Tem Vietnam (D)

 20:39 23/09/2022


Chuyển phát nhanh trong nước phí 20k
Mua trên 300k miễn phí gửi trong nước 
Khi nhận được CK trong vòng 24 giờ sẽ gửi hàng ĐOÀN THỊ HUỆ
Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng 
TK : 0321 000 623 383

BIDV chi nhánh Sóc Trăng 
TK : 3101 0000 477 816

đt : 070.290.7298 (zalo , viber)

ĐOÀN THỊ HUỆ
Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng
TK : 0321 000 623 383


BIDV chi nhánh Sóc Trăng
TK : 3101 0000 477 816

đt : 070.290.7298 (zalo , viber)
 21:09 15/10/2021

D01  - VN bộ 5 tem - giá 35k 


D02 VN bộ 4 tem - giá 28k 


D03 VN bộ 4 tem - giá 28k 


D04 VN bộ 4 tem - giá 28k 


D05 - VN bộ 4 tem - giá 28k 


D06 VN bộ 4 tem - giá 28k 


D07 VN bộ 4 tem - giá 30k 


D08 -   VN bộ 5 tem - giá 30k 


D09  - VN bộ 4 tem - giá 28k 


D10 VN bộ 4 tem - giá 28k 


D11  - VN bộ 4 tem - giá 28k 


D12 VN bộ 4 tem - giá 28k 


D13 VN bộ 3 tem - giá 25k 


D14 VN bộ 3 tem - giá 25k 


D15 VN bộ 4 tem - giá 35k 


D16  - VN bộ 4 tem - giá 28k 


D17  - VN bộ 2 tem - giá 30k 


D18  - VN bộ 4 tem - giá 28k 


D19  - VN bộ 2 tem - giá 20k D20  - VN bộ 2 tem - giá 20k 


D21  - VN bộ 2 tem - giá 18k 


D22  - VN bộ 2 tem - giá 25k 


D23  - VN bộ 3 tem - giá 28k D24 - giá 15k/1tem 


D25  - VN bộ 3 tem - giá 25k 


D26   - giá 35k D27   - giá 35kD28  - VN bộ 3 tem - giá 25k 


D29  - VN bộ 3 tem - giá 25k 


D30  - VN bộ 3 tem - giá 25k 


D31 - VN bộ 2 tem - giá 18k 


D32 - VN bộ 2 tem - giá 18k


D33  - VN bộ 3 tem - giá 25k 


D34 - VN tem khối 4 - giá 70k


D35 - VN tem không phát hành - Giá 70k/1tem 


D36 - VN tem in đè - giá 45k/1tem 


D37 - VN bộ 3 tem  - giá 70k (đã bán)


D38  - VN bộ 2 tem  - giá 70k


D39 - VN bộ 3 tem - giá D40  - VN bộ 1 tem - giá 25k/1tem ĐOÀN THỊ HUỆ
Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng
TK : 0321 000 623 383


BIDV chi nhánh Sóc Trăng
TK : 3101 0000 477 816

đt : 070.290.7298 (zalo , viber)
 12:45 16/10/2021

D41  - VN bộ 2 tem - giá 35k 


D42  - VN bộ 2 tem - giá 35k 


D43  - VN bộ 4 tem - giá 28k 


D44  - VN bộ 2 tem - giá 15k 


D45  - VN bộ 2 tem - giá 15k 


D46  - VN bộ 1 tem - giá 10k 


D47  - VN bộ 1 tem - giá 10k 


D48  - VN bộ 4 tem - giá 28k


D49  - VN bộ 4 tem - giá 28kD50  - VN bộ 2 tem - giá 20k


D51  - VN bộ 4 tem - giá 28k 


D52 - VN bộ 4 tem - giá 28k 


D53 - VN bộ 2 tem - giá 15k 


D54 - VN bộ 2 tem - giá 15k 


D55  - VN bộ 2 tem - giá 15k 


D56  - VN bộ 2 tem - giá 15k D57  - VN bộ 2 tem - giá 15k 


D58  - VN bộ 2 tem - giá 15k 


D59  - VN bộ 2 tem - giá 15k 


D60  - VN bộ 2 tem - giá 15k 


D61  - VN bộ 2 tem - giá 15k 


D62  - VN bộ 2 tem - giá 18k 


D63 - VN bộ 2 tem - giá 18k D64 - VN 4 tem lẽ - giá 70k D65 - Tem VN 7 tem lẽ - Giá 160k 


D66 - Tem VN 8 tem lẽ - Giá 320k 


D67  - VN bộ 4 tem - giá 250k 


D68  - VN bộ 2 tem - giá 120k 


D69  - VN bộ 3 tem - giá 25k 


D70  - VN bộ 3 tem - giá 25k 


D71  - VN bộ 3 tem - giá 80k (đã bán)


D72  - VN bộ 4 tem - giá 120k


D73  - VN bộ 3 tem - giá 60k 


D74  - VN bộ 4 tem - giá 70k 


D75  - VN bộ 3 tem - giá 60k 


D76  - VN bộ 3 tem - giá 60k 


D77  - VN bộ 3 tem - giá 60k 


D78  - VN bộ 3 tem - giá 60k 


D79  - VN bộ 3 tem - giá 60k 


D80  - VN bộ 3 tem - giá 60k 


ĐOÀN THỊ HUỆ
Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng
TK : 0321 000 623 383


BIDV chi nhánh Sóc Trăng
TK : 3101 0000 477 816

đt : 070.290.7298 (zalo , viber)
 14:29 16/10/2021

D81 - VN 16 tem không phát hành - giá 1300k 


D82 - VN tem Chu Văn An (tem bị thu hồi) khối 4 - giá 550k 


D83  - VN tem khối 4 - giá 130k 


D84 - VN tem khối 4 - giá 150k 


D85 - VN tem khối 4 - giá 150k 


D86 - VN tem Phạt Bướm , khối 4 - giá 120k 


D87  - VN tem Phạt Bướm , khối 4 - giá 120k 


D88 - VN tem Phạt Bướm , khối 4 - giá 120k 


D89 - VN tem Phạt Bướm , khối 4 - giá 120k 


D90  - VN tem khối 4 - giá 90k 


D91 - VN tem khối 4 - giá 60k 


D92  - VN tem khối 4 - giá 30k 


D93 - VN bộ 3 tem - giá 70k 


D94  - VN bộ 3 tem - giá 250k 


D95 - VN bộ 3 tem - giá 150k 


D96 - VN bộ 3 tem - giá 190k 


D97 - VN bộ 7 tem - giá 260k 


D98 - VN bộ 1 tem - giá 35k 


D99 - VN bộ 1 tem - giá 35k 


D100 - Tem VN bộ 2 tem - Giá 35k 


D101 - Tem VN bộ 3 tem - Giá 60k 


D102 - Tem VN bộ 2 tem - Giá 30k 


D103 - Tem VN bộ 2 tem - Giá 28k 


D104 - Tem VN bộ 2 tem - Giá 30k 


D105 - Tem VN bộ 2 tem - Giá 30k 


D106 - Tem VN bộ 2 tem - Giá 30k 


D107 - Tem VN bộ 2 tem - Giá 30k 


D108 - Tem VN bộ 1 tem - Giá 25k 


D109 - Tem VN bộ 1 tem - Giá 20k 


D110 - Tem VN bộ 1 tem - Giá 20k 


D111 - Tem VN bộ 1 tem - Giá 20k 


D112 - Tem VN bộ 1 tem - Giá 20k 


D113 - Tem VN bộ 1 tem - Giá 20k 


D114  - Tem VN 3 tem lẽ - Giá 50k 


D115  - Tem VN 3 tem lẽ - Giá 18k 


D116  - Tem VN 3 tem lẽ - Giá 18k D117  - Tem VN 3 tem lẽ - Giá 18k 


D118  - Tem VN 3 tem lẽ - Giá 18k 


D119  - Tem VN 3 tem lẽ - Giá 18k 


D120  - Tem VN 3 tem lẽ - Giá 18k 


ĐOÀN THỊ HUỆ
Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng
TK : 0321 000 623 383


BIDV chi nhánh Sóc Trăng
TK : 3101 0000 477 816

đt : 070.290.7298 (zalo , viber)
 20:13 01/11/2021

D121 - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 55k D122 - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 80k 
D123 - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 80kD124 - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 80kD125 - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 200k 
D126 - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 150k
D127 - Bì thư có tem in đè -  Giá 150kD128 - Bì thư có tem - Giá 120kD129 - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 55kD130  - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 60k D131 - Tem ngày đầu tiên trên giấy khổ lớn, họa tết đẹp 23x28cm - giá 140kD132  - Tem ngày đầu tiên trên giấy khổ lớn, họa tết đẹp 23x28cm - giá 150kD133  - Tem ngày đầu tiên trên giấy khổ lớn, họa tết đẹp 23x28cm - giá 150k


D134 -  Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 50k D135 - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 50k D136 - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 40k D137  - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 40k D138  - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 50k D139  - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 40k D140  - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 40k D141  - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 40k D142 - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 40k D143 - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 40k D144  - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 40k D145 - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 40k D146 - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 40k D147  - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 40k D148 - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 40k D149  - Giá 150k 


D150  - Giá 150k 


D151 - FDC Bộ tem không răng - giá 150k 


D152 - FDC Bộ tem không răng - giá 150k 


D153 - Bì thư chưa sài - giá 50k 


D154 - giá 40k D155 - 2 bộ tem - giá 90k ĐOÀN THỊ HUỆ
Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng
TK : 0321 000 623 383


BIDV chi nhánh Sóc Trăng
TK : 3101 0000 477 816

đt : 070.290.7298 (zalo , viber)
 20:42 05/11/2021

D158 - Giá 45k


D159 - Giá 35k


D160 - Giá 30k


D161 - Giá 50k


D162 - Giá 30k


D163 - Giá 40k


D164 - Giá 35k


D165 - Giá 30k


D166 - Giá 40k


D167 - Giá 30k


D168 - Giá 35k


D169 - Giá 30k


D170 - Giá 30k


D171 - Giá 30k


D172 - Giá 65k


D173 - Giá 40k


D174 - Giá 65k


D175 - Giá 30kD176 - Giá 50k


D177 - Giá 30k


D178 - Giá 15k


D179 - Giá 25k


D180 - Giá 15k


D181 - Giá 20k


D182 - Giá 10k


D183 - Giá 15k


D184 - Giá 10k


D185 - Giá 15k


D186 - Giá 20k


D187 - Giá 20k


D188 - Giá 15k


D189 - Giá 15k


D190 - Giá 50k


D191 - Giá 60k


D192 - Giá k (đã bán) 

D193 - Giá 60k


D194 - Giá 15k


D195 - Giá 15k


D196 - Giá 50k


D197 - Giá 30k


D198 - Giá 75k


D199 - Giá 180k


D200 - Giá 160k


ĐOÀN THỊ HUỆ
Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng
TK : 0321 000 623 383


BIDV chi nhánh Sóc Trăng
TK : 3101 0000 477 816

đt : 070.290.7298 (zalo , viber)
 19:37 24/01/2022

D201 - VN Tem in thử - Giá 90k 


D202 - VN Tem in thử - Giá 90k 


D203 - VN Tem in thử - Giá 180k 


D204 - VN Tem in thử - Giá 180k 


D205 - VN Tem in thử - Giá 180k 


D206 - VN Tem in thử - Giá 260k 


D207 - VN Tem in thử - Giá 350k 


D208 - VN Tem in thử - Giá 350k 


D209 - VN Tem in thử - Giá 170k 


D210 - VN Tem lổi - Giá 260k 


D211  -  VN Tem niêm - Giá 150k


D212  -  VN Tem niêm - Giá 18k


D213  -  VN Tem niêm - Giá 18k


D214  -  VN Tem niêm - Giá 18k


D215  -  VN Tem niêm - Giá 18k


D216  -  VN Tem niêm - Giá 18k


D217   -  VN Tem niêm - Giá 18k


D218  -  VN Tem niêm - Giá 25k


D219  -  VN Tem niêm - Giá 30kD220  -  VN Tem niêm - Giá 25kD221  -  VN Tem niêm - Giá 25k


D222  -  VN Tem niêm - Giá 30kD223  -  VN Tem niêm - Giá 20kD224  -  VN Tem niêm - Giá 35k


D225 -  VN Tem niêm - Giá 70k


D226 - Tem thuế Indochine - Giá 150k 


D227 - Tem thuế Sài Gòn 1972 - Giá 220k 
ĐOÀN THỊ HUỆ
Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng
TK : 0321 000 623 383


BIDV chi nhánh Sóc Trăng
TK : 3101 0000 477 816

đt : 070.290.7298 (zalo , viber)
 22:03 06/08/2022

D228  - Tem k3 - Giá 50k 


D229  - Tem k2 - Giá 35k 


D230  - Tem VN bộ 2 tem - Giá 35k 


D231  - Tem VN bộ 5 tem - Giá 95k 


D232  - Tem VN bộ 4 tem - Giá 70k 


D233  - Tem VN bộ 3 tem - Giá 60k 


D234  - Tem VN bộ 4 tem - Giá 110k 


D235  - Tem VN bộ 2 tem - Giá 35k 


D236  - Tem VN bộ 1 tem - Giá 30k 


D237   - Tem VN bộ 1 tem - Giá 15k 


D238 - Tem VN 3 tem lẽ - Giá 18k 


D239 - Tem VN 3 tem lẽ - Giá 18k 


D240 - Tem VN 3 tem lẽ - Giá 18k 


D241 - Tem VN 3 tem lẽ - Giá 18k 


D242 - Tem VN 4 tem lẽ - Giá 22k 


ĐOÀN THỊ HUỆ
Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng
TK : 0321 000 623 383


BIDV chi nhánh Sóc Trăng
TK : 3101 0000 477 816

đt : 070.290.7298 (zalo , viber)
Bản tin đã đăng lúc 14:33 14/10/2021
Cập nhật lần cuối 20:39 23/09/2022
Đánh Giá - Nhận Xét: (1)
Đánh giá của bạn:
indochina-southvietnam 22
Mua d34-44-65-68
Trả lời 20:35 11/05/2022   edit_note
Để mua hàng an toàn, bạn cần chú ý: nên yêu cầu người bán giao hàng theo phương thức COD (người mua nhận hàng xong mới trả tiền cho người giao hàng), nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng.
ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, Tp Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017
Địa chỉ: HKD Cổng Phố: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
Liên hệ: Trần Thanh Sang
Giới thiệu |  Quy định |  Tin tức |  Dịch vụ & Bảng giá |  Liên hệ BQT
Đăng ký thành viên Quên mật khẩu
Thiết kế bởi Phố Mua Bán. Bản quyền © 2022 Phố Mua Bán | PhoMuaBan.com | PhoMuaBan.VN. Bảo lưu mọi quyền.