Tem Thế Giới (PM)

Thông tin mô tả

 

 

Chuyển phát nhanh trong nước phí 20k

Mua trên 300k miễn phí gửi trong nước 
 
Khi nhận được CK trong vòng 24 giờ sẽ gửi hàng 
 
 
 
ĐOÀN THỊ HUỆ
Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng 
TK : 0321 000 623 383

BIDV chi nhánh Sóc Trăng 
TK : 3101 0000 477 816

đt : 070.290.7298 (zalo , viber)

 

PM01 -  Tem Mỹ   - Giá 60k

gal_108356_63e48197a2d11.jpg

 

 

PM02 - Tem Mỹ   - Giá 60k

gal_108356_63e481c88ea2b.jpg

 

 

PM03  - Tem Mỹ 1893   - Giá k (đã bán) 

 

PM04 - Tem Mỹ 1938, tem bấm lổ  - Giá 40k

gal_108356_63e481f21315a.jpg

 

 

PM05   - Tem Mỹ 1914   - Giá k(đã bán) 

 

PM06  - Tem Mỹ 1935 dùng ở Philipping - Giá 55k

gal_108356_63e4820d7e7cd.jpg

 

 

PM07 - Tem Philippine 1887 , in đè 8cents - Giá 100k

gal_108356_63e4821a11b2a.jpg

 

 

PM08 - Tem Mỹ dùng cho Philippine và Islands  - Giá 120k

gal_108356_63e4822a8433c.jpg

 

 

PM09  - Tem Mỹ  1926  - Giá k(đã bán) 

 

PM10  - Mỹ 1917   - Giá 60k

gal_108356_63e482514aeca.jpg

 

 

PM11 - Tem Mỹ tem in đè O.B. bị ngược - Giá 150k

gal_108356_63e4825deb728.jpg

 

 

PM12 - Tem Mỹ in đè O.B. - Giá 70k 

gal_108356_63e4826981837.jpg

 

 

PM13 - Tem Mỹ in đè MANILA   P.I.  - Giá 60k

gal_108356_63e4827609dcd.jpg

 

 

PM14  - Mỹ 1922 , 2 tem - Giá 95k

gal_108356_63e482872cba4.jpg

 

 

PM15  - Tem Mỹ 1919   - Giá 80k

gal_108356_63e4829320d08.jpg

 

 

PM16  - Tem Mỹ 1922 , 2 tem - Giá 90k

gal_108356_63e482a64fbe5.jpg

 

 

PM17  - Tem Malaysia KEDAH - Giá 30k 

gal_108356_63e482b852590.jpg

 

 

PM18  - Tem Malaysia Johore - Giá 30k 

gal_108356_63e482c54bd43.jpg

 

 

PM19  - Tem Triều Tiên xưa, tem không răng - Giá 150k 

gal_108356_63e482d6b8bd9.jpg

 

 

PM20 - Tem Hàn Quốc xưa - Giá 150k 

gal_108356_63e482e6bc613.jpg

 

 

PM21  - Tem Hàn Quốc 1955 - Giá 90k 

gal_108356_63e482fabaef5.jpg

 

 

PM22 - Tem Mỹ dùng cho Philippine , mộc bưu chính Thượng Hải 1938 - Giá 150k 

gal_108356_63e48317add91.jpg

 

 

PM23 - Tây Ban Nha xưa - Giá 80k

gal_108356_63e483262b6a7.jpg

 

 

PM24  - Hungary 1918 , tem in đè ngược - Giá 250k

gal_108356_63e48338696f3.jpg

 

 

PM25  - Hungary tem in đè ngược - Giá 180k 

gal_108356_63e48344cdd76.jpg

 

 

 

PM26  - Canada tem Mẫu - Giá 250k 

gal_108356_63e4a0b5f2b1e.jpg

 

 

PM27 - Tem Canada 1880 New Foundland  - Giá 150k

gal_108356_63e4a1cf06b2e.jpg

 

 

PM28 - Tem Canada 1870 - Giá 90k

gal_108356_63e4a1949a848.jpg

 

 

PM29 - Tem Canada 1870 - Giá 90k

gal_108356_63e4a1fd99b49.jpg

 

 

PM30  - Tem Đức 1921, tem in đè - Giá 50k

gal_108356_63e4a20c28806.jpg

 

 

PM31  - Tem Colombia 1903 - Giá 80k 

gal_108356_63e4a22478f35.jpg

 

 

PM32 - Tem Colombia 1903 - Giá 80k 

gal_108356_63e4a23c7e39a.jpg

 

 

PM33  - Colombia 1903 - Giá 80k 

gal_108356_63e4a246aea02.jpg

 

 

PM34 - Bồ Đào Nha 1898 , tem in đè - Giá 80k 

gal_108356_63e4a2523a551.jpg

 

 

PM35 - Timor 1898 , tem in đè - Giá 120k

gal_108356_63e4a2624b291.jpg

 

 

PM36 - Haiti 1914 , 2 tem in đè - Giá 180k/2tem 

gal_108356_63e4a2754ee48.jpg

 

 

PM37 - Haiti 1914 , 3 tem in đè - Giá 220k/3tem  

gal_108356_63e4a28082ff0.jpg

 

 

PM38 - Tem Thailand xưa 1926, tem hiếm - Giá 650k 

gal_108356_63e4a28cd119f.jpg

 

 

PM39 - Tem  Thailand xưa , tem in đè - Giá 220k

gal_108356_63e4a299583b5.jpg

 

 

PM40 - Tem Thailand xưa , tem in đè - Giá 220k

gal_108356_63e4a2a796b1a.jpg

 

 

PM41 - Tem Thailand 1963 , bộ 2 tem  - Giá 50k

gal_108356_63e4a2b545e95.jpg

 

 

PM42  - Tem Pháp xưa in đè  - Giá 120k

gal_108356_63e4a2c4b8f8f.jpg

 

 

PM43  - Tem Pháp  1920    - Giá 40k

gal_108356_63e4a2ce6c5b2.jpg

 

 

PM44  - Pháp xưa 10c  - Giá 25k

gal_108356_63e4a2f09db64.jpg

 

 

PM45  - Pháp xưa 10c  - Giá 25k

gal_108356_63e4a300c9096.jpg

 

 

PM46 - Tem Thuộc địa Pháp Reunion - Giá 30k

gal_108356_63e4a30d6e712.jpg

 

 

PM47  - Tem Thuộc địa Pháp Martinique - Giá 30k

gal_108356_63e4a31abe34e.jpg

 

 

PM48 - Tem thuộc địa Pháp  - giá 30k 

gal_108356_63e4a32c5f709.jpg

 

 

PM49  - Tem thuộc địa Pháp - giá 50k/2tem 

gal_108356_63e4a33a48861.jpg

 

 

PM50  - Pháp 4 tem thuế - giá 100k/4tem

gal_108356_63e4a3453c46a.jpg

 

 

 

 

 

PM51  - Haiti 1882 , 3 tem  - Giá 150k

gal_108356_63e4a88e66688.jpg

 

 

PM52  - Haiti 1882 , 3 tem  - Giá 150k

gal_108356_63e4a89ee9c2e.jpg

 

 

PM53  - Haiti 1882 , 3 tem  - Giá 150k

gal_108356_63e4a8b00fd42.jpg

 

 

PM54  - Haiti 1898 - 1906 , 4 tem  - Giá 140k

gal_108356_63e4a8c22acf9.jpg

 

 

PM55 - Haiti 1898 - 1906 , 8 tem  - Giá 280k

gal_108356_63e4a8cd71740.jpg

 

 

PM56 - HaiTi  1906 , 5 tem  - Giá 150k

gal_108356_63e4a8de0438c.jpg

 

 

PM57  - Haiti 1906 , 3 tem - Giá 100k

gal_108356_63e4a8eb94d31.jpg

 

 

PM58 - Haiti 1914  , 3 tem  - Giá 120k

gal_108356_63e4a8fa6d1c4.jpg

 

 

PM59  - Haiti 1914 , 2 tem  - Giá 130k

gal_108356_63e4a92cc0797.jpg

 

 

PM60  - Haiti 1914 , 2 tem  - Giá 130k

gal_108356_63e4a93a31244.jpg

 

 

PM61  - Haiti 1914 , 1 tem  - Giá 65k

gal_108356_63e4a94e717ec.jpg

 

 

PM62 - Haiti 1914 , 5 tem - Giá 140k

gal_108356_63e4a96b180ac.jpg

 

 

PM63 - Haiti 1960 , bộ 5 tem in đè Hồng Thập Tự Mint - Giá 200k

gal_108356_63e4a977a043d.jpg

 

 

PM64 - Haiti 1959 , bộ 4 tem in đè Hồng Thập Tự  Mint - Giá 160k

gal_108356_63e4a9891173f.jpg

 

 

PM65 - Haiti 1959 , bộ 6 tem in đè Hồng Thập Tự Mint - Giá 200k

gal_108356_63e4a99628e6b.jpg

 

 

PM66 - Haiti 1959 , bộ 6 tem Mint - Giá 150k

gal_108356_63e4a9a9549ce.jpg

 

 

PM67  - 2 tem - Giá 70k 

gal_108356_63e4a9b6a9191.jpg

 

 

PM68 - Thổ Nhĩ Kỳ 2 tem - Giá 50k 

gal_108356_63e4a9c599d23.jpg

 

 

PM69 - IRan 3 tem - Giá 100k

gal_108356_63e4a9d312ec9.jpg

 

 

PM70  - Columbia 1903 , 4 tem - Giá 100k 

gal_108356_63e4a9ebe70d8.jpg

 

 

PM71 - Columbia 1891 - 1899 , 3 tem -  Giá 90k 

gal_108356_63e4a9f8127e2.jpg

 

 

PM72 - Columbia 1891 - 1899 , 3 tem - Giá 90k 

gal_108356_63e4aa09ef5c9.jpg

 

 

PM73  - Columbia 1891 - 1899 , 3 tem - Giá 90k 

gal_108356_63e4af095d51f.jpg

 

 

PM74  - Columbia 1891 - 1899 , 3 tem  - Giá 90k 

gal_108356_63e4af66ec138.jpg

 

 

PM75 - Columbia 1904  - Giá 70k 

gal_108356_63e4af794d8ae.jpg

 

 

PM76 - Columbia 1899 , 2 tem - Giá 50k 

gal_108356_63e4b30c0a860.jpg

 

 

PM77 - Columbia 1902 - Giá 40k 

gal_108356_63e4b3170ec57.jpg

 

 

PM78 - Columbia - Giá 60k 

gal_108356_63e4b32572cd7.jpg

 

 

PM79 - Columbia - Giá 40k 

gal_108356_63e4b331a114f.jpg

 

 

PM80 - Columbia 1904 - Giá 35k 

gal_108356_63e4b33c33781.jpg

 

 

PM81 - Columbia 1903 - Giá 45k 

gal_108356_63e4b346061a2.jpg

 

 

PM82  - Columbia 1902 tem không răng - Giá 70k 

gal_108356_63e4b35632410.jpg

 

 

PM83  - Columbia 1904 - Giá 40k 

gal_108356_63e4b3684e47e.jpg

 

 

PM84 - Columbia - Giá 45k 

gal_108356_63e4b3724212a.jpg

 

 

PM85 - Bolivar - Columbia  1902 tem không - Giá 120k

gal_108356_63e4b37c5384d.jpg

 

 

PM86  - Bolivar - Columbia  1882 tem không răng - Giá 120k

gal_108356_63e4b387366e2.jpg

 

 

PM87 - Nga - Giá 35k 

gal_108356_63e4b390c5ea0.jpg

 

 

PM88  - Nga 1956 - Giá 25k 

gal_108356_63e4b39b3ff0d.jpg

 

 

PM89 - Nga 1914 tem quân bưu - Giá 60k 

gal_108356_63e4b3a551b51.jpg

 

 

PM90 - Nga - Giá 35k 

gal_108356_63e4b3b20ea40.jpg

 

 

PM91 - Nga EESTI - Giá 100k 

gal_108356_63e4b3bd9923e.jpg

 

 

PM92 - Mexico 1887 , 4 tem - Gía 140k

gal_108356_63e4b3c96f73d.jpg

 

 

PM93 - Mexico 3 tem  - Gía 100k

gal_108356_63e4b3d44cb6d.jpg

 

 

PM94 - Mexico 1887-1908 , 3 tem  - Gía 100k

gal_108356_63e4b3ddd2c80.jpg

 

 

PM95 - Mexico 1887 - 1908, 3 tem  - Gía 100k

gal_108356_63e4b3ea47428.jpg

 

 

PM96  - Mexico 1908 - Gía 40k

gal_108356_63e4b3f77c71a.jpg

 

 

PM97 - Mexico 1893 - Gía 50k

gal_108356_63e4b4026cf5a.jpg

 

 

PM98 - Mexico tem in đè - Gía 40k 

gal_108356_63e4b410493a4.jpg

 

 

PM99  - Mexico 1914 tem in đè  - Gía 70k

gal_108356_63e4b41f06219.jpg

 

 

PM100  - Mexico 2 tem - Gía 55k

gal_108356_63e4b42c5a3ee.jpg

 

 

 

 

PM101 - Mexico 2 tem  - Gía 30k

gal_108356_63e4bb16b639a.jpg

 

 

PM102  - Mexico 1887 - 1908 , 2 tem - Gía 70k

gal_108356_63e4bb2360af6.jpg

 

 

PM103  - Mexico 1874 - Gía 40k

gal_108356_63e4bb2d99707.jpg

 

 

PM104  -  Mexico 1921 - Gía 30k

gal_108356_63e4bb3c3bc26.jpg

 

 

PM105  - Mexico 1914 - Gía 50k

gal_108356_63e4bb4a4a55e.jpg

 

 

PM106 - Romania 1906 , bộ 11 tem - Giá 320k

gal_108356_63e4bb6363b1f.jpg

 

 

PM107 - Romania 1915 , 2 tem in đè - Giá 70k

gal_108356_63e4bb6f678f8.jpg

 

 

PM108 - Romania 1915 , bộ 12 tem - Giá 320k

gal_108356_63e4bb793b7a9.jpg

 

 

PM109  - Romania 1915 , bộ 15 tem - Giá 380k

gal_108356_63e4bb8beb974.jpg

 

 

PM110 - Sudan 2 tem - Giá 55k 

gal_108356_63e4bba15fa96.jpg

 

 

PM111 - Jordan - Giá 30k 

gal_108356_63e4bbb08c831.jpg

 

 

PM112 - Jordan xưa - Giá 60k 

gal_108356_63e4bbc66da48.jpg

 

 

PM113 - Mexico in đè CORREO - Giá 50k

gal_108356_63e4bbd31bf57.jpg

 

 

PM114 - Mexico 1886 - Gía 140k

gal_108356_63e5d9027d880.jpg

 

 

PM115  - Austria (ÁO)  - Giá 40k

gal_108356_63e5d9352570c.jpg

 

 

PM116 - Austria (ÁO)  tem không răng - Giá 60k

gal_108356_63e5d9af6f16a.jpg

 

 

PM117 - Austria (ÁO) 1899, 3 tem - Giá 150k

gal_108356_63e5d9bf765e0.jpg

 

 

PM118 - Austria (ÁO)  - Giá 20k

gal_108356_63e5d9d3c168c.jpg

 

 

PM119  - Austria (ÁO) 1899 , 4 tem không răng - Giá 320k

gal_108356_63e5d9df9fbb9.jpg

 

 

PM120 - Austria (ÁO) 1925 , 8 tem - Giá 160k

gal_108356_63e5d9f0d9636.jpg

 

 

PM121 - Austria (ÁO) 1925 , bộ 12 tem - Giá 250k

gal_108356_63e5d9fcdb192.jpg

 

 

PM122 - Austria (ÁO) 1922 , bộ 20 tem - Giá 400k

gal_108356_63e5da0bb1ff4.jpg

 

 

PM123 - Austria (ÁO) 1922 , bộ 18 tem - Giá 360k

gal_108356_63e5da1ea451a.jpg

 

 

PM124 - Belgique (Bỉ) 1930 tem in đè - Giá 50k

gal_108356_63e5da2ddef6d.jpg

 

 

PM125  - Belgique (Bỉ) 1917  - Giá 30k

gal_108356_63e5da3d73f9e.jpg

 

 

PM126 - Belgique (Bỉ) 4 tem - Giá 100k

gal_108356_63e5e9c9e2131.jpg

 

 

PM127  - Belgique (Bỉ) 2 tem - Giá 50k

gal_108356_63e5e9dc6192a.jpg

 

 

PM128  - Belgique (Bỉ) 2 tem - Giá 75k

gal_108356_63e5e9f4e40b8.jpg

 

 

PM129 - Belgique (Bỉ) 2 tem in đè - Giá 90k

gal_108356_63e5ea00e1280.jpg

 

 

PM130  - Belgique (Bỉ) 4 tem - Giá 80k

gal_108356_63e5ea0f8d5f2.jpg

 

 

PM131  - Belgique (Bỉ) 2 tem - Giá 40k

gal_108356_63e5ea1e67ffc.jpg

 

 

PM132 - Belgique (Bỉ) , 4 tem - Giá 80k

gal_108356_63e5ea46d1ffc.jpg

 

 

PM133 - Belgique (Bỉ) 1928 , 8 tem - Giá 250k

gal_108356_63e5ea8772085.jpg

 

 

PM134  - Belgique (Bỉ) , 5 tem - Giá 125k

gal_108356_63e5ea6181edc.jpg

 

 

PM135  - Belgique (Bỉ) 1928 , 13 tem - Giá 380k

gal_108356_63e5eaa4e9ca2.jpg

 

 

PM136 - Cylon - Giá 55k 

gal_108356_63e5eab9b94f1.jpg

 

 

PM137  - Jamaica - Giá 45k

gal_108356_63e5eacf339e0.jpg

 

 

PM138  - Yemen 1947 - Giá 20k 

gal_108356_63e5eadeb48e8.jpg

 

 

PM139 - Nam Tư tem in đè - Giá 40k 

gal_108356_63e5eaeaad1b1.jpg

 

 

PM140  - Nam Tư 4 tem in đè  Giá 140k

gal_108356_63e5eb06189a2.jpg

 

 

PM141 - Giá 40k 

gal_108356_63e5eb17d3530.jpg

 

 

PM142 - Tiệp Khắc - Giá 100k

gal_108356_63e5eb3201e4a.jpg

 

 

PM143  - Tiệp Khắc - Giá 40k

gal_108356_63e5eb42aacd0.jpg

 

 

PM144  - Tiệp Khắc 1932 - Giá 30k

gal_108356_63e5eb50ec801.jpg

 

 

PM145 - Tiệp Khắc tem không răng - Giá 40k

gal_108356_63e5eb5dcb585.jpg

 

 

PM146  - Tiệp Khắc 1923 , 2 tem in đè không răng - Giá 120k

gal_108356_63e5eb6ac66a9.jpg

 

 

PM147 - ECuador tem in đè  - Giá 45k

gal_108356_63e5eb78729ae.jpg

 

 

PM148  - ECuador tem in đè  - Giá 45k

gal_108356_63e5eb85ca7fe.jpg

 

 

PM149 - ECuador 1896 , 2 tem in đè - Giá 150k

gal_108356_63e5eb90649ac.jpg

 

 

PM150 - ECuador 1907 - Giá 110k

gal_108356_63e5eb9f43904.jpg

 

 

 

 

 

PM151  - ECuador 1897  - Giá 70k

gal_108356_63e5f5d85199a.jpg

 

 

PM152 - ECuador 1896  - Giá 40k

gal_108356_63e5f5f352b8c.jpg

 

 

PM153 - ECuador 1897 , 7 tem - Giá 160k

gal_108356_63e5f6081a057.jpg

 

 

PM154 - Hungary 2 tem khác màu  - Giá 70k 

gal_108356_63e5f6156dfcc.jpg

 

 

PM155 - 2 tem - Giá 30k 

gal_108356_63e5f62753db7.jpg

 

 

PM156  - Hungary tem in đè - Giá 45k 

gal_108356_63e5f63ae373a.jpg

 

 

PM157 - Hungary tem in đè - Giá 40k 

gal_108356_63e5f65bb5f47.jpg

 

 

PM158 - Hungary 2 tem - Giá 55k 

gal_108356_63e5f66a90cd7.jpg

 

 

PM159 - Cuba 1930 - Giá 40k 

gal_108356_63e5f67cd9d0c.jpg

 

 

PM160 - Cuba - Giá 40k 

gal_108356_63e5f68c1eec4.jpg

 

 

PM161 - Pháp 1953 in đè TUNISIE - Giá 80k 

gal_108356_63e5f6a1b6114.jpg

 

 

PM162 - Palestime 7 tem - Giá 105k 

gal_108356_63e5f6ae8770d.jpg

 

 

PM163  - Hà Lan - Giá 30k

gal_108356_63e5f6bbd3ce8.jpg

 

 

PM164 - Hà Lan - Giá 30k

gal_108356_63e5f6c86edf7.jpg

 

 

PM165 - Ba Lan 1946 - Giá 30k 

gal_108356_63e5f6d408229.jpg

 

 

PM166 - Ba Lan - Giá 50k 

gal_108356_63e5f6dfc9a49.jpg

 

 

PM167 - Ba Lan  - Giá 40k 

gal_108356_63e5f6eda0f33.jpg

 

 

PM168 - Ba Lan 1921 - Giá 30k 

gal_108356_63e5f701cdb86.jpg

 

 

PM169 - Ba Lan 1921 - Giá 125k 

gal_108356_63e5f71030826.jpg

 

 

PM170  - Hy Lạp  - Giá 40k 

gal_108356_63e5f7227718a.jpg

 

 

PM171  - Hy Lạp  - Giá 80k 

gal_108356_63e5f72fc7e42.jpg

 

 

PM172  - Hy Lạp tem in đè - Giá 40k 

gal_108356_63e5f73c7648e.jpg

 

 

PM173 - Uruguay - Giá 30k

gal_108356_63e5f748dd6fd.jpg

 

 

PM174  - Uruguay 1930 - Giá 30k

gal_108356_63e5f755b260e.jpg

 

 

PM175 - Uruguay 1930 - Giá 30k

gal_108356_63e5f76693773.jpg

 

 

 

 

PM176 - Ba Lan 1922 - Giá 50k 

gal_108356_63e615e0b8c08.jpg

 

 

PM177 - Uruguay - Giá 20k

gal_108356_63e615ec4b102.jpg

 

 

PM178 - Finland 6 tem - Giá 80k

gal_108356_63e615fe79219.jpg

 

 

PM179 - Slovenaka 4 tem - Giá 60k

gal_108356_63e6160893d0e.jpg

 

 

PM180  - Italia - Giá 30k 

gal_108356_63e616146dc52.jpg

 

 

PM181 - Italia  2 tem -  Giá 40k 

gal_108356_63e6161da5b85.jpg

 

 

PM182  - Italia - Giá 30k 

gal_108356_63e616285a49c.jpg

 

 

PM183  - Italia - Giá 30k 

gal_108356_63e61632b15cc.jpg

 

 

PM184  - Italia tem in đè - Giá 35k 

gal_108356_63e6163b9dbba.jpg

 

 

PM185  - Italia - Giá 30k 

gal_108356_63e6164769a37.jpg

 

 

PM186  - Italia - Giá 40k 

gal_108356_63e61650c62e7.jpg

 

 

PM187 - Egyt - Giá 20k

gal_108356_63e61660d1479.jpg

 

 

PM188 - Châu Phi Senegal - Giá 35k 

gal_108356_63e6166fa18f4.jpg

 

 

PM189 - Hylạp - Giá 40k 

gal_108356_63e6167a182ab.jpg

 

 

PM190  - Guatemala 1902 - Giá 90k

gal_108356_63e616841d392.jpg

 

 

PM191 - Guatemala 1902 - Giá 80k

gal_108356_63e6169139dec.jpg

 

 

PM192  - Liberia 1895 - Giá 35k

gal_108356_63e6169a0a9b1.jpg

 

 

PM193 - Libia - Giá 30k

gal_108356_63e616a66eeee.jpg

 

 

PM194 - Latvija - Giá 30k 

gal_108356_63e616aea5119.jpg

 

 

PM195 - Latvija - Giá 25k 

gal_108356_63e616b8b36e1.jpg

 

 

PM196  - Nam Phi , tem dùng cho thuộc địa Anh và Pháp - Giá 50k 

gal_108356_63e616c289d1d.jpg

 

 

PM197  - Nam Phi , tem dùng cho thuộc địa Anh và Pháp - Giá 50k 

gal_108356_63e616cf16b98.jpg

 

 

PM198 - Nam Phi - Giá 110k 

gal_108356_63e616d85b92b.jpg

 

 

PM199  - Nam Phi 1933 - Giá 50k 

gal_108356_63e616ea6b690.jpg

 

 

PM200  - Nam Phi - Giá 40k 

gal_108356_63e616f65d1ff.jpg

 

 

PM201 - Anh 1955 bộ 4 tem - Giá 250k 

gal_108356_63e73dc8d5ae6.jpg

 

 

PM202 - Thuộc địa Anh , Ấn Độ - Giá 180k 

gal_108356_63e73dac85e9c.jpg

 

 

PM203 - Anh 3 tem - Giá 150k (đã bán) 

gal_108356_63e73ddc95a1f.jpg

 

 

PM204 - Hongkong bộ 5 tem - Giá 320k 

gal_108356_63e73de63a5c1.jpg

 

 

PM205  - Hongkong bộ 16 tem - Giá 850k 

gal_108356_63e73df265924.jpg

 

 

PM206  - Hongkong - Giá 35k 

gal_108356_63e73e096ffe9.jpg

 

 

PM207  - Nicaragua tem in đè - Giá 50k 

gal_108356_63e617e6026b5.jpg

 

 

PM208  - Trung Nam Mỹ - Giá 40k 

gal_108356_63e617f17de88.jpg

 

 

PM209  - ÚC tem phạt - Giá 55k 

gal_108356_63e617fc0badf.jpg

 

 

PM210  - Nam Tư - Giá 30k 

gal_108356_63e61805463d3.jpg

 

 

PM211 - IRan (Ba Tư củ) - Giá 40k

gal_108356_63e6180e77251.jpg

 

 

PM212 - Thỗ Nhĩ Kỳ - Giá 30k

gal_108356_63e61818e910b.jpg

 

 

PM213  - Honduras 1927 - Giá 30k

gal_108356_63e61824a5ee5.jpg

 

 

PM214  - Barbados - Giá 40k

gal_108356_63e6182f937c6.jpg

 

 

PM215 - Congo 1933 thuộc địa Bỉ - Giá 40k

gal_108356_63e6183e4a973.jpg

 

 

PM216  - Bồ Đào Nha tem in đè - Giá 40k

gal_108356_63e6184b5cc12.jpg

 

 

PM217 - Nicaragua 1882 - Giá 50k

gal_108356_63e61857c238d.jpg

 

 

PM218 - Panama in đè - Giá 40k

gal_108356_63e618645590e.jpg

 

 

PM219 - Panama 1956 - Giá 20k 

gal_108356_63e6186f07445.jpg

 

 

PM220  - New Zealand  - Giá 50k

gal_108356_63e6187c1d89d.jpg

 

 

PM221 - New Zealand 1919 tem in đè - Giá 60k

gal_108356_63e61887a6c9a.jpg

 

 

PM222 - Ái Nhĩ Lan 1954 - Giá 30k

gal_108356_63e61894cc869.jpg

 

 

PM223  - Puerto Rico 1882  - Giá 45k 

gal_108356_63e6189d9d2e7.jpg

 

 

PM224  - Chile - Giá 20k 

gal_108356_63e618a8be71b.jpg

 

 

PM225  - Chile tem in đè - Giá 45k 

gal_108356_63e618b524cd5.jpg

 

 

 

 

PM226  - Chile tem in đè - Giá 45k 

gal_108356_63e6194d312f2.jpg

 

 

PM227  - Dominica 1905 - Giá 70k

gal_108356_63e6195a939c9.jpg

 

 

PM228 - Dominica 1905 - Giá 50k

gal_108356_63e6196a32914.jpg

 

 

PM229 - Tây Ban Nha 1936 - Giá 35k 

gal_108356_63e6197bc46df.jpg

 

 

PM230  - Tây Ban Nha 1958 - Giá 35k 

gal_108356_63e742592b3ce.jpg

 

 

PM231 - New Zealand 1936 - Giá 90k

gal_108356_63e74271d28b0.jpg

 

 

PM232 - Tây Ban Nha - Giá 35k 

gal_108356_63e742846c0ea.jpg

 

 

PM233  Bồ Đào Nha 1964 - Giá 25k 

gal_108356_63e742979bc52.jpg

 

 

PM234 Bồ Đào Nha 1969 - Giá 35k 

gal_108356_63e742a373384.jpg

 

 

PM235  - Congo thuộc địa Bồ Đào Nha - Giá 45k 

gal_108356_63e742b23a255.jpg

 

 

PM236 - Bồ Đào Nha - Giá 25k 

gal_108356_63e742c04e957.jpg

 

 

PM237 - Hy Lạp - Giá 40k

gal_108356_63e742cd12629.jpg

 

 

PM238 -  Phần Lan 1943 hồng thập tự - Giá 60k 

gal_108356_63e742de3a310.jpg

 

 

PM239  - Đức 1922  - Giá 30k

gal_108356_63e742eca21b6.jpg

 

 

PM240 - Đức 1911 Bayern - Giá 40k

gal_108356_63e742fc6e6c8.jpg

 

 

PM241  - Đức - Giá 30k

gal_108356_63e7430b3c658.jpg

 

 

PM242 - Đức 1920 tem in đè  - Giá 120k

gal_108356_63e74315401ce.jpg

 

 

PM243  - Đức 1923 - Giá 140k

gal_108356_63e74324e14d1.jpg

 

 

PM244 - Đức 1922 - Giá 45k

gal_108356_63e74336ee370.jpg

 

 

PM245 - Đức 1954 - Giá 45k

gal_108356_63e7434429ece.jpg

 

 

PM246 - Thụy Điển  - Giá 70k

gal_108356_63e7435049596.jpg

 

 

PM247 - Thụy Điển 1922 - Giá 50k

gal_108356_63e7435c2d5fb.jpg

 

 

PM248  - Thụy Điển 1922 - Giá 150k

gal_108356_63e743666855f.jpg

 

 

PM249  - Thụy Điển 1922 - Giá 100k

gal_108356_63e74371f3a9c.jpg

 

 

PM250  - Thụy Điển 1922 - Giá 100k

gal_108356_63e7437ec75af.jpg

 

 

 

PM251  - Thụy Điển 1910 - 1918 - Giá 180k

gal_108356_63e748dae4dc0.jpg

 

 

PM252 - Tây Ban Nha - Giá 110k

gal_108356_63e748ef95375.jpg

 

 

PM253 - Tây Ban Nha - Giá 55k

gal_108356_63e749084c8b2.jpg

 

 

PM254  - Thụy Sĩ 1915 , tem in đè  - Giá 120k 

gal_108356_63e7492d8ff44.jpg

 

 

PM255 - Thụy Sĩ 1923 - Giá 80k 

gal_108356_63e749408daa5.jpg

 

 

PM256  - Thụy Sĩ 1923 - Giá 160k 

gal_108356_63e749517a3d8.jpg

 

 

PM257 - Thụy Sĩ xưa - Giá 40k 

gal_108356_63e7495d9d149.jpg

 

 

PM258  - Thụy Sĩ 1962 - Giá 25k 

gal_108356_63e7496bc8e59.jpg

 

 

PM259 - Thụy Sĩ - Giá 30k 

gal_108356_63e749853757e.jpg

 

 

PM260  - Thụy Sĩ 1924 - Giá 45k 

gal_108356_63e74991ce13b.jpg

 

 

PM261 - Thụy Sĩ 1931 và 1941 - Giá 60k 

gal_108356_63e749a72a0ed.jpg

 

 

PM262 - Thụy Sĩ - Giá 60k 

gal_108356_63e749b2ce65f.jpg

 

 

PM263  - Thụy Sĩ - Giá 50k

gal_108356_63e749c073aed.jpg

 

 

PM264  - Thụy Sĩ tem hàng không  - Giá 40k 

gal_108356_63e749ce4cfd0.jpg

 

 

PM265  - Thụy Sĩ - Giá 70k 

gal_108356_63e749dcd6d74.jpg

 

 

PM266  - Thụy Sĩ - Giá 40k 

gal_108356_63e749ea69c78.jpg

 

 

PM267 - Thụy Sĩ - Giá 40k 

gal_108356_63e749fee6441.jpg

 

 

PM268  - Canada xưa  - Giá 35k

gal_108356_63e74a16a304f.jpg

 

 

PM269 - Canada 1933 - Giá 40k

gal_108356_63e74a2ba62e7.jpg

 

 

PM270 - Canada 1939 - Giá 30k

gal_108356_63e74a41e855f.jpg

 

 

PM271 - Thuộc địa Anh Malta 1926 - Giá 35k

gal_108356_63e74a6e5b602.jpg

 

 

PM272 - Thuộc địa Anh Malta 1926 - Giá 45k

gal_108356_63e74a959fe09.jpg

 

 

PM273  -  Anh xưa - Giá 50k

gal_108356_63e74aa6580de.jpg

 

 

PM274 - Thuộc địa Anh Trung Phi - Giá 30k

gal_108356_63e74ab7d7916.jpg

 

 

PM275  - Thuộc địa Anh Uganda  - Giá 45k

gal_108356_63e74acb6d36c.jpg

 

 

 

 

PM276  - Thuộc địa Anh Jamaica  - Giá 25k

gal_108356_63e74c7e29419.jpg

 

 

PM277 - Thuộc địa Anh ST LUCIA - Giá 30k

gal_108356_63e74c907f79d.jpg

 

 

PM278  - Anh 1864 - Giá 120k 

gal_108356_63e74c9fe898a.jpg

 

 

PM279  - Canada 1934 - Giá 50k

gal_108356_63e74cb76282a.jpg

 

 

PM280  - Anh xưa  - Giá 80k

gal_108356_63e74cc80da01.jpg

 

 

PM281  - Anh  - Giá 30k

gal_108356_63e74cd8164dd.jpg

 

 

PM282 - Gambia kỷ niệm độc lập - Giá 60k 

gal_108356_63e74cf04f2f8.jpg

 

 

PM283  - Anh 2 tem in đè - Giá 120k

gal_108356_63e74d77bff6e.jpg

 

 

PM284 - Thuộc địa Anh , Jamaica  - Giá 25k 

gal_108356_63e74d858d9e8.jpg

 

 

PM285 - Anh 2 tem  - Giá 50k 

gal_108356_63e74d9348a97.jpg

 

 

PM286  - Thuộc địa Anh , Ấn Độ 1936 - Giá 70k 

gal_108356_63e74da67d1ba.jpg

 

 

PM287  - Ấn Độ xưa  - Giá 70k 

gal_108356_63e74dba29229.jpg

 

 

PM288  - Ấn Độ xưa  - Giá 70k 

gal_108356_63e74dc943c07.jpg

 

 

PM289  - Đức 1922 - Giá 175k 

gal_108356_63e74de27f6ac.jpg

 

 

PM290  - Đức 1923 - Giá 120k 

gal_108356_63e74df292755.jpg

 

 

PM291  - Đức 1923 - Giá 90k 

gal_108356_63e74e00e13e8.jpg

 

 

PM292 - ÁO 1906 - Giá 70k

gal_108356_63e74e0d4a40a.jpg

 

 

PM293 - Hy Lạp - Giá 35k

gal_108356_63e74e201807c.jpg

 

 

PM294  - Hy Lạp - Giá 150k

gal_108356_63e74e308e38c.jpg

 

 

PM295  - Haiti 1891 , tem thuế  - Giá 50k

gal_108356_63e880220f775.jpg

 

 

PM296  - 8 tem - Giá 60k 

gal_108356_63e880392c7a7.jpg

 

 

PM297 - Haiti 1959 ,  7 tem  - Giá 130k 

gal_108356_63e881542f1c9.jpg

 

 

PM298 - 12 tem - Giá 200k 

gal_108356_63e880447a8b9.jpg

 

 

PM299 - 14 tem - Giá 180k 

gal_108356_63e8805422318.jpg

 

 

PM300  - Haiti 1959 , bộ 8 tem  - Giá 160k 

gal_108356_63e88077c90fa.jpg

 

 

 

 

PM301  - TQ Taiwan , 8 tem Tưởng Giới Thạch - Giá 320k 

gal_108356_63e8876d9eb3b.jpg

 

 

PM302  - TQ Taiwan , bộ 4 tem  - Giá 90k 

gal_108356_63e8877baee6c.jpg

 

 

PM303 - TQ Taiwan , bộ 3 tem  - Giá 70k 

gal_108356_63e887853d688.jpg

 

 

PM304  - TQ Taiwan 1970 bộ 2 tem Hợi  - Giá 110k 

gal_108356_63e887939525b.jpg

 

 

PM305 - TQ Taiwan , bộ 4 tem  - Giá 60k 

gal_108356_63e8879f92654.jpg

 

 

PM306 - TQ Taiwan , bộ 5 tem  - Giá 80k 

gal_108356_63e887aa28fe9.jpg

 

 

PM307  - TQ Taiwan , 4 tem Chó  - Giá 100k 

gal_108356_63e887b7da8bc.jpg

 

 

PM308  - TQ Taiwan , 4 tem  - Giá 70k 

gal_108356_63e887c4e8864.jpg

 

 

PM309 - TQ Taiwan ,  tem  - Giá 150k 

gal_108356_63e887d27b897.jpg

 

 

PM310 - Tem phiếu quốc tế 1970 - Giá 80k 

gal_108356_63e887f16938c.jpg

gal_108356_63e887fe514b7.jpg

 

 

PM311 - TQ Taiwan , 5 tem  - Giá 80k 

gal_108356_63e8880e8ccee.jpg

 

 

PM312  - TQ Taiwan , 4 tem  - Giá 60k 

gal_108356_63e8882232568.jpg

 

 

PM313 - TQ Taiwan , 4 tem  - Giá 60k 

gal_108356_63e8883109969.jpg

 

 

PM314 - Haiti 1959 , 3 tem in đè  - Giá 120k 

gal_108356_63e8888b09421.jpg

 

 

PM315  - Mỹ 1966 - Giá 50k 

gal_108356_63e888a33706f.jpg

 

 

PM316 - Austalia tem năm con Trâu - Giá 80k 

gal_108356_63e888af0a582.jpg

 

 

PM317 - Giá 65k 

gal_108356_63e888c150256.jpg

 

 

PM318 - Giá 30k 

gal_108356_63e888cc24588.jpg

 

 

PM319  - Laos,  sheet souvenir tem MNH - Giá 100k 

gal_108356_63e8899607be9.jpg

 

 

PM320  - Laos bộ 6 tem MNH - Giá 100k 

gal_108356_63e889a572e7b.jpg

 

 

PM321  - Switzerland bộ 8 tem MNH - Giá 70k 

gal_108356_63e889d72b97a.jpg

 

 

PM322 - Switzerland bộ 8 tem MNH - Giá 100k 

gal_108356_63e889f492387.jpg

 

 

PM323  - Switzerland bộ 4 tem MNH - Giá 70k 

gal_108356_63e88a05a3279.jpg

 

 

PM324 - BHUTAN bộ 7 tem MNH (loại tem lớn) - Giá 100k 

gal_108356_63e88a2912ec9.jpg

 

 

PM325 - Paraguay bộ 4 tem MNH - Giá 45k 

gal_108356_63e88a5d6a850.jpg

 

 

 

 

PM326  - Hy Lạp 1963 bộ 1 tem - Giá 40k 

gal_108356_63e88ec659600.jpg

 

 

PM327 - Hy Lạp 1964 , bộ 1 tem - Giá 35k 

gal_108356_63e88ed7dab64.jpg

 

 

PM328 - Hy Lạp 1963 , bộ  tem  - Giá 50k 

gal_108356_63e88ee963d7a.jpg

 

 

PM329  - Hy Lạp 1960 , bộ 2 tem   - Giá 50k 

gal_108356_63e88efa6d3c6.jpg

 

 

PM330  - Hy Lạp 1962 , bộ 4 tem  - Giá 120k 

gal_108356_63e88f084426d.jpg

 

 

PM331 - Hy Lạp 1964 , bộ 5 tem   - Giá 240k 

gal_108356_63e88f1a3eead.jpg

 

 

PM332 - Hy Lạp 1963 bộ 8 tem - Giá 350k 

gal_108356_63e88f285ac83.jpg

 

 

PM333 - Nga 2 tem - Giá 25k 

gal_108356_63e88f5a1db7e.jpg

 

 

PM334  - Nga 2 tem - Giá 25k 

gal_108356_63e88f7476d21.jpg

 

 

PM335 - Nga 2 tem  - Giá 35k 

gal_108356_63e88f83bf24c.jpg

 

 

PM336 - Paraguay 5 tem MNH - Giá 40k 

gal_108356_63e88fb332bbe.jpg

 

 

PM337  - Maroc 4 tem MNH - Giá 60k 

gal_108356_63e88fc35338c.jpg

 

 

PM338 - Paraguay  5 tem MNH (loại tem lớn) - Giá 50k 

gal_108356_63e890005a73f.jpg

 

 

PM339 - Paraguay 5 tem MNH - Giá 40k 

gal_108356_63e8901a2912e.jpg

 

 

PM340 - Paraguay tem block 4 - Giá 30k

gal_108356_63e89034ef211.jpg

 

 

PM341 - Paraguay tem block 4 - Giá 30k

gal_108356_63e8904aa8c78.jpg

 

 

PM342 - Paraguay tem block 4 - Giá 30k

gal_108356_63e890609ffed.jpg

 

 

PM343 - Paraguay tem block 4 - Giá 30k

gal_108356_63e8907236fb7.jpg

 

 

PM344  - Maldiver Islands , tem MNH - Giá 25k 

gal_108356_63e890993dbef.jpg

 

 

PM345  - Maldiver Islands , tem MNH - Giá 25k 

gal_108356_63e890a96c817.jpg

 

 

PM346  - Maldiver Islands , tem MNH - Giá 25k 

gal_108356_63e890b805ccf.jpg

 

 

PM347  - Maldiver Islands , tem MNH - Giá 25k 

gal_108356_63e890c3f1880.jpg

 

 

PM348  - Maldiver Islands , tem MNH - Giá 25k 

gal_108356_63e890d4137be.jpg

 

 

PM349  - Maldiver Islands , tem MNH - Giá 25k 

gal_108356_63e890e107cf3.jpg

 

 

PM350  - Maldiver Islands , tem MNH - Giá 25k 

gal_108356_63e890f2abd9e.jpg

 

 

 

 

PM351 - Maldiver Islands , tem MNH - Giá 25k 

gal_108356_63e8958591f9c.jpg

 

 

PM352 - Maldiver Islands , tem MNH - Giá 25k 

gal_108356_63e89594cd028.jpg

 

 

PM353 - Maldiver Islands , tem MNH - Giá 25k 

gal_108356_63e8959fc07fd.jpg

 

 

 

PM354 - Maldiver Islands , tem MNH - Giá 25k 

gal_108356_63e895ac58641.jpg

 

 

PM355 - Maldiver Islands , tem MNH - Giá 25k 

gal_108356_63e895b9c621f.jpg

 

 

PM356 - Maldiver Islands , tem MNH - Giá 25k 

gal_108356_63e895cab13ad.jpg

 

 

PM357 - Maldiver Islands , tem MNH - Giá 25k 

gal_108356_63e895d874af1.jpg

 

 

PM358 - Maldiver Islands , tem MNH - Giá 25k 

gal_108356_63e895e8eebb6.jpg

 

 

PM359 - Maldiver Islands , tem MNH - Giá 25k 

gal_108356_63e895f4daa99.jpg

 

 

PM360  - Nhật 1947 Souvernir - Giá 240k 

gal_108356_63e8960d48cdf.jpg

 

 

PM361 - Nhật 1952 tem hàng không - Giá 90k

gal_108356_63e89620aca99.jpg

 

 

PM362  - Nhật 1952 tem hàng không - Giá 90k

gal_108356_63e8962c6d050.jpg

 

 

PM363  - Nhật 1934 - Giá 90k

gal_108356_63e8963901119.jpg

 

 

PM364 - Nhật 1949 - Giá 150k

gal_108356_63e89644babc4.jpg

 

 

PM365 - Nhật 1949 - Giá 150k

gal_108356_63e8965144101.jpg

 

 

PM366 - Nhật 1949 - Giá 150k

gal_108356_63e8965ea10ff.jpg

 

 

PM367 - Nhật 1949 - Giá 150k

gal_108356_63e896721cba1.jpg

 

 

PM368  -  Nhật 1955 , tem quí hiếm , tem Mint  - Giá 680k

gal_108356_63e8967fa04f5.jpg

gal_108356_63e8968b56c1b.jpg

 

 

PM369  - Nhật 1959 bộ 4 tem đại hôn Nhật Hoàng  - Giá 350k

gal_108356_63e896a145f37.jpg

 

 

PM370 - Nhật 1964 bộ 5 tem thế vận hội  - Giá 140k

gal_108356_63e896b4724ee.jpg

 

 

PM371 - Nhật 1961 bộ 6 tem bông  - Giá 200k

gal_108356_63e896c3e5e0e.jpg

 

 

PM372  - Nhật 1969 bộ 3 tem - Giá 60k 

gal_108356_63e896d05072e.jpg

 

 

PM373 - Nhật 1963 , 4 tem  - Giá 110k

gal_108356_63e896dd3f084.jpg

 

 

PM374  - Nhật 1968 , bộ 3 tem  - Giá 75k

gal_108356_63e896ea14840.jpg

 

 

PM375  - Nhật 1951 , bộ 2 tem - Giá 130k

gal_108356_63e89703e07b8.jpg

 

 

 

PM376  - Nhật 1951 - Giá 90k

gal_108356_63e98ec6122ac.jpg

 

 

PM377  - Nhật 1970 - Giá 35k

gal_108356_63e98ed925202.jpg

 

 

PM378  - Nhật 1961 - Giá 130k

gal_108356_63e98ee7865d7.jpg

 

 

PM379 - Nhật 1957 - Giá 220k

gal_108356_63e98ef314293.jpg

 

 

PM380 - Nhật 1968 - Giá 80k

gal_108356_63e98efe1446c.jpg

 

 

PM381 - Nhật 1966 - Giá 160k

gal_108356_63e98f091fe69.jpg

 

 

PM382 - Nhật 1969 - Giá 35k

gal_108356_63e98f1591205.jpg

 

 

PM383  - Nhật 1965 - Giá 60k

gal_108356_63e98f24a0259.jpg

 

 

PM384  - Nhật 1960 - Giá 320k

gal_108356_63e98f31ea4de.jpg

 

 

PM385  - Nhật 1967 - Giá 85k

gal_108356_63e98f3dd7ca0.jpg

 

 

PM386 - Nhật 1966 - Giá 45k

gal_108356_63e98f4a42dea.jpg

 

 

PM387 - Nhật 1964 - Giá 45k

gal_108356_63e98f5935deb.jpg

 

 

PM388 - Nhật 1960 - Giá 130k

gal_108356_63e98f6c58f6a.jpg

 

 

PM389  - Nhật 1959 - Giá 260k

gal_108356_63e98f7804928.jpg

 

 

PM390 - Nhật 1958 - Giá 100k

gal_108356_63e98f8747c4f.jpg

 

 

PM391 - Nhật 1966 - Giá 90k

gal_108356_63e98f933e1d2.jpg

 

 

PM392 - Nhật  1970 - Giá 45k

gal_108356_63e98fa2412c2.jpg

 

 

PM393  - Nhật 1970 - Giá 45k

gal_108356_63e98fafbe855.jpg

 

 

PM394 - Nhật 1966 , bộ 5 tem - giá 170k 

gal_108356_63e98fc6831a8.jpg

 

 

PM395  - Nhật 1968 , 2 tem - giá 60k 

gal_108356_63e98fd942d4e.jpg

 

 

PM396  - Nhật 1956 , 1 tem - giá 35k 

gal_108356_63e98fe8a3de6.jpg

 

 

PM397 - Nhật 1947 , 1 tem - giá 45k 

gal_108356_63e98ff44da2f.jpg

 

 

PM398 - Nhật 1960 , 2 tem - giá 45k 

gal_108356_63e99002199ff.jpg

 

 

PM399  - Nhật 1966 , 2 tem - giá 55k 

gal_108356_63e99010a99db.jpg

 

 

PM400  - Nhật 1968 , 1 tem - giá 45k 

gal_108356_63e9901e36f0e.jpg

 

 

 

PM401 - Nhật 1958 , 1 tem - giá 25k 

gal_108356_63e9d0f70e2cc.jpg

 

 

PM402  - Nhật 1952 , 2 tem - giá 85k 

gal_108356_63e9d1085b33a.jpg

 

 

PM403 - Nhật 1960 , 1 tem - giá 20k 

gal_108356_63e9d115d3872.jpg

 

 

PM404 - Nhật 1949 , 1 tem - giá 50k 

gal_108356_63e9d123b1203.jpg

 

 

PM405 - Nhật 1953 , 4 tem - giá 120k 

gal_108356_63e9d13249ba6.jpg

 

 

PM406 - Nhật 1966 , 2 tem - giá 45k 

gal_108356_63e9d1415ad18.jpg

 

 

PM407  - Nhật 1923 , 2 tem - giá 90k 

gal_108356_63e9d162c43a8.jpg

 

 

PM408 - Nhật 1945 , 2 tem - giá 60k 

gal_108356_63e9d16ca9d6f.jpg

 

 

PM409 - Nhật 1923 , 2 tem - giá 70k 

gal_108356_63e9d176ec635.jpg

 

 

PM410 - Nhật 1945 , 2  tem - Giá 50k

gal_108356_63e9d18299d55.jpg

 

 

PM411 - Nhật 1935, bộ 1 tem - Giá 25k

gal_108356_63e9d18d652f1.jpg

 

 

PM412 - Nhật 1948, bộ 4 tem - Giá 90k

gal_108356_63e9d19de834d.jpg

 

 

PM413 - Nhật 1948, bộ 4 tem - Giá 70k

gal_108356_63e9d1ab3e5a2.jpg

 

 

PM414 - Nhật 1936 bộ 1 tem - giá 20k 

gal_108356_63e9d1b64500f.jpg

 

 

PM415 - Nhật 1946, bộ 3 tem - Giá 60k

gal_108356_63e9d1cac1aca.jpg

 

 

PM416 - Nhật 1952, bộ 3 tem - Giá 35k

gal_108356_63e9d1d87416b.jpg

 

 

PM417 - Nhật 1946, bộ 3 tem - Giá 50k

gal_108356_63e9d1e721d9d.jpg

 

 

PM418 - Nhật 1938, bộ 3 tem - Giá 50k

gal_108356_63e9d1f44f9c4.jpg

 

 

PM419  - Nhật 1948, bộ 3 tem - Giá 50k

gal_108356_63e9d203baa1b.jpg

 

 

PM420  - Nhật 1953, bộ 3 tem - Giá 35k

gal_108356_63e9d21acbd78.jpg

 

 

PM421  - Nhật 1961, bộ 3 tem - Giá 35k

gal_108356_63e9d235a6ef1.jpg

 

 

PM422  - Nhật 1937, bộ 3 tem - Giá 50k

gal_108356_63e9d245ddf4a.jpg

 

 

PM423  - Nhật 1948 bộ 3 tem - giá 50k 

gal_108356_63e9d25148a7a.jpg

 

 

PM424 - Nhật 161 - Giá 25k

gal_108356_63e9d268d0b83.jpg

 

 

PM425  - Nhật 1959 - Giá 25k

gal_108356_63e9d2747345e.jpg

 

 

 

PM426 - Nhật 1960 - Giá 25k

gal_108356_63e9dcbabe36e.jpg

 

 

PM427 - Nhật 1964 - Giá 25k

gal_108356_63e9dcce2cb12.jpg

 

 

PM428 - Nhật 1967, 2 tem - Giá 70k

gal_108356_63e9dce157dfd.jpg

 

 

PM429 - Nhật 1964, 2 tem - Giá 50k

gal_108356_63e9dcf69477f.jpg

 

 

PM430 - Nhật 1963, 2 tem - Giá 70k 

gal_108356_63e9dd024580d.jpg

 

 

PM431 - Nhật 1963, 2 tem - Giá 50k

gal_108356_63e9dd111d915.jpg

 

 

PM432 - Nhật 1968, 2 tem - Giá 50k

gal_108356_63e9dd1f44283.jpg

 

 

PM433 - Nhật 1966, 2 tem - Giá 50k

gal_108356_63e9dd2befdc3.jpg

 

 

PM434  - Nhật 1970, 2 tem - Giá 50k

gal_108356_63e9dd3c447e3.jpg

 

 

PM435 - Nhật 1969, 2 tem - Giá 50k

gal_108356_63e9dd4e31a5c.jpg

 

 

PM436 - Nhật 1970, 2 tem - Giá 50k

gal_108356_63e9dd5acf765.jpg

 

 

PM437  - Nhật 1965, 2 tem - Giá 50k

gal_108356_63e9dd6c59319.jpg

 

 

PM438 - Nhật 1966, 2 tem - Giá 50k

gal_108356_63e9dd7bbc26b.jpg

 

 

PM439  - Nhật 1966, 2 tem - Giá 50k

gal_108356_63e9dd8a3ba03.jpg

 

 

PM440 - Nhật 2 tem - Giá 50k 

gal_108356_63e9dda46e157.jpg

 

 

PM441 - Nhật 1913 , 4 tem - Giá 220k 

gal_108356_63e9ddbe2f076.jpg

 

 

PM442 - Nhật 1937 , bộ 3 tem - Giá 50k 

gal_108356_63e9ddf361fbb.jpg

 

 

PM443 - Nhật 876 - 1892 , 3 tem - Giá 180k 

gal_108356_63e9de02de072.jpg

 

 

PM444 - Nhật 1876 - 1892 , 4 tem - Giá 250k 

gal_108356_63e9de12e1acf.jpg

 

 

PM445 - Nhật 1926 , 3 tem - Giá 100k 

gal_108356_63e9de80b5b8f.jpg

 

 

PM446 - TQ Taiwan , 6 tem Tưởng Giới Thạch - Giá 240k 

gal_108356_63e9de90589bd.jpg

 

 

PM447 - TQ Taiwan bộ 4 tem - Giá 70k 

gal_108356_63e9dea2a468e.jpg

 

 

PM448 - TQ Taiwan bộ 4 tem - Giá 90k 

gal_108356_63e9deb28cb40.jpg

 

 

PM449 - TQ Taiwan bộ 4 tem - Giá 60k 

gal_108356_63e9e4a8d1de4.jpg

 

 

PM450 - TQ Taiwan bộ 4 tem - Giá 50k 

gal_108356_63e9e4c8686a6.jpg

 

PM451 - TQ Taiwan bộ 2 tem - Giá 25k 

gal_108356_63e9edc5ea580.jpg

 

 

PM452 - TQ Taiwan bộ 2 tem - Giá 25k 

gal_108356_63e9edd611c6a.jpg

 

 

PM453 - TQ Taiwan bộ 2 tem - Giá 25k 

gal_108356_63e9ede793906.jpg

 

 

PM454 - TQ Taiwan bộ 2 tem - Giá 25k 

gal_108356_63e9edfd4e084.jpg

 

 

PM455 - TQ Taiwan bộ 2 tem - Giá 25k 

gal_108356_63e9ee0e7bb1f.jpg

 

 

PM456 - TQ Taiwan bộ 2 tem - Giá 25k 

gal_108356_63e9ee1fdbd2c.jpg

 

 

PM457 - TQ Taiwan bộ 2 tem - Giá 25k 

gal_108356_63e9ee30222f0.jpg

 

 

PM458 - TQ Taiwan bộ 2 tem - Giá 25k 

gal_108356_63e9ee45e6eb9.jpg

 

 

PM459 - TQ Taiwan 2 tem - Giá 30k 

gal_108356_63e9ee56c27c2.jpg

 

 

PM460 - TQ Taiwan 2 tem - Giá 25k 

gal_108356_63e9ee68b42dd.jpg

 

 

PM461 - TQ Taiwan 6 tem - Giá 50k 

gal_108356_63e9ee82100c9.jpg

 

 

PM462 - TQ Taiwan 2 tem - Giá 45k 

gal_108356_63e9eea1ef479.jpg

 

 

PM463 - TQ Taiwan 3 tem - Giá 55k 

gal_108356_63e9eeb22068e.jpg

 

 

PM464 - TQ Taiwan 4 tem đồ cổ - Giá 70k 

gal_108356_63e9eec40bb6a.jpg

 

 

PM465 - TQ Taiwan 4 tem đồ cổ - Giá 80k

gal_108356_63e9eed4e344e.jpg

 

 

PM466 - TQ Taiwan 4 tem đồ cổ - Giá 70k 

gal_108356_63e9eee60e5d3.jpg

 

 

PM467 - TQ Taiwan 3 tem đồ cổ - Giá 40k 

gal_108356_63e9eef856af3.jpg

 

 

PM468 - TQ Taiwan 2 tem đồ cổ - Giá 35k 

gal_108356_63e9ef065b90f.jpg

 

 

PM469 - Haiti 6 tem - Giá 60k 

gal_108356_63ea3cfe8f5e3.jpg

 

 

PM470 - Haiti 4 tem - Giá 70k 

gal_108356_63ea3d1084243.jpg

 

 

PM471 - 4 tem - Giá 60k 

gal_108356_63ea3d1ce7809.jpg

 

 

PM472 - Nam Tư 4 tem - Giá 80k 

gal_108356_63ea3d29197c5.jpg

 

 

PM473 - Nam Tư - Giá 40k 

gal_108356_63ea3d3a25331.jpg

 

 

PM474 - Thổ Nhỉ Kỳ 2 tem - Giá 45k 

gal_108356_63ea3d45998a5.jpg

 

 

PM475 - Romania 11 tem - Giá 180k 

gal_108356_63ea3d7c7de3d.jpg

 

 

 

PM476 - Tem Canada 1903 - Giá 80k 

gal_108356_63ea462d62052.jpg

 

 

PM477 - Tem Canada 1928 - Giá 60k 

gal_108356_63ea46407d452.jpg

 

 

PM478 - Tem Canada 1928  - Giá 60k 

gal_108356_63ea464fe8406.jpg

 

 

PM479 - Tem Canada 1949 - Giá 25k

gal_108356_63ea466535583.jpg

 

 

PM480 - Tem Hà Lan 80k 

gal_108356_63ea467d01a39.jpg

 

 

PM481 - 10 tem - Giá 100k 

gal_108356_63ea46968d0d2.jpg

 

 

PM482 - Tem Nữ Hoàng - Giá 90k 

gal_108356_63ea46a5b0766.jpg

 

 

PM483 - Tem Mỹ - Giá 25k 

gal_108356_63ea46bb110d7.jpg

 

 

PM484 - Tem Mỹ 10 tem - Giá 150k 

gal_108356_63ea46cb71c6c.jpg

 

 

PM485 - Tem Mỹ - Giá 40k 

gal_108356_63ea46dc4dc49.jpg

 

 

PM486 - Mỹ tem hàng không - Giá 80k 

gal_108356_63ea46ecc2c7d.jpg

 

 

PM487 - Tem Mỹ - Giá 25k 

gal_108356_63ea46fc11b98.jpg

 

 

PM488 - Tem Mỹ - Giá 25k 

gal_108356_63ea470cd3a1b.jpg

 

 

PM489 - Tem Mỹ - Giá 25k 

gal_108356_63ea471a3c5fc.jpg

 

 

PM490 - Tem Mỹ - giá 20k 

gal_108356_63ea4727f05b5.jpg

 

 

PM491 - Mỹ 2 tem - Giá 35k 

gal_108356_63ea473762cf6.jpg

 

 

PM492 - Thailand bộ 6 tem - Giá 35k 

gal_108356_63ea474c7ffac.jpg

 

 

PM493 - Thailand bộ 4 tem - Giá 35k 

gal_108356_63ea475b1a088.jpg

 

 

PM494 - Thailand bộ 2 tem - Giá 20k 

gal_108356_63ea476734145.jpg

 

 

PM495 - Thailand bộ 2 tem - Giá 20k 

gal_108356_63ea47776d38b.jpg

 

 

PM496 - Thailand bộ 2 tem - Giá 25k 

gal_108356_63ea4785d3cb4.jpg

 

 

PM497 - Thailand bộ 2 tem - Giá 25k 

gal_108356_63ea47997c516.jpg

 

 

PM498 - Thailand 10 tem - Giá 80k 

gal_108356_63ea47adc412d.jpg

 

 

PM499 - Thailand 8 tem - Giá 50k 

gal_108356_63ea47bc451a6.jpg

 

 

PM500 - Thailand 6 tem - Giá 30k 

gal_108356_63ea47cf46e6c.jpg

 

 

ĐOÀN THỊ HUỆ
Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng
TK : 0321 000 623 383


BIDV chi nhánh Sóc Trăng
TK : 3101 0000 477 816

đt : 070.290.7298 (zalo , viber)
Góp ý
Đăng bởi: Huệ Đoàn
Địa chỉ: sóc trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng tin: 12:11 09/02/2023
Ngày cập nhật: 13:17 19/09/2023
Báo cáo