40k 


TS131 - Thổ Nhĩ Kỳ - giá 40k 


TS132 - Bồ Đào Nha 2 tem - giá 70k 


TS133 - Australia 1914 - giá 40k 


TS134  - Australia 1914 - giá 40k 


TS135  - Australia 1915 Kangaroo - giá 170k 


TS136  - Australia 1915 Kangaroo - giá k (nhận gạch)
TS137  - Australia 1915 Kangaroo - giá k (nhận gạch)
TS138 - Australia 1915 Kangaroo 1 Shilling- giá k (nhận gạch)


TS139 - Thailand 6 tem - giá 330k

 
TS140 - Thailand 1918, bộ 5 tem Hồng Thập Tự - giá 600k
TS141  - Thailand 1917 - giá 200k 


TS142  - Thailand 1909 tem in đè  - giá 80k 


TS143  - Thailand tem in đè Jubilee - giá 100k 


TS144 - Thailand tem in đè Jubilee - giá 100k 


TS145 - Australia 1915 - giá k (đã bán) 

TS146 - Canada 1942 , k4 tem Mint - giá 200k 


TS147 - Hongkong 1966 , tem Mint - giá 110k 


TS148 - Malaysia 1957 - giá 130k 


TS149 - Anh 1977 - giá 120k 


TS150 - Hongkong 1935 - giá 300k 


TS151 - Australia tem mệnh giá cao 2, 5, 10 - giá 250k 


TS152 - Hongkong 1982, tem mệnh giá cao 5, 10, 20, 50, hiếm - giá 520k 


TS153 - Hongkong 1946 bộ 2 tem - giá k (đã bán) 


TS154 - Hongkong 1955 - giá 150k 


TS155 - Hongkong 1972 bộ 2 tem - giá 150k 


TS156 - Hongkong 1970 bộ 2 tem - giá 150k 


TS157 - Hongkong 1977 bộ 2 tem - giá 150k 


TS158 - Hongkong 1967 bộ 2 tem - giá 150k 


TS159 - Hongkong 1954, tem mệnh giá cao 2,3,5 - giá 150k


TS160 - Hongkong 1970 - giá 35k
ĐOÀN THỊ HUỆ
Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng
TK : 0321 000 623 383


BIDV chi nhánh Sóc Trăng
TK : 3101 0000 477 816

đt : 070.290.7298 (zalo , viber)
Cập nhật lúc 11:14 09/09/2019  ○○○
an huy (4)
Địa chỉ: cantho
Điện thoại: 09183 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
TS 265
Cập nhật lúc 16:37 31/07/2019  ○○○
an huy (4)
Địa chỉ: cantho
Điện thoại: 09183 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
an huy đặt 136,137,138
Cập nhật lúc 16:33 31/07/2019  ○○○
an huy (4)
Địa chỉ: cantho
Điện thoại: 09183 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
an huy đặt 136,137,138
Bí quyết để giao dịch an toàn
 • Tuân thủ chính sách phòng chống dịch bệnh của cơ quan chức năng
 • Không nên chuyển tiền trước khi nhận hàng
 • Không nên đặt cọc nếu chưa biết rõ người bán
 • Đi đến địa chỉ người bán cùng với 1 người có kinh nghiệm để thẩm định sản phẩm
 • Chọn giao hàng ship COD (thanh toán khi nhận hàng). Nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng
 • Về Phố Mua Bán
  Trang web Phố Mua Bán cung cấp dịch vụ đăng tải bản tin mua bán rao vặt đồ sưu tập. Người đăng bản tin chịu mọi trách nhiệm về nội dung đã đăng và giao dịch mua bán
  Để liên lạc với người bán, Quý khách vui lòng xem thông tin liên lạc của người bán trong nội dung bản tin. Thông tin liên lạc ở trong mục dưới đây là của Ban quản lý trang web và không dùng cho mục đích mua bán.
  Quản lý trang web: HKD Cổng Phố (chỉ quản lý website, không bán hàng) - ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, TP Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017 - Địa chỉ: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
  Liên hệ hỗ trợ, quảng cáo: Trần Thanh Sang
  Giới thiệu    Hướng dẫn    Bảng giá    Thành viên    Đăng ký    Liên hệ
  Trang web hoạt động tốt nhất với trình duyệt Google Chrome, Mircrosoft Edge và Safari
  Bạn cần đăng nhập lại để có thể truy cập giao diện cũ