Tem Vietnam (D)

Thông tin mô tả


Chuyển phát nhanh trong nước phí 20k
Mua trên 300k miễn phí gửi trong nước 
Khi nhận được CK trong vòng 24 giờ sẽ gửi hàng ĐOÀN THỊ HUỆ
Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng 
TK : 0321 000 623 383

BIDV chi nhánh Sóc Trăng 
TK : 3101 0000 477 816

đt : 070.290.7298 (zalo , viber)

 

D01  - VN bộ 5 tem - giá 35k D02 VN bộ 4 tem - giá 28k 
 
D03 VN bộ 4 tem - giá 28k 
 
D04 VN bộ 4 tem - giá 28k 
 
D05 - VN bộ 4 tem - giá k (Đã Bán)
D06 VN bộ 4 tem - giá k (Đã Bán)
D07 VN bộ 4 tem - giá k (Đã Bán)
 
 
D08 -   VN bộ 5 tem - giá 30k 
 
 
D09  - VN bộ 4 tem - giá k (Đã Bán)
D10 VN bộ 4 tem - giá k (Đã Bán)
D11  - VN bộ 4 tem - giá k (Đã Bán)
D12 VN bộ 4 tem - giá k  (ĐÃ BÁN)
D13 VN bộ 3 tem - giá k (Đã Bán)
 
 
D14 VN bộ 3 tem - giá 25k 
 
D15 VN bộ 4 tem - giá 35k 
 
D16  - VN bộ 4 tem - giá 28k 
 
D17  - VN bộ 2 tem - giá 30k 
 
 
D18  - VN bộ 4 tem - giá k (Đã Bán)
 
 
 
D19  - VN bộ 2 tem - giá 20k 
 
D20  - VN bộ 2 tem - giá 20k 
 
D21  - VN bộ 2 tem - giá 18k 
 
 
D22  - VN bộ 2 tem - giá k  (ĐÃ BÁN)
D23  - VN bộ 3 tem - giá k  (ĐÃ BÁN)
 
 
 
D24 - giá 15k/1tem 
 
 
D25  - VN bộ 3 tem - giá k (Đã Bán)
 
 
 
D26   - giá 35k 
 
D27   - giá 35k
 
D28  - VN bộ 3 tem - giá 25k 
 
 
D29  - VN bộ 3 tem - giá 25k 
 
 
D30  - VN bộ 3 tem - giá 25k 
 
 
D31 - VN bộ 2 tem - giá 18k 
 
D32 - VN bộ 2 tem - giá 18k
 
D33  - VN bộ 3 tem - giá 25k 
 
 
D34 - VN tem khối 4 - giá 70k
 
D35 - VN tem không phát hành - Giá 70k/1tem 
 
D36 - VN tem in đè - giá 45k/1tem 
 
D37 - VN bộ 3 tem  - giá k (đã bán)
D38  - VN bộ 2 tem  - giá k (Đã Bán)
 
 
D39 - VN bộ 3 tem - giá 30k
 
D40  - VN bộ 1 tem - giá 25k/1tem 
 
 
 
 

D41  - VN bộ 2 tem - giá 35k 

 

D42  - VN bộ 2 tem - giá 35k 
 
 
D43  - VN bộ 4 tem - giá k (Đã Bán)
D44  - VN bộ 2 tem - giá k (Đã Bán)
D45  - VN bộ 2 tem - giá k (Đã Bán)
 
 
D46  - VN bộ 1 tem - giá 10k (Đã Bán 1 tem)
 
D47  - VN bộ 1 tem - giá 10k 
 
 
D48  - VN bộ 4 tem - giá k (Đã Bán)
 
 
D49  - VN bộ 4 tem - giá 28k
 
 
D50  - VN bộ 2 tem - giá k  (ĐÃ BÁN)
D51  - VN bộ 4 tem - giá k (Đã Bán)
 
 
 
D52 - VN bộ 4 tem - giá 28k 
 
 
D53 - VN bộ 2 tem - giá k (Đã Bán)
 
 
 
D54 - VN bộ 2 tem - giá 15k 
 
D55  - VN bộ 2 tem - giá 15k 
 
 
D56  - VN bộ 2 tem - giá 15k 
 
 
D57  - VN bộ 2 tem - giá 15k 
 
 
D58  - VN bộ 2 tem - giá 15k 
 
D59  - VN bộ 2 tem - giá 15k 
 
 
D60  - VN bộ 2 tem - giá 15k 
 
 
D61  - VN bộ 2 tem - giá k (Đã Bán)
 
 
 
D62  - VN bộ 2 tem - giá 18k 
 
 
D63 - VN bộ 2 tem - giá 18k 
 
 
 
D64 - VN 4 tem lẽ - giá 70k 
 
D65 - Tem VN 7 tem lẽ - Giá 160k 
 
D66 - Tem VN 8 tem lẽ - Giá 320k 
 
D67  - VN bộ 4 tem - giá 250k 
 
D68  - VN bộ 2 tem - giá 120k 
 
 
D69  - VN bộ 3 tem - giá 25k 
 
 
D70  - VN bộ 3 tem - giá 25k 
 
 
D71  - VN bộ 3 tem - giá k (đã bán)
 
 
 
D72  - VN bộ 4 tem - giá 120k
 
 
D73  - VN bộ 3 tem - giá 60k 
 
 
D74  - VN bộ 4 tem - giá 70k 
 
 
D75  - VN bộ 3 tem - giá 65k 
 
 
D76  - VN bộ 3 tem - giá 60k 
 
 
D77  - VN bộ 3 tem - giá 60k 
 
 
D78  - VN bộ 3 tem - giá 60k 
 
 
D79  - VN bộ 3 tem - giá 60k 
 
 
D80  - VN bộ 3 tem - giá 60k 
 
 
 

D81 - VN 16 tem không phát hành - giá 1300k 

 

D82 - VN tem Chu Văn An (tem bị thu hồi) khối 4 - giá 550k 
 
 
D83  - VN tem khối 4 - giá 130k 
 
 
D84 - VN tem khối 4 - giá 150k 
 
 
D85 - VN tem khối 4 - giá 150k 
 
 
D86 - VN tem Phạt Bướm , khối 4 - giá 120k 
 
 
D87  - VN tem Phạt Bướm , khối 4 - giá 120k 
 
 
D88 - VN tem Phạt Bướm , khối 4 - giá 120k 
 
 
D89 - VN tem Phạt Bướm , khối 4 - giá 120k 
 
 
D90  - VN tem khối 4 - giá 90k 
 
 
D91 - VN tem khối 4 - giá 60k 
 
 
D92  - VN tem khối 4 - giá 30k 
 
 
D93 - VN bộ 3 tem - giá 70k 
 
 
D94  - VN bộ 3 tem - giá 250k 
 
 
D95 - VN bộ 3 tem - giá 150k 
 
 
D96 - VN bộ 3 tem - giá 190k 
 
 
D97 - VN bộ 7 tem - giá 260k 
 
 
D98 - VN bộ 1 tem - giá 35k 
 
 
D99 - VN bộ 1 tem - giá 35k 
 
 
D100 - Tem VN bộ 2 tem - Giá 35k 
 
 
D101 - Tem VN bộ 3 tem - Giá 60k 
 
D102 - Tem VN bộ 2 tem - Giá 30k 
 
 
D103 - Tem VN bộ 2 tem - Giá 28k 
 
 
D104 - Tem VN bộ 2 tem - Giá 30k 
 
 
D105 - Tem VN bộ 2 tem - Giá 30k 
 
 
D106 - Tem VN bộ 2 tem - Giá 30k 
 
 
D107 - Tem VN bộ 2 tem - Giá 30k 
 
 
 
D108 - Tem VN bộ 1 tem - Giá 25k 
 
 
D109 - Tem VN bộ 1 tem - Giá 20k 
 
 
D110 - Tem VN bộ 1 tem - Giá 20k 
 
 
D111 - Tem VN bộ 1 tem - Giá 20k 
 
 
D112 - Tem VN bộ 1 tem - Giá 20k 
 
 
D113 - Tem VN bộ 1 tem - Giá 20k 
 
 
D114  - Tem VN 3 tem lẽ - Giá 50k 
 
D115  - Tem VN 3 tem lẽ - Giá 18k 
 
D116  - Tem VN 3 tem lẽ - Giá 18k 
 
D117  - Tem VN 3 tem lẽ - Giá k  (ĐÃ BÁN)
 
 
D118  - Tem VN 3 tem lẽ - Giá 18k 
 
D119  - Tem VN 3 tem lẽ - Giá k  (ĐÃ BÁN)
 
 
D120  - Tem VN 3 tem lẽ - Giá 18k 
 
 
D121 - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 55k 
 
 
 
D122 - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 80k 
 
 
 
 
D123 - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 80k
 
 
 
D124 - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 80k
 
 
 
D125 - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 200k 
 
 
 
 
D126 - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 150k
 
 
 
 
D127 - Bì thư có tem in đè -  Giá 150k
 
 
 
D128 - Bì thư có tem - Giá 120k
 
 
 
D129 - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 55k
 
 
 
D130  - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 60k 
 
 
 
D131 - Tem ngày đầu tiên trên giấy khổ lớn, họa tết đẹp 23x28cm - giá 140k
 
 
 
D132  - Tem ngày đầu tiên trên giấy khổ lớn, họa tết đẹp 23x28cm - giá 150k
 
 
 
D133  - Tem ngày đầu tiên trên giấy khổ lớn, họa tết đẹp 23x28cm - giá 150k
 
 
D134 -  Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 50k 
 
 
 
D135 - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá k  (ĐÃ BÁN)
 
 
D136 - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 40k 
 
 
 
D137  - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 40k 
 
 
 
D138  - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 50k 
 
 
 
D139  - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 40k 
 
 
 
D140  - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 40k 
 
 
 
D141  - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 40k 
 
 
 
D142 - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 40k 
 
 
 
D143 - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 40k 
 
 
 
D144  - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 40k 
 
 
 
D145 - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 40k 
 
 
 
D146 - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 40k 
 
 
 
D147  - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 40k 
 
 
 
D148 - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 40k 
 
 
 
D149  - Giá 150k 
 
 
D150  - Giá 150k 
 
 
D151 - FDC Bộ tem không răng - giá 150k 
 
 
D152 - FDC Bộ tem không răng - giá 150k 
 
 
D153 - Bì thư chưa sài - giá 50k 
 
 
D154 - giá 40k 
 
 
 
D155 - 2 bộ tem - giá 90k 
 
 
 

D158 - Giá 45k


D159 - Giá 35k


D160 - Giá 30k


D161 - Giá 50k


D162 - Giá 30k


D163 - Giá 40k


D164 - Giá 35k


D165 - Giá 30k


D166 - Giá 40k


D167 - Giá 30k


D168 - Giá 35k


D169 - Giá 30k


D170 - Giá 30k


D171 - Giá 30k


D172 - Giá 65k


D173 - Giá 40k


D174 - Giá 65k


D175 - Giá 30kD176 - Giá 50k


D177 - Giá 30k


D178 - Giá 15k


D179 - Giá 25k


D180 - Giá 15k


D181 - Giá 20k


D182 - Giá 10k


D183 - Giá 15k


D184 - Giá 10k


D185 - Giá 15k


D186 - Giá 20k


D187 - Giá 20k


D188 - Giá 15k


D189 - Giá 15k


D190 - Giá 50k


D191 - Giá 60k


D192 - Giá k (đã bán) 

D193 - Giá 60k


D194 - Giá 15k


D195 - Giá 15k


D196 - Giá 50k


D197 - Giá 30k


D198 - Giá 75k


D199 - Giá 180k


D200 - Giá 160kD201 - VN Tem in thử - Giá 90k 


D202 - VN Tem in thử - Giá 90k 


D203 - VN Tem in thử - Giá 180k 


D204 - VN Tem in thử - Giá 180k 


D205 - VN Tem in thử - Giá 180k 


D206 - VN Tem in thử - Giá 260k 


D207 - VN Tem in thử - Giá 350k 


D208 - VN Tem in thử - Giá 350k 


D209 - VN Tem in thử - Giá 170k 


D210 - VN Tem lổi - Giá 260k 


D211  -  VN Tem niêm - Giá 150k


D212  -  VN Tem niêm - Giá 18k


D213  -  VN Tem niêm - Giá 18k


D214  -  VN Tem niêm - Giá 18k


D215  -  VN Tem niêm - Giá 18k


D216  -  VN Tem niêm - Giá 18k


D217   -  VN Tem niêm - Giá 18k


D218  -  VN Tem niêm - Giá 25k


D219  -  VN Tem niêm - Giá 30kD220  -  VN Tem niêm - Giá 25kD221  -  VN Tem niêm - Giá 25k


D222  -  VN Tem niêm - Giá 30kD223  -  VN Tem niêm - Giá 20kD224  -  VN Tem niêm - Giá 35k


D225 -  VN Tem niêm - Giá 70k


D226 - Tem thuế Indochine - Giá 150k 


D227 - Tem thuế Sài Gòn 1972 - Giá 220k 
 
D228  - Tem k3 - Giá 50k 
 
D229  - Tem k2 - Giá 35k  
 
D230  - Tem VN bộ 2 tem - Giá 35k 
 
D231  - Tem VN bộ 5 tem - Giá 95k 
 
D232  - Tem VN bộ 4 tem - Giá 70k 
 
D233  - Tem VN bộ 3 tem - Giá 60k 
 
D234  - Tem VN bộ 4 tem - Giá 110k 
 
D235  - Tem VN bộ 2 tem - Giá 35k 
 
D236  - Tem VN bộ 1 tem - Giá 30k  (ĐÃ BÁN 1 tem)
 
D237   - Tem VN bộ 1 tem - Giá 15k 
 
D238 - Tem VN 3 tem lẽ - Giá 18k 
 
D239 - Tem VN 3 tem lẽ - Giá k  (ĐÃ BÁN)
 
 
D240 - Tem VN 3 tem lẽ - Giá 18k 
 
D241 - Tem VN 3 tem lẽ - Giá 18k 
 
 
D242 - Tem VN 4 tem lẽ - Giá k  (ĐÃ BÁN)
 
 
ĐOÀN THỊ HUỆ
Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng
TK : 0321 000 623 383


BIDV chi nhánh Sóc Trăng
TK : 3101 0000 477 816

đt : 070.290.7298 (zalo , viber)
Góp ý 1
indochina-southvietnam 22
Mua d34-44-65-68
Trả lời 20:35 11/05/2022  
Đăng bởi: Huệ Đoàn
Địa chỉ: sóc trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng tin: 14:33 14/10/2021
Ngày cập nhật: 17:48 30/01/2023
Báo cáo