Nguyên tờ 50Tem, ngày nông dân Việt Nam 1974 - giá 1150k